Wyniki oceny merytorycznej – II etap

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” pod przewodnictwem Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, podczas posiedzenia
w dniu 29 listopada br. zakwalifikowała do III etapu oceny merytorycznej projekty następujących podmiotów gospodarczych (kolejność alfabetyczna):

W kategoriiInteligentne Specjalizacje” dla Wielkopolski:

 1. ENforce Medical Technologies Sp. z o.o.
 2. Fundacja „Krok po Kroku HSA”
 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WObit Elżbieta Ober, Jacek Ober Spółka Cywilna

W kategorii „H2 Wielkopolska”:

 1. VIRTUD Sp. z o. o.

Wyniki oceny merytorycznej – I etap

W terminie określonym w ogłoszeniu o naborze w ramach Konkursu złożono 29 wniosków, 28 przeszło ocenę formalną.

Wnioski złożone w kategorii „Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski”: 24

 • 7 wniosków w obszarze IS „Rozwój oparty na ICT”,
 • 6 wniosków w obszarze IS „Przemysł jutra”,
 • 5 wniosków w obszarze IS „Nowoczesne technologie medyczne”,
 • 1 wniosek w obszarze IS „Wnętrza przyszłości”,
 • 3 wnioski w obszarze IS „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”
 • 2 wnioski w obszarze IS „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”

Wnioski złożone w kategorii „H2Wielkopolska”: 4     

Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” (2023) dokonała I etapu oceny merytorycznej.

Zgodnie Regulaminem do oceny merytorycznej II etapu zostały zakwalifikowane wnioski następujących 9 kandydatów (w kolejności alfabetycznej):

W kategorii Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski:

 1. Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o.
 2. ENforce Medical Technologies Sp. z o.o.
 3. Fundacja „Krok po Kroku HSA”
 4. MODERTRANS POZNAŃ Sp. z o.o.
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WObit Elżbieta Ober, Jacek Ober Spółka Cywilna
 6. Simmersiv Sp. z o.o.
 7. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

W kategorii H2 Wielkopolska:

 1. ENVITEST J.Pacholski sp.j.
 2. VIRTUD Sp. z o. o.

—-

Nabór zgłoszeń!

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2023.

W ramach Konkursu wyróżnione zostaną firmy, które wprowadzają na rynek innowacyjne rozwiązania w ramach dwóch kategorii konkursowych „Inteligentne specjalizacje dla Wielkopolski” oraz  „H2 Wielkopolska”. Konkurs skierowany jest do podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Województwie Wielkopolskim. Laureatom zapewnione zostają nagrody pieniężne w wysokości co najmniej 30 000 zł oraz wsparcie promocji podczas wydarzeń o charakterze gospodarczym organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Warunkiem przystąpienia jest wypełnienie wniosku (stanowiącego załącznik do Regulaminu) i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: drg.sekretariat@umww.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2023 r.

Szczegóły: https://www.umww.pl/konkurs-o-nagrode-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego