Działania na rzecz rozwoju ekosystemu wodorowego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu partnerów w kraju i za granicą zaangażowanych w promocję i rozwój technologii opartych na zastosowaniu wodoru, daje możliwość pozyskania wiedzy i budowania kompetencji przez swoich interesariuszy w obszarze gospodarki wodorowej (wielkopolskie JST, nauka, przedsiębiorstwa), a także prowadzi całe spektrum działań na rzecz współtworzenia ekosystemu wodorowego.

Kalendarium

Listopad 2018 – udział w Polskiej Konferencji poświęconej tematyce technologii wodorowych (1st Polish Conference on Hydrogen Energy and Technologies) organizowanej w Gdyni przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. Podczas spotkania omawiane były zagadnienia z obszaru wytwarzania i magazynowania wodoru, a także jego zastosowania w energetyce oraz transporcie – w tym z wykorzystaniem ogniw paliwowych.

Grudzień 2018 – wizyta studyjna do Japonii. Pobyt w prefekturze Aichi w regionie Chubu pozwolił zapoznać się z budową gospodarki opartej na wodorze i konkretnymi technologicznymi rozwiązaniami, zwłaszcza w sektorze transportu. Podczas spotkania z doradcą Zarządu Toyota Motor Corporation zadeklarowaliśmy wspieranie wszelkich inicjatyw ze strony japońskiego koncernu dotyczących rozwoju gospodarki wodorowej planowanych w krótszej i dłuższej perspektywie czasu w UE.

Grudzień 2018 – Władze regionu zorganizowały wraz z Parlamentem Europejskim Konferencję „Transformacja gospodarcza subregionu konińskiego – kierunek wodór” w ramach pilotażowego projektu „Science meets Parliaments – Science meets Regions”. Była to konferencja zorganizowana w ramach cyklu 23 imprez realizowanych w całej Unii Europejskiej. Podczas konferencji polscy i zagraniczni goście starali się odpowiedzieć na następujące pytania: jak wykorzystać dostępną już infrastrukturę?, jak rozwijać ekosystem innowacyjnych firm, start-up`ów i instytucji naukowych, jak przekonać lokalną społeczność do wizji regionu inwestującego w technologie przyszłości i budowania wokół nich nowoczesnej gospodarki?

Luty 2019 – Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Miastem Piła zorganizował konferencję pt. „POLSKA 2050: zeroemisyjny samorząd – Miasto Piła i subregion”. Wydarzenie było okazją do podjęcia dyskusji nad potencjałem wykorzystania technologii wodorowych w Subregionie Pilskim w oparciu o odnawialne źródła energii, aby wspólnie budować pozycję lidera wśród samorządów lokalnych w Polsce, stawiających na  rozwój gospodarki z uwzględnieniem poprawy stanu środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców.

Luty 2019 – Radni Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uczestniczyli w wizycie studyjnej do hiszpańskiego regionu Aragonia, gdzie m.in. zapoznali się z funkcjonowaniem prywatnej instytucji, finansowanej częściowo przez rząd regionalny, wykorzystywanej do działań promocyjnych oraz badawczo-rozwojowych. Wyposażona jest ona m.in. w stacje tankowania, laboratoria, miejsce do gromadzenia i produkcji wodoru oraz przestrzeń coworkingową dostępną dla zespołów tam pracujących. Instytucja ta może stać się prekursorem rozwiązań wodorowych dla Wielkopolski.

Marzec 2019 – w ramach kontynuacji działań związanych z rozwojem technologii wodorowych w naszym województwie zorganizowano wizytę gospodarczo-naukową do Japonii. Przedstawiciele Wielkopolski za główny cel postawili sobie nawiązanie bezpośrednich kontaktów z partnerami gospodarczymi, biznesowymi i naukowymi. W trakcie wizyty odwiedzono Targi „FC EXPO 2019 − 15th Int’l Hydrogen & Fuel Cell Expo”, spotkano się z władzami Miasta Fujisawa oraz Miasta Tokio w „Wiosce Olimpijskiej, TOKIO 2020”.

Kwiecień 2019 – wyjazd studyjny do Hanoweru, którego celem było zapoznanie się z dostawcami energii wodorowej w UE, prezentujących swoją ofertę na Targach „Hydrogen + Fuel Cells Europe”. W wizycie uczestniczyli m.in. przedstawiciele PPNT oraz Departamentu Gospodarki UMWW.

