Aktualizacja

Firmy JMP Medical Sp. z o. o. oraz graphen Sp. z o. o. zwyciężyły w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.

Uroczystość uhonorowania zwycięzców edycji Konkursu z 2022 roku odbyła się 30 stycznia 2023 roku, podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Przypomnijmy, że konkurs skierowany jest do przedsiębiorców mających siedzibę w Województwie Wielkopolskim. Celem Nagrody jest promocja regionalnych przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne rozwiązania w kategorii: „Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski” oraz w kategorii: „H₂ Wielkopolska”.

Nagrody przedstawicielom przedsiębiorstw wręczył Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego w towarzystwie Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącego Kapituły Konkursu oraz Małgorzaty Waszak – Klepki, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

– Zależy nam na tym, aby wielkopolskie przedsiębiorstwa były tymi, które na forum światowym zajmują czołowe miejsca, oferując produkty potwierdzające jakość wielkopolskiej gospodarki. Uznaliśmy, że dwie oferty firm zasługują, by je zauważyć i wyróżnić – powiedział Marek Woźniak.

W kategorii „Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski” zwyciężyła firma JMP Medical Sp. z o. o. z Ostrowa Wielkopolskiego. To rodzinne przedsiębiorstwo zajmuje się budową wysoko wyspecjalizowanych, kompleksowych mobilnych i modułowych pracowni diagnostyki obrazowej dla branży medycznej. Opracowane przez JMP Medical rozwiązanie – mobilna pracownia rezonansu magnetycznego wykonana w naczepie – stanowi w pełni funkcjonalną, samowystarczalną placówkę medyczną wyposażoną w zaawansowany system diagnostyki obrazowej. Dzięki wykorzystaniu rozwiązania JMP Medical zwiększony zostaje dostęp do badań umożliwiających wykrycie zmian w organizmie we wczesnych etapach ich rozwoju.

Z kolei w kategorii „H₂ Wielkopolska” zwyciężyła firma graphen Sp. z o. o. z projektem „Wodorowy moduł zasilający HSEnergy”. Moduł umożliwia konwersję małych pojazdów elektrycznych, np. wózków paletowych, golfowych, urządzeń transportu bliskiego, na bezemisyjne zasilanie wodorowe. Firma graphen założona została w 2008 roku. Od samego początku głównym profilem jej działalności są instalacje automatyki budynkowej, instalacje teletechniczne oraz instalacje elektryczne w zakresie projektowania, wykonawstwa i konserwacji.

Zwycięzcy oprócz statuetki i dyplomu otrzymali nagrodę finansową o łącznej puli 120 tys. zł. Samorząd Województwa Wielkopolskiego Laureatom Konkursu zapewnia promocję firmy podczas wydarzeń o charakterze gospodarczym przez kolejny pełny rok od otrzymania nagrody.

Aktualizacja

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” pod przewodnictwem Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, podczas posiedzenia w dniu 9 grudnia br. zakwalifikowała do III etapu oceny merytorycznej projekty następujących podmiotów gospodarczych (kolejność alfabetyczna):

W kategorii Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski:

 1. Atanox Technology Sp. z o. o.
 2. Dekor Zygmunt Stolarz
 3. Expansio sp. z.o.o.
 4. Intrex sp. z o.o.
 5. JMP Polska Sp. z o. o. Sp. k.

W kategorii H2 Wielkopolska:

 1. graphen Fligier Sp. j.
 2. HHO-POWER inż. Damian Michalak

Aktualizacja

W terminie określonym w ogłoszeniu o naborze w ramach Konkursu złożono 15 wniosków, które przeszły ocenę formalną.

Wnioski złożone w kategorii Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski: 12

 • 4 wnioski w obszarze IS „Rozwój oparty na ICT”,
 • 2 wnioski w obszarze IS „Przemysł jutra”,
 • 1 wniosek w obszarze IS „Nowoczesne technologie medyczne”,
 • 3 wnioski w obszarze IS „Wnętrza przyszłości”,
 • 2 wnioski w obszarze IS „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”

Wnioski złożone w kategorii H2Wielkopolska: 3

Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” (2022) dokonała I etapu oceny merytorycznej.

Zgodnie Regulaminem do oceny merytorycznej II etapu zostały zakwalifikowane wnioski następujących 12 kandydatów (w kolejności alfabetycznej):

W kategorii Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski:

 1. Atanox Technology Sp. z o. o.
 2. C&C Partners Sp. z o. o.
 3. Dekor Zygmunt Stolarz
 4. EMF Solutions Sebastian Łajp
 5. Expansio sp. z.o.o.
 6. Intrex sp. z o.o.
 7. JMP Polska Sp. z o. o. Sp. k.
 8. Sylwia Klabińska Instytut Języków Obcych ENTER Biuro Tłumaczeń Word-Perfect
 9. Workmann Sp. z o. o.

W kategorii H2 Wielkopolska:

 1. graphen Fligier Sp. j.
 2. HHO-POWER inż. Damian Michalak
 3. MH.Energy Sp. z o. o.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2022.

W ramach Konkursu wyróżnione zostaną firmy, które wprowadzają na rynek innowacyjne rozwiązania w ramach dwóch kategorii konkursowych „Inteligentne specjalizacje dla Wielkopolski” oraz „H2 Wielkopolska”. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców mających siedzibę w Województwie Wielkopolskim. Laureatom zapewnione zostają nagrody pieniężne w wysokości co najmniej 30 000 zł oraz wsparcie promocji podczas wydarzeń o charakterze gospodarczym organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Warunkiem przystąpienia jest wypełnienie wniosku (stanowiącego załącznik do Regulaminu) i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: drg.sekretariat@umww.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Zapraszamy!