WIELKOPOLSKA NA TARGACH FHT FOOD&HOSPITALITY THAILAND

W dniach od 21 do 24 września 2022 r. podczas targów FHT Food&Hospitality Thailand została zorganizowana wystawa marki WIELKOPOLSKA. Wzięły w niej udział wielkopolskie przedsiębiorstwa, które zaprezentowały swoją ofertę z obszaru Inteligentnych Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego obecni byli przedstawiciele firm i instytucji: Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Instytutu Badawczego, Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski, Microfood S.A., Mipama E.Z. Szafarz Sp.j., Noris Sp. z o.o. Sp. k., Polskiej Izby Importerów Eksporterów I Kooperacji, Product Plus Kozanecki, Słabolepszy Sp. j., Semco Sp. z o.o. Sp.k., Spomasz Pleszew S.A., Zakładu Przetwórstwa Owocowo -Warzywnego w Środzie Wlkp. Sp. z o.o.

Food & Hospitality Thailand (FHT) to wiodąca, międzynarodowa wystawa dla branży gastronomicznej i hotelarskiej w Tajlandii i regionie. Ostatnia edycja targów na powierzchni 18.000 metrów kwadratowych zgromadziła prawie 600 wystawców z 61 krajów i ponad 30.000 odwiedzających.

Podczas trwania targów odbyło się szereg spotkań, między innymi z Panem Pawłem Mokrzyckim Attaché Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Tajlandii, Panem Norbertem Bąkiem, Kierownikiem Zagranicznego Biura Handlowego w Bangkoku oraz Panem Preecha Treesuwan, Prezesem Polsko- Tajskiego Centrum Biznesowego.

Wielkopolskie stoisko cieszyło się również dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających.

Udział w targach został zrealizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

„Akademia Menadżera Innowacji”

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o programie szkoleniowo-doradczym „Akademia Menadżera Innowacji”, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaproszenie do udziału skierowane jest do przedsiębiorców i pracowników poszukujących sposobów na wdrożenie innowacji, zwiększenie konkurencyjności, poprawę efektywności pracy i wzrost rentowności firmy.  Celem programu jest m.in. zbudowanie w firmie zespołu, który będzie skutecznie działał na rzecz jej rozwoju poprzez innowacje.

Rekrutacja do IV edycji Akademii Menadżera Innowacji potrwa do 9 września 2022 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.parp.gov.pl/ami

Wielkopolska na targach Organic Food Iberia 2022

Wielkopolskie przedsiębiorstwa zaprezentowały swoją ofertę na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego na targach Organic Food Iberia w Madrycie (Hiszpania), w dniach od 8 do 9 czerwca 2022 r. Wśród firm z naszego regionu reprezentujących obszar Inteligentnej Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” obecni byli przedstawiciele firmy: DANTOM Sp. z o.o., „Microfood” S.A., MIPAMA E.Z.Szafarz Sp. j., FCH MIPAMEX Magdalena Szafarz, Semco Sp. z o.o. Sp. k..

Organic Food Iberia to największe międzynarodowe targi produktów ekologicznych na Półwyspie Iberyjskim, na których prezentowane są nowe trendy w tym sektorze. Jest to wydarzenie branżowe dla kupców handlowych, którzy szukają najlepszej certyfikowanej żywności i napojów ekologicznych, a Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności Hiszpanii nie tylko je wspiera, ale i bierze czynny udział. W tym roku odbyła się trzecia edycja targów, która przyciągnęła wielu zwiedzających i wystawców, pomimo ciężkiej sytuacji związanej z okresem pandemii oraz wojny na Ukrainie, które mocno wpłynęły na sektor spożywczy. Targi mają za zadanie pomóc tysiącom firm w tworzeniu sieci dystrybucji i zawieraniu transakcji detalicznych w Hiszpanii, Europie, a także poza nią.

„W ciągu ostatnich 5 lat liczba operatorów ekologicznych w Hiszpanii wzrosła o 36%, osiągając 53.325 według rocznego raportu ECOVALIA – jednego z wiodących stowarzyszeń ekologicznych w Europie. Oczekuje się, że do 2030 r. liczba ta w Europie osiągnie 119,243. Produkty ekologiczne nie są już opcją, są niezbędne ”- mówi Susana Andrés Omella, Project Manager, Organic Food & Eco Living Iberia.

Stoisko Województwa Wielkopolskiego odwiedzili przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy zapoznali się z ofertą wielkopolskich firm i udzielili wskazówek w sprawie pozyskania klienta z Hiszpanii.

Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Rozstrzygnięcie naboru uzupełniającego na targi Organic Food Iberia 2022, Madryt

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że 7 kwietnia 2022 r. zakończono nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi Organic Food Iberia 2022, odbywające się w dniach 8-9 czerwca 2022 r., Madryt (Hiszpania), wpisanych w Obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Podczas trwania naboru nie wpłynęły dodatkowe zgłoszenia.

Do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty z pierwszego naboru (kolejność wg wpływu zgłoszeń):

 1. SEMCO SP. Z O.O. SP. K.
 2. „MICROFOOD” S.A.
 3. MIPAMA E.Z.SZAFARZ SP. J.
 4. DANTOM SP. Z O.O.
 5. FCH MIPAMEX Magdalena Szafarz

 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

Nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi Organic Food Iberia 2022

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2022 r. na targi: Organic Food Iberia 2022, odbywające się w dniach 8-9 czerwca 2022 r., Madryt (Hiszpania) wpisanew obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Więcej informacji: https://www.organicfoodiberia.com/en/

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” oraz posiadają produkty z certyfikowaną żywnością i napojami ekologicznymi.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: magdalena.walerczak@umww.pl lub pocztą, do 3 kwietnia 2022 r. (niedziela) (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka udziału w targach 3 dni przed wyjazdem na targi Organic Food Iberia 2022. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

(tel. 61 62 66 270, e-mail: magdalena.walerczak@umww.pl).

Formularz zgłoszeniowy – OrganicFoodIberia 2022 formularzinformacjiprzedstawianychprzyubieganiusieopomocdeminimis

Oswiadczenie-o-pomocy-deminimis-1

Oświadczenie uczestnika Organic Food Iberia 2022

Regulamin_Organic Food Iberia 2022

Wzór umowy – Organic Food Iberia 2022

Rozstrzygnięcie naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach IDF Oman 2022

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. o godzinie 12:00 zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach IDF Oman 2022, Maskat (Oman), odbywających się w dniach 16-18 maja 2022 r., wpisanych w Obszar Inteligentnych Specjalizacji „Wnętrza przyszłości”.

 

Udział w targach planowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

 

Zgodnie z punktem IV.3 Regulaminu ze względu na zgłoszenie się niewystarczającej, wymaganej liczby uczestników, Województwo Wielkopolskie nie weźmie udziału w ww. targach.

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach PLMA 2022, Amsterdam

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje,
że 13 marca 2022 r. zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi PLMA 2022, Amsterdam (Niderlandy) odbywające się w dniach 31 maja – 01 czerwca 2022 r., wpisane w Obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność wg wpływu zgłoszeń):

 1. SEMCO SP. Z O.O. SP. K.
 2. AGRICO DTL SP. Z O.O.
 3. MŁYN NIEDŹWIADY SP. Z O.O. SP. K.
 4. „AGRO-DANMIS” GRAMOWSCY SP.J.
 5. RUDOPAL SP. Z O.O.
 6. NORIS SP. Z O.O. SP. KOM.
 7. BELIN POLAND SP. Z O.O.
 8. ZAKŁAD PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH „ROWITA” SP. Z O.O.
 9. „MICROFOOD” S.A.
 10. ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO MALPOL SP. Z O.O.

Zgodnie z kolejnością zgłoszeń przedsiębiorstwa FERMY DROBIU MIZGIER oraz GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW ŁUK-MAR SP. Z O.O. zostały wpisane na listę rezerwową.

Zakwalifikowanie firm wpisanych na listę rezerwową, do udziału w targach na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego, będzie możliwe w przypadku niepodpisania umowy przez firmy zakwalifikowane do udziału w targach.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

Nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi IDF Oman 2022

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2022 r. na targi: IDF Oman 2022 (Interior Design Furnishing Expo), Maskat (Oman), odbywające się w dniach 16-18 maja 2022 r. wpisane
w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”.

Wystawa skupia się na akcesoriach, sztuce wystroju, materiałach budowlanych, dekoracjach, meblach
i wyposażeniu oraz wystroju wnętrz.

                                 Więcej informacji: https://www.idfoman.com/exhibition-profile.php

 

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: magdalena.walerczak@umww.pl lub pocztą, do 16 marca 2022 r. (środa) do godziny 12:00 (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka udziału w targach 3 dni przed wyjazdem na targi IDF Oman 2022. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Przy wjeździe do Omanu dla osób w pełni zaszczepionych wymagane jest ubezpieczenie, które zakresem ochrony obejmuje ryzyka związane z COVID-19 przez okres co najmniej jednego miesiąca – są to obostrzenia obowiązujące na razie do 31 marca br. (https://www.omanairports.co.om/news/update-on-travel-restrictions-related-to-covid-19/ ). Po przylocie do Polski z kwarantanny zwolnione są osoby, które są w pełni zaszczepione oraz mają wynik negatywny testu na COVID-19 (https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-spoza-strefy-schengen ). Przepisy do czasu wyjazdu mogą ulec zmianie.