Maj 2019 – Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z firmą Snowdog zorganizował w ramach targów EXPOPOWER konferencję „Meet Hydrogen: H2 Wielkopolska”. Podczas spotkania omówione zostały możliwości zastosowania wodoru w Polsce i na świecie, ekonomiczne i ekologiczne perspektywy wykorzystania wodoru oraz komercyjne zastosowanie wodoru w gospodarce. Udział w konferencji w charakterze prelegentów wzięli m.in. przedstawiciele: Centrum Innowacji w Dziedzinie Ogniw Paliwowych w Manchesterze, Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Chrystiana Albrechta w Kilonii, Nexus sp. z o.o., Klastra Technologii Wodorowych i Czystej Energii Węglowej, Meet Hydrogen Association. Konferencja zapoczątkowała całą serię wykładów, zachęcających do uczestnictwa w wodorowej rewolucji, które odbywać się będą na całym świecie.

Maj 2019 – Wizytę w naszym regionie złożyła delegacja z Chungcheongnam-do – regionu partnerskiego Wielkopolski. W skład koreańskiej delegacji weszły osoby związane z technologiami wodorowymi: przewodniczący Chungnam Hydrogen Energy Special Committee oraz przedstawiciel Departamentu Energii Administracji Regionalnej, którzy gościli w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, pilskiej spółce GWDA, Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, oraz Zespole Elektrowni Pątnów Adamów Konin. Głównym tematem rozmów z ekspertami koreańskimi były metody wsparcia realizacji na poziomie regionalnym rządowych planów strategicznych, dotyczących przezwyciężenia problemów gospodarki wodorowej, a także metody i narzędzia promocji rozwiązań wodorowych oraz rozwoju systemu szkolnictwa na rzecz kształcenia kadr do obsługi gospodarki wodorowej.

Czerwiec 2019 – przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego złożyli wizytę gospodarczą w Japonii, która połączona była z udziałem w II Polsko-Japońskim Forum Regionów i prezentacją Wielkopolski: „Polska – Japonia – regiony zmierzające wspólnie w kierunku przyszłości opartej na wodorze: Wielkopolska – Japonia – moc możliwości” oraz przedstawieniem spółek energetycznych. Mając na uwadze działania ukierunkowane na rozwój technologii wodorowych w naszym województwie, odbyły się spotkania z przedstawicielami prefektur, miast oraz przedsiębiorstw związanych z energią opartą na wodorze. Umożliwiły one lepsze poznanie potencjalnych partnerów i nawiązania kontaktów pomocnych przy wdrażaniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań związanych z energią opartą na wodorze w naszym regionie. Podczas wizyty w Namie, delegacja przebywała na budowie jednego z największych na świecie zakładów produkcji wodoru  z energii słonecznej, którego otwarcie nastąpiło w marcu 2020 r.

Czerwiec 2019 – Delegacja Województwa Wielkopolskiego uczestniczyła w wizycie studyjnej do Hesji, podczas której rozmawiano między innymi na temat możliwości współpracy gospodarczej oraz nowych technologii wodorowych.

Październik 2019 – delegacja Województwa Wielkopolskiego odbyła wizytę studyjną w Singapurze i Australii, której celem było partnerstwo na rzecz klimatu – budowa gospodarki zeroemisyjnej w oparciu o wodór: doświadczenia związane z produkcją zielonego i szarego wodoru oraz promocja potencjału wielkopolskich przedsiębiorstw i wzmocnienie ich szans na rynku azjatyckim poprzez nawiązanie współpracy ze środowiskiem biznesowym. Podczas pobytu zapoznano się z rozwiązaniami smartcity polecanymi przez Liveable Cities Singapore (LCS)- ośrodek światowego know-how rozwiązań miejskich dla samorządów. Zorganizowano również spotkanie w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w Singapurze, które dotyczyło szans polskich firm na rynku Singapuru. W Australii (Sydney i Melbourne) wizytowano kluczowe instytucje zaangażowane w rozwój gospodarki wodorowej tj.: Ministerstwo ds. Środowiska, Ziemi, Wody i Planowania Stanu Victoria; Monash University; Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) w Clayton; Australijską Komisję Handlu (AUSTRADE); Australian Hydrogen Council GEOSCIENCE; University New South Wales UNSW; University of Technology Sydney. Delegacja wzięła też udział w Targach ALL ENERGY 2019 Melbourne – największej i najbardziej kompleksowej australijskiej imprezie poświęconej energii odnawialnej i technologiom solarnym. Godnym uwagi było spotkanie poświęcone Projektowi Hydrogen Energy Supply Chain HESC, dotyczącym pozyskiwania wodoru poprzez gazyfikację węgla brunatnego w dolinie Latrobe (Stan Victoria) oraz przesyłanie go do terminalu w Porcie Hastings, w którym nastąpi proces skraplania gazu i jego magazynowanie, a następnie eksport ciekłego wodoru tankowcem wodorowym Kawasaki do Japonii. Dzięki temu projektowi Australia ma się stać czołowym producentem i eksporterem wodoru. Ten pilotażowy projekt tworzy pierwszy na komercyjną skalę łańcuch dostaw wodoru, który pozwoli Australii zarobić miliardy dolarów
z eksportu, a Japonii pomoże osiągnąć jej cele energetyczne dla 2030 roku i dalsze (projekt w trakcie realizacji). Odwiedzono również Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Sydney, w którym przedstawiono informacje o możliwościach biznesowych w Australii dla polskich przedsiębiorców.

