Wielkopolska Platforma Wodorowa

Wielkopolska Platforma Wodorowa jest organem opiniotwórczym i doradczym Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwestiach prowadzenia polityki gospodarczej w obrębie technologii nisko i zeroemisyjnych, w tym wodorowych. WPW utworzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą z dnia 30 maja 2019 roku, jest wielopłaszczyznową platformą współpracy międzyśrodowiskowej biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych.

Działania Wielkopolskiej Platformy Wodorowej mają sprzyjać efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz nisko i zeroemisyjnej gospodarki. Posiedzenia WPW odbywają każdego miesiąca, a prace prowadzone są w czterech panelach: Biznesu, Liderów Samorządowych, Nauki i Obywatelskim.

Jeśli chcesz zostać członkiem Wielkopolskiej Platformy Wodorowej zapoznaj się z regulaminem i wypełnij deklarację zaangażowania,

Więcej informacji o inicjatywie udziela Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

E-mail: drg.sekretariat@umww.pl

Tel. 61 626 6240