Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji

wspieramy realizację polityki opartej na faktach

O nas

null

Badamy i analizujemy

 • regularne badanie potrzeb wielkopolskich przedsiębiorstw
 • analiza i badania zmian w obszarach specjalizacji
 • analiza wyzwań stojących przed Wielkopolską
 • analiza nowych obiecujących sektorów
 • benchmarking krajowy i międzynarodowy
null

Monitorujemy

 • wdrażanie Regionalnej StrategiI Innowacji dla Wielkopolski (RIS3), w tym programów strategicznych
 • obszary inteligentnych specjalizacji Wielkopolski
 • dane statystyczne w zakresie procesów innowacyjnych
 • wsparcie udzielane w ramach programów krajowych i międzynarodowych podmiotom z Wielkopolski
null

Konsultujemy i rekomendujemy

 • razem z Wielkopolskim Forum Inteligentnych Specjalizacji oraz z grupami roboczymi Forum tworzymy rekomendacje w zakresie aktualizacji polityki innowacji – proces ten nazywamy przedsiębiorczym odkrywaniem (PPO)
null

Wdrażamy i komunikujemy

 • wdrażamy i promujemy RIS3 w tym programy strategiczne
 • działamy na rzecz rozwój obszarów specjalizacji
 • upowszechniamy wyniki badań, ekspertyz i analiz
 • przekazujemy informacje o dostępnym wsparciu

Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje

null

Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów

Żywność funkcjonalna i bezpieczna, nowoczesne technologie produkcji żywności, zielona biotechnologia, biogospodarka,Czytaj więcej »
null

Wnętrza przyszłości

Inteligentne technologie i materiały, meblarstwo spersonalizowane, designCzytaj więcej »
null

Przemysł jutra

Maszyny, elementy maszyn, procesy specjalne, nowe technologie i materiałyCzytaj więcej »
null

Wyspecjalizowane procesy logistyczne

Skomunikowane, mobilne społeczności, wyspecjalizowane produkty i usługi logistyczne dla biznesuCzytaj więcej »
null

Rozwój oparty na ICT

Innowacyjne społeczności, ICT dla transformacji gospodarczejCzytaj więcej »
null

Nowoczesne technologie medyczne

Medycyna spersonalizowana, produkty, usługi i nowe technologie związane z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz chorób rzadkichCzytaj więcej »

Aktualności

Raporty RIS3
 1. „Raport otwarcia RIS3” – opracowanie własne Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji
 Raport otwarcia pobierz
   
 Załącznik 1 – Karty wskaźników strategicznych pobierz
   Załącznik 2 – Tabela powiązań osi priorytetowych WRPO z RIS3 pobierz
 Załącznik 3 – Uzupełniająca analiza źródeł finansowania RIS3 pobierz
   Załącznik 4 – Ankieta DEFS pobierz
 Załącznik 5 – Ankieta WUP pobierz
   Załącznik 6 – Statystyka konkursów WRPO 2014+ – Wiele IS pobierz
 Załącznik 7 – Inicjatywy klastrowe pobierz
   Załącznik 8 – Benchmarking pobierz

0
zarejstrowanych w WOI propozycji dla RANB/POIR
0
+
Firm współtworzących Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski
0
+
członków Grup Roboczych i Forum Inteligentnych Specjalizacji