Przed wejściem na teren targów sprawdzane są certyfikaty szczepienia!

Do wjazdu do Omanu wymagana jest również wiza.

20220304133232_formularzinformacjiprzedstawianychprzyubieganiusieopomocdeminimis Formularz_zgloszeniowy_IDF_Oman 2022

Oswiadczenie_uczestnika_IDF Oman 2022

Oswiadczenie-o-pomocy-deminimis-1

Wytyczne organizatorów dot. Covid-19

Wzor_umowy_IDF Oman 2022

Regulamin_IDF Oman 2022

Rozstrzygnięcie naboru uzupełniającego oraz anulowanie udziału Województwa Wielkopolskiego na targach Anuga FoodTec 2022

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że udział Województwa Wielkopolskiego w targach. Anuga FoodTec 2022 zostaje anulowany.  

14 lutego 2022 r. zakończono nabór uzupełniający przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi Anuga FoodTec 2022, Kolonia (Niemcy) odbywających się w dniach 26-29 kwietnia 2022 r., wpisanych
w Obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” oraz „Przemysł jutra”.

Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność wg wpływu zgłoszeń):

 1. Frankfood sp. z o.o.
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlu i Usług „POM Kalisz” Sp. z o.o.
 3. Dantom Sp. z o.o.

Zgodnie z wytycznymi naborów w projekcie do udziału w targach Anuga FoodTec 2022 wstępnie zakwalifikowały się następujące firmy:

 1. NGK Pharma sp. z o.o
 2. FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ PLESZEW SA
 3. MICHAŁ MŁYNARCZYK WYTWÓRNIA LODÓW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
 4. „MICROFOOD” S.A.
 5. Frankfood sp. z o.o.
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlu i Usług „POM Kalisz” Sp. z o.o.
 7. Dantom Sp. z o.o.

W związku z koniecznością przekazania Organizatorowi targów Anuga FoodTec 2022 informacji
o wstępnie zakwalifikowanych w naborach UMWW podmiotach w celu weryfikacji zgodności ich profilu z wytycznymi targów Anuga FoodTec, do udziału w targach Organizator dopuścił wyłącznie firmy: FABRYKA MASZYN SPOŻYWCZYCH SPOMASZ PLESZEW SA, „MICROFOOD” S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlu i Usług „POM Kalisz” Sp. z o.o. oraz Dantom Sp. z o.o. Firmy: Frankfood sp. z o.o., NGK Pharma sp. z o.o. oraz MICHAŁ MŁYNARCZYK WYTWÓRNIA LODÓW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH  nie zostały dopuszczone przez organizatora do udziału w targach, jako odbiegające od koncepcji i założeń targów, które przeznaczone są wyłącznie dla producentów wskazanych maszyn i urządzeń w grupach produktowych .

Z uwagi na powyższe zgodnie z Regulaminem naboru pkt IV.3 minimalna ilość uczestników wystarczająca do organizacji regionalnego stoiska podczas wydarzenia targowego nie została osiągnięta.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

Nabór uzupełniający na targi Anuga FoodTec 2022

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2022 r. na targi: Anuga FoodTec 2022, Kolonia (Niemcy), odbywające się w dniach 26-29 kwietnia 2022 r. wpisane
w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Nabór został poszerzony o obszar Inteligentnych Specjalizacji „Przemysł jutra”.

Targi Anuga FoodTec to wydarzenie w branży spożywczej.  Opakowania do żywności, bezpieczeństwo żywności, przetwórstwo spożywcze, składniki żywności oraz usługi – targi Anuga FoodTec obejmują wszystkie aspekty produkcji artykułów spożywczych. Prezentowane są rozwiązania dla wszystkich branż przemysłu spożywczego: od mleczarstwa do wyrobów mięsnych, od napojów do makaronów, od owoców i warzyw do olejów i tłuszczów. Targi Anuga FoodTec oferują zarówno indywidualne rozwiązania, jak również całościowe koncepcje obejmujące swoim zakresem wszystkie procesy i etapy produkcji.

Więcej informacji: https://www.anugafoodtec.com/

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: magdalena.walerczak@umww.pl lub pocztą, do 14 lutego 2022 r. (poniedziałek) (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 3 dni roboczych od jej otrzymania oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka udziału w targach 3 dni przed wyjazdem na targi Anuga FoodTec 2022. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

(tel. 61 62 66 270, e-mail: magdalena.walerczak@umww.pl).

