rewolucjawodorowa

Kogo poszukujemy?

Jesteś zainteresowany rozwojem swojej firmy w nowy przyszłościowym obszarze?

Może jesteś naukowcem, który chce rozwijać się w tym obszarze?

Jesteś przedstawicielem JST zainteresowanym lokalnym rozwojem w kontekście nisko i zeroemisyjności ?

Jestem ekspertem i chciałbyś współpracować z nami w obszarze tematyki ekosystemu gospodarki wodorowej ?

Napisz do nas!

sekretariat.drg@umww.pl

z dopiskiem rewolucjawodorowa

Aktywnie działamy na rzecz popularyzacji i wdrażania technologii wodorowej w regionie oraz organizujemy szereg wydarzeń, w tym konferencji i spotkań poświęconych tematyce wodorowej.
W czerwcu 2019 roku powołaliśmy Wielkopolską Platformę Wodorową – zespół, który inicjuje rozwój nowej Inteligentnej Specjalizacji, zajmującej się zagadnieniami energii w kontekście „Europejskiej długoterminowej wizji strategicznej dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki Czysta planeta dla wszystkich”. Zespół stanowi ciało doradcze, które wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem działania realizowane przez Urząd Marszałkowski.

W załączniku poniżej udostępniona została Deklaracja zaangażowania oraz Regulamin Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

 Regulamin WPW     Deklaracja zaangażowania WPW 


NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TECHNOLOGII ZEROEMISYJNEJ, W TYM WODOROWEJ:

 • Sierpień 2018 – I spotkanie zespołu „H2−Wielkopolska”
 • Listopad 2018 – Udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Polskiej Konferencji poświęconej tematyce technologii wodorowych (1st Polish Conference on Hydrogen Energy and Technologies) organizowanej w Gdyni przez Klaster Technologii Wodorowych
  i Czystych Technologii Węglowych.
 • Grudzień 2018 – Konferencja „Transformacja gospodarcza subregionu konińskiego − kierunek wodór” w ramach projektu Parlamentu Europejskiego „Science meets Parliaments − Science meets Regions”
 • Grudzień 2018 – Wizyta studyjna w Japonii, wizyta w Ministerstwie Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) w Tokio, spotkanie z władzami Miasta Tokio oraz Prefektury Aichi, wizyta i spotkanie na Uniwersytecie Tokijskim oraz na Uniwersytecie Chubu.
  Wizyta i spotkanie z przedstawicielami firm: Panasonic, Toyota – Motomachi, Mitsubishi Hitachi Power Systems, a także wizytacja Centrum informacji o wodorze „Tokyo Hydrogen Museum”
 • Luty 2019 – Konferencja „POLSKA 2050: zeroemisyjny samorząd – Miasto Piła i subregion”
 • Luty-Marzec 2019 – Wizyta studyjna w Japonii, Targi „FC EXPO 2019 − 15th Int’l Hydrogen&Fuel Cell Expo”. Spotkania z władzami Miasta Fujisawa oraz Miasta Tokio w „Wiosce Olimpijskiej, TOKIO 2020”
 • Maj 2019 – Konferencja „Meet Hydrogen: H2 Wielkopolska”, na targach EXPOPOWER
 • Maj 2019 – Wizyta Delegacji z Chungcheongnam-do w Wielkopolsce. W skład koreańskiej delegacji weszły osoby związane z technologiami wodorowymi: Przewodniczący Chungnam Hydrogen Energy Special Committee oraz przedstawiciel Departamentu Energii Administracji Regionalnej
 • Czerwiec 2019 – Wizyta studyjna w Japonii, udział w II Polsko-Japońskim Forum Regionów w Tokio – prezentacja Wielkopolski: „Polska-Japonia – regiony zmierzające wspólnie w kierunku przyszłości opartej na wodorze: Wielkopolska-Japonia – moc możliwości”. Spotkania z władzami Miasta Fukushima, Namie-cho oraz wizytacja budowy jednego z największych na świecie zakładów produkcji wodoru w Prefekturze Fukushima
 • Czerwiec 2019 – Wizyta studyjna w Hesji, celem nawiązania współpracy gospodarczej i biznesowych w ramach nowych technologii wodorowychSplashing Splash Aqua Water
 • Październik 2019 – udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w „II Polskiej Konferencji poświęconej tematyce technologii wodorowych” (PCHET2) organizowanej
  w Gdyni przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych
 • Październik 2019 – ogłoszenie Konkursu dla szkół ponadpodstawowych Województwa Wielkopolskiego „Energia mojej przyszłości-Wielkopolska 2050”
 • Październik 2019 – ogłoszenie Konkursu dla kół naukowych wielkopolskich uczelni wyższych „HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050”
 • Przyjęcie nowej formuły działania Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

