Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji (WOI) to wydział funkcjonujący w ramach Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Badamy i Analizujemy

 • potrzeby wielkopolskich przedsiębiorstw
 • zmiany w obszarach inteligentnych specjalizacji
 • wyzwania stojące przed Wielkopolską.

Monitorujemy

 • wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski do 2030 roku
 • wdrażanie Strategii Rozwoju Wodorowej Wielkopolski do 2030 roku
 • trendy rozwojowe gospodarki światowej.

Konsultujemy i Rekomendujemy

 • razem z Wielkopolskim Forum Inteligentnych Specjalizacji oraz z grupami roboczymi Forum zmiany w zakresie aktualizacji polityki innowacji – proces ten nazywamy przedsiębiorczym odkrywaniem (PPO).

Koordynujemy

 • wdrażanie i promocję RIS 2030
 • działania na rzecz rozwoju obszarów inteligentnych specjalizacji.

Regionalna Strategia dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030)

Niniejsza strategia jest kolejnym etapem działań ukierunkowanych na podnoszenie innowacyjności regionu, a rozpoczętych wraz z przyjęciem pierwszej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski w roku 2004 i kontynuowanych po jej aktualizacji w 2011 i 2015 roku. Podstawy funkcjonowania systemu innowacji zakreślone w tych dokumentach oraz zrealizowane działania umożliwiły podniesienie świadomości jego uczestników i pozwoliły na przejście do kolejnego etapu opartego na racjonalnym kształtowaniu długoterminowej polityki innowacyjnej. Strategia uwzględnia zapisy obowiązujących dokumentów europejskich i krajowych na nową perspektywę, t.j.: Czysta Planeta, Europejski Zielony Ład, Komunikat Komisji Europejskiej oraz jest spójna ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030)

Raport z monitorowania RIS 2030 2021_2022

Raport z Analizy działalności wynalazczej w Wielkopolsce w latach 2018-2022

Regulamin PPO

  Masz uwagi do obszarów inteligentnych specjalizacji? Podziel się nimi poniżej.

  ×Poniżej archiwum naszych raportów