Listopad 2019 – wizyta studyjna delegacji Województwa Wielkopolskiego do Hesji, której celem było zapoznanie się technologiami produkcji ekologicznego wodoru, jakie stosuje się w Wiesbaden oraz Allendorf, jak również infrastrukturą na stacji tankowania autobusów „wodorowych” oraz spotkanie z przedstawicielami rządu Hesji. Delegacja uczestniczyła w spotkaniach w Ministerstwie Gospodarki, Energetyki, Transportu i Mieszkalnictwa. Odwiedziła także stację napełniania wodoru „ESWE H2-Filling Station” oraz firmę Viessmann, która od czterech pokoleń jest rodzinną firmą i wiodącym producentem systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych na arenie międzynarodowej. Delegacja miała możliwość zapoznania się z ich produktem do ogrzewania wodorem – VITOVALOR.

Grudzień 2019 – posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, podczas którego Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył akty powołania członkom WPW oraz nagrody w konkursie dla kół naukowych uczelni wyższych „HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050” oraz w konkursie dla szkół ponadpodstawowych „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050”.

Styczeń 2020 – styczeń 2021 – pomimo trwającej ogólnoświatowej pandemii, realizowano część zaplanowanych działań w obszarze budowania ekosystemu gospodarki wodorowej:

– webinaria Wielkopolskiej Platformy Wodorowej,

– opracowanie 3 analiz perspektywicznych rynków wodorowych oraz ekspertyzy nt. globalnej gospodarki wodorowej,

– promocja tematyki wodorowej w mediach społecznościowych na profilach projektu „Gospodarna 2050-H2 Wielkopolska”,

– wykonanie strony internetowej oraz produkcja spotu i filmu promujących tematykę gospodarki wodorowej oraz Markę H2Wielkopolska,

– przyjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą z dnia 29 grudnia 2020 r. Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030, zgodnie z którą Samorząd Województwa podejmie kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa i efektywności energetycznej – od poszukiwania nowych źródeł energii i sposobów ich wykorzystania, przez zwiększenie efektywności energetycznej, po bezpieczne i efektywne dostarczanie jej do przemysłu
i gospodarstw domowych, aktywnie włączając się w globalny łańcuch wartości gospodarki wodorowej, stymulując powstawanie lokalnych kompetencji wytwórczych w obszarze infrastruktury, produktów i usług,

– prace dla Wielkopolski Wschodniej związane ze sprawiedliwą transformacją energetyczną, inwestowaniem w efektywność energetyczną i niskoemisyjne rozproszone źródła energii, w tym działalność Zespołu Roboczego ds. restrukturyzacji potencjału gospodarczego subregionu konińskiego, Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

– we wrześniu 2020 zorganizowano I Konferencję „Wielkopolska Kierunek Wodór” w formule online, w której wzięło udział ponad 300 uczestników

Maj 2021 – 25 maja w Pile odbyło się pierwsze spotkanie subregionalne – Wielkopolska Północna – kierunek wodór. Konferencja połączona z panelem dyskusyjnym pozwoliła odpowiedzieć na wiele pytań – Jakie są wyzwania związane z rozwojem gospodarki wodorowej? Jaki powinien być pierwszy krok firmy, która chce wejść w gospodarkę wodorową? Jak samorząd WW wspiera
i planuje wspierać firmy zainteresowane udziałem w łańcuchu dostaw i wartości gospodarki wodorowej? – i wiele innych.

Lipiec 2021 – 5tego lipca podpisano z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka, Deklarację Woli Powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, a sygnatariuszami byli:

Miasta: Poznań, Kalisz, Piła, Ostrów Wielkopolski, Leszno, Konin

Przedsiębiorcy: ZEPAK, Solaris Bus & Coach

Uczelnie: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz Wielkopolska Rada 30, Wielkopolska Platforma Wodorowa, Pełnomocnik Zarządu WW ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej

Deklaracja ma na celu nawiązanie współpracy umożliwiającej powstanie skoordynowanego i zintegrowanego ekosystemu powiązań wspierających rozwój technologii, wiedzy i biznesu oraz edukacji, przyczyniając się do dekarbonizacji gospodarki na rzecz neutralności klimatycznej, z poszanowaniem wyzwań społecznych związanych z transformacją.

Lipiec 2021 – w dniach 13-15 lipca miała miejsce wizyta studyjna w niderlandzkim Groningen. Celem wizyty studyjnej było poznanie rozwiązań w obszarze wykorzystania wodoru w regionalnym porcie lotniczym oraz nawiązanie współpracy w obszarze gospodarki wodorowej. Groningen Airport Eelde jako pierwszy port na świecie tworzy Lotniczą Dolinę Wodorową, wpisaną w strategię Portu na lata 2021-2030.

Sierpień 2021 – W projekcie „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” wyłoniono 15 firm, w których odbyły się audyty i już teraz korzystają ze specjalistycznego doradztwa wodorowego prowadzonego przez Nexus Consultants. Firmy w doradztwie: HHO Power inż. Damian Michalak, Go&Management GmbH S.K., Graphen Fligier Sp.j., VIRTUD Sp. z o.o., Alter Energia Sp. z o.o., Marathon International sp. z o.o. sp.k., Brewa Sp. z o.o. Sp.k., Qubiqa Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Oczyszczalnia Miasta EKO Sp. z o.o., ENERGO-TECH Sebastian Zaradzki, eN-TANK Sp. z o.o. s.k., STEEL RBB Sp. z o.o. s.k., PHU Trans-Kol Zenon Sobczak, MiBM Sp. z o.o. Sp.k., Simpax Sp. z o.o.

Wrzesień 2021 – 15 września odbyło się drugie spotkanie subregionalne – Wielkopolska Południowa – Fenomen Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Konferencja oraz panel dyskusyjny odpowiedziały na wiele pytań – Jakie są perspektywy wdrażania technologii wodorowych w szczególności w transporcie miejskim i przemyśle lotniczym? Jakie jest miejsce biogazowni
w ekosystemie wodorowym? – i wiele innych.

Wrzesień 2021 – 23 września miało miejsce posiedzenie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej na 14. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2021 w Gdańsku – w pierwszym na świecie pasażerskim pociągu wodorowym Coradia iLint.

Październik 2021 – w październiku Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej wziął udział w panelach dyskusyjnych podczas konferencji PCHET 2021 w Gdańsku w dniach 4-5 października, a także podczas Europejskiego Forum Samorządowego LocalTrends w dniach 11-12 października, tematem dyskusji było wdrażanie technologii niskoemisyjnych z perspektywy samorządu.

Październik 2021 – w dniach 19-22 wyjazd do Bremy na targi „Hydrogen Technology Conference & Expo” dla firm korzystających z doradztwa wodorowego w projekcie „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” oraz przedstawicieli nauki i JST.

28 października 2021 r. w Międzynarodowych Targach Poznańskich zorganizowane zostały dwa wydarzenia:

Start-up Day – wydarzenie skierowane do osób przedsiębiorczych z Wielkopolski, które chcą rozwijać i realizować swoje projekty biznesowe w obszarze nowych technologii.

Konferencja „Transformacja wodorowa – szansa dla wielkopolskiej gospodarki”.

Ponadto rozpoczęto produkcję cyklu filmów dokumentalnych „Wodorowa Wielkopolska”.

Listopad 2021 – 4 listopada w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” odbyła się konferencja „Wielkopolska Dolina Wodorowa – Edukacja dla wodoru”. Podczas 3 paneli tematycznych – biznesu, JST oraz nauki – uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu technologii wodorowych, a także finansowania projektów w tym obszarze. W trakcie wydarzenia podpisano porozumienie o współpracy między dwiema firmami biorącymi udział w doradztwie wodorowym – Simpax i HHO Power.