Działania na rzecz rozwoju ekosystemu wodorowego

Aktywnie działamy na rzecz popularyzacji i wdrażania technologii wodorowej w regionie oraz organizujemy szereg wydarzeń, w tym konferencji i spotkań poświęconych tematyce wodorowej.

W maju 2019 roku Uchwałą nr 783/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego powołaliśmy Wielkopolską Platformę Wodorową – zespół, który inicjuje rozwój nowej Inteligentnej Specjalizacji, zajmującej się zagadnieniami energii w kontekście „Europejskiej długoterminowej wizji strategicznej dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki Czysta planeta dla wszystkich”. Zespół stanowi ciało doradcze, które wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem działania realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TECHNOLOGII ZEROEMISYJNEJ, W TYM WODOROWEJ:

 • Sierpień 2018 – I spotkanie zespołu „H2−Wielkopolska”
 • Listopad 2018 – Udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Polskiej Konferencji poświęconej tematyce technologii wodorowych (1st Polish Conference on Hydrogen Energy and Technologies) organizowanej w Gdyni przez Klaster Technologii Wodorowych
  i Czystych Technologii Węglowych.
 • Grudzień 2018 – Konferencja „Transformacja gospodarcza subregionu konińskiego − kierunek wodór” w ramach projektu Parlamentu Europejskiego „Science meets Parliaments − Science meets Regions”
 • Grudzień 2018 – Wizyta studyjna w Japonii, wizyta w Ministerstwie Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) w Tokio, spotkanie z władzami Miasta Tokio oraz Prefektury Aichi, wizyta i spotkanie na Uniwersytecie Tokijskim oraz na Uniwersytecie Chubu.
  Wizyta i spotkanie z przedstawicielami firm: Panasonic, Toyota – Motomachi, Mitsubishi Hitachi Power Systems, a także wizytacja Centrum informacji o wodorze „Tokyo Hydrogen Museum”
 • Luty 2019 – Konferencja „POLSKA 2050: zeroemisyjny samorząd – Miasto Piła i subregion”
 • Luty-Marzec 2019 – Wizyta studyjna w Japonii, Targi „FC EXPO 2019 − 15th Int’l Hydrogen&Fuel Cell Expo”. Spotkania z władzami Miasta Fujisawa oraz Miasta Tokio w „Wiosce Olimpijskiej, TOKIO 2020”
 • Maj 2019 – Konferencja „Meet Hydrogen: H2 Wielkopolska”, na targach EXPOPOWER
 • Maj 2019 – Wizyta Delegacji z Chungcheongnam-do w Wielkopolsce. W skład koreańskiej delegacji weszły osoby związane z technologiami wodorowymi: Przewodniczący Chungnam Hydrogen Energy Special Committee oraz przedstawiciel Departamentu Energii Administracji Regionalnej
 • Czerwiec 2019 – Wizyta studyjna w Japonii, udział w II Polsko-Japońskim Forum Regionów w Tokio – prezentacja Wielkopolski: „Polska-Japonia – regiony zmierzające wspólnie w kierunku przyszłości opartej na wodorze: Wielkopolska-Japonia – moc możliwości”. Spotkania z władzami Miasta Fukushima, Namie-cho oraz wizytacja budowy jednego z największych na świecie zakładów produkcji wodoru w Prefekturze Fukushima
 • Czerwiec 2019 – Wizyta studyjna w Hesji, celem nawiązania współpracy gospodarczej i biznesowych w ramach nowych technologii wodorowych
 • Październik 2019 – udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w „II Polskiej Konferencji poświęconej tematyce technologii wodorowych” (PCHET2) organizowanej
  w Gdyni przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych
 • Październik 2019 – ogłoszenie Konkursu dla szkół ponadpodstawowych Województwa Wielkopolskiego „Energia mojej przyszłości-Wielkopolska 2050”
 • Październik 2019 – ogłoszenie Konkursu dla kół naukowych wielkopolskich uczelni wyższych „HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050”
 • Październik 2019 – Przyjęcie nowej formuły działania Wielkopolskiej Platformy Wodorowej
 • Październik 2019 – Wizyta studyjna w Australii, w tym: Melbourne: Monash University (wizyta w laboratorium), CSIRO w Clayton, All-Energy EXPO Australia, Hydrogen Mobility Australia, Hydrogen Energy Supply Chain, Sydney: ARENA, UNSW (University New South Wales), UTS
 • Listopad 2019 – II Wizyta studyjna w Hesji
 • Listopad 2019 – Przystąpienie do procedury aplikacyjnej w ramach WRPO na lata 2014-2020:  Projekt „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” (tryb konkursowy)
 • Grudzień 2019 – Uruchomienie projektu pozakonkursowego: „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” (Działanie 1.2, WRPO 2014+).