PLANOWANE DZIAŁANIA:

 • Listopad 2019 – II Wizyta studyjna w Hesji
 • Październik 2019 – Wizyta studyjna w Australii, w tym: Melbourne: Monash University (wizyta w laboratorium), CSIRO w Clayton, All-Energy EXPO Australia, Hydrogen Mobility Australia, Hydrogen Energy Supply Chain, Sydney: ARENA, UNSW (University New South Wales), UTS

 

Listopad 2019

Przystąpienie do procedury aplikacyjnej w ramach WRPO na lata 2014-2020:  Projekt „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” (tryb konkursowy).
Planowany okres realizacji projektu wynosi 4 lata (1.10.2019 r. – 30.06.2022 r.).

Celem projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” jest promocja gospodarcza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich MŚP na arenie międzynarodowej, poprzez wspieranie tworzenia regionalnego ekosystemu gospodarki nisko i zeroemisyjnej.

Potrzeba realizacji projektu wynika m.in. z szansy, jaką staje się technologia zeroemisyjna dla Wielkopolski tj. tworzenie międzynarodowego rynku produktów i usług pod marką H2Wielkopolska. Projekt jest nowatorski ze względu na podejście do promocji gospodarczej regionu poprzez niszową, wysoce technologiczną specjalizację, która z powodzeniem staje się wyróżnikiem podobnych Wielkopolsce regionów i całego świata.

Projekt obejmuje wstępny etap pracy z MŚP dostrzegającymi szanse biznesowe na dynamicznie rozwijającym się rynku branży wodorowej w całym łańcuchu dostaw dla niej. MŚP potrzebują wiedzy co do zakresu i rodzaju zmian koniecznych do wprowadzenia nowego modelu biznesowego, towarzyszącym tym zmianom inwestycji i ich sfinansowania.

Projekt ma za zadanie promować Wielkopolskę, jako region posiadający aplikacje biznesowe w obszarze technologii nisko- i zeroemisyjnych, w tym również wodoru. Samorząd lokalny jest również ważnym wsparciem tych działań. Projekt swymi działaniami będzie promował Wielkopolskę, poprzez wskazywanie JST i innych interesariuszy,  którzy już teraz zaangażowani są w rozwój gospodarki Wielkopolski opartej na rozwiązaniach nisko- i zeroemisyjnych lub planują na swoim obszarze realizację przedsięwzięć opartych na tych technologiach, w tym z wykorzystaniem wodoru i w perspektywie dążą do kształtowania polityki na swoim obszarze, w taki sposób, aby wspomagać w przyszłości podmioty będące częścią całego łańcucha dostaw gospodarki niskoemisyjnej.

 

Grudzień 2019

Uruchomienie projektu pozakonkursowego: „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” (WRPO 2014-2020)  Planowany okres realizacji projektu wynosi 5 lat (15.11.2019 r. – 30.06.2023 r.).

Celem projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” będzie podniesienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw i nauki poprzez budowę systemu opierającego się na trzech filarach: 1. Dokumentach strategicznych; 2. Działaniach zwiększających popyt wśród przedsiębiorców na rozwiązania, produkty, usługi zeroemisyjne; oraz 3. Sprawnie działające PPO w ramach działającej Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, będącej przyczółkiem budowy nowej międzysektorowej Inteligentnej Specjalizacji Regionu.
Projekt zakłada wsparcie przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych w procesie wypracowywania nowych innowacyjnych projektów o znacznym potencjale komercyjnym, mającym w przyszłości stanowić „koło zamachowe” wielkopolskiej gospodarki. Integralną częścią projektu będą działania polegające na stymulowaniu współpracy między ww. podmiotami a pozostałymi aktorami regionalnego sytemu innowacji w ramach wypracowanego, sprawnie funkcjonującego w Wielkopolsce „procesu przedsiębiorczego odkrywania” (PPO).
− Grudzień 2019 – Poznań – I Zgromadzenie Ogólne Wielkopolskiej Platformy Wodorowej – wręczenie nagród w ramach konkursów dla szkół ponadpodstawowych oraz kół naukowych