Formularz_zgloszeniowy_-_Anuga_FoodTec_2022

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis (1) Oswiadczenie_uczestnika_Anuga_FoodTec_2022

Oswiadczenie-o-pomocy-deminimis

Regulamin_Anuga_FoodTec_2022 (2)

Wzor_umowy_-_Anuga_FoodTec_2022 (1)

Rozstrzygnięcie naboru na targi Anuga FoodTec 2022

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że
4 lutego 2022 r. o godzinie 12:00 zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi Anuga FoodTec 2022, Kolonia (Niemcy) odbywające się w dniach 26-29 kwietnia 2022 r., wpisanych w Obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność wg wpływu zgłoszeń):

 1. NGK Pharma sp. z o.o.
 2. Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A.
 3. MICHAŁ MŁYNARCZYK WYTWÓRNIA LODÓW I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
 4. „MICROFOOD” S.A.
 5. Browar Za Miastem Sp. z o.o. SKA

Webinarium nt. projektów i zamówień w ONZ

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o organizowanym przez Sekretariat Generalny ONZ we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (MSZ) oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT) webinarium nt. projektów i zamówień w ONZ.

Wydarzenie odbędzie się 22 lutego 2022 r., w godz. 14:00 – 15:30 na platformie MS Teams (w języku angielskim).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/jak-wygrywac-przetargi-onz 

Nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2022 r. na targi: Anuga FoodTec 2022, Kolonia (Niemcy), odbywające się w dniach 26-29 kwietnia 2022 r. wpisane
w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Więcej informacji: https://www.anugafoodtec.com/

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: magdalena.walerczak@umww.pl lub pocztą, do 4 lutego 2022 r. (piątek) do godziny 12:00 (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka udziału w targach 3 dni przed wyjazdem na targi Anuga FoodTec 2022. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

(tel. 61 62 66 270, e-mail: magdalena.walerczak@umww.pl).

Formularz zgłoszeniowy – Anuga FoodTec 2022

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

Oświadczenie uczestnika Anuga FoodTec 2022

Regulamin_Anuga FoodTec 2022

Wzór umowy – Anuga FoodTec 2022

Zaproszenie do udziału w przetargu Airport Authority of India

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o organizowanym przez Airport Authority of India przetargu, który dotyczy: „Supply, Installation, Testing and Commissioning of ATS Message Handling System (AMHS) on PAN India Basis and Dynamic Database”.

Zamawiający: Airport Authority of India

Przedmiot zamówienia: Supply, Installation, Testing and Commissioning of ATS Message Handling System (AMHS) on PAN India Basis and Dynamic Database

Data publikacji ogłoszenia: 7.12.2021

Termin na uzyskanie dodatkowych informacji: 20.01.2022

Termin składania ofert (Submission of proposals): 31.01.2022 – 15.02.2022

Szacowana wartość zamówienia: 519,700,000 INR

Informacje nt. procedur składania ofert: https://etenders.gov.in/ 

informacje dotyczące przetargu

KONKURS O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

„i-WIELKOPOLSKA – INNOWACYJNI DLA WIELKOPOLSKI” (EDYCJA 2021)

Uprzejmie informujemy, że Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” (2021) oceniła w ramach
I etapu oceny merytorycznej 15 wniosków konkursowych, które przeszły ocenę formalną.
12 spośród poddanych ocenie wniosków mieści się w kategorii konkursowej „Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski”, w tym:

 • 2 wnioski w obszarze IS „ Rozwój oparty na ICT”,
 • 5 wniosków w obszarze IS „ Przemysł jutra”,
 • 2 wnioski w obszarze IS „ Nowoczesne technologie medyczne”,
 • 2 wnioski w obszarze IS „ Wnętrza przyszłości”,
 • 1 wniosek w obszarze IS „ Wyspecjalizowane procesy logistyczne”.

3 kolejne wnioski złożone zostały w kategorii konkursowej „H2 Wielkopolska”.

Zgodnie z § 11.2 a) Regulaminu Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska-Innowacyjni dla Wielkopolski” (edycja 2021) do oceny merytorycznej II etapu zostały zakwalifikowane wnioski następujących 11 kandydatów
(w kolejności uzyskania punktów):

W kategorii Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski:

 1. NGK Pharma Sp. z o. o.
 2. GENXONE S. A.
 3. ROB-TECH Sp. z o. o.
 4. Veolia Energia Poznań S. A.
 5. Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o. o.
 6. DORA METAL Sp. z o. o.
 7. STEICO CEE Sp. z o. o.
 8. Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S. A.

W kategorii H2 Wielkopolska:

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o.
 2. HHO-Power inż. Damian Michalak
 3. Cegielski – Fabryka pojazdów szynowych Sp. z o. o.