WieIkopolska wyróżniona tytułem Regionalnej Doliny Innowacji

Komisja Europejska, podczas 161. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, przyznała tytuły Regionalnych Dolin Innowacji. Jednym z regionów, wyróżnionych tą odznaką, jest Wielkopolska.

Regionalne Doliny Innowacji (ang. Regional Innovation Valleys) są nową inicjatywą Komisji Europejskiej, stanowiącą jeden z kluczowych elementów wdrażania nowej Europejskiej Agendy Innowacji w obszarze zaawansowanych technologii. Przewiduje się wyłonienie 100 innowacyjnych regionów w całej Europie w sześciu obszarach tematycznych:

 • Zmniejszenie uzależnienia od paliw kopalnych
 • Wzmacnianie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego
 • Transformacja cyfrowa, w tym cyberbezpieczeństwo
 • Rozwój opieki zdrowotnej
 • Wprowadzenie gospodarki cyrkularnej
 • Inne obszary tematyczne

Celem inicjatywy jest wzmocnienie inwestycji w badania naukowe i innowacje na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. Wielkopolska udowodniła aktywność w obszarze poprawy koordynacji i kierunkowości swoich inwestycji w badania naukowe i innowacje w obszarach priorytetowych dla UE, zaangażowanie w międzynarodową współpracę w zakresie innowacji z innymi regionami w oparciu o wspólne lub uzupełniające się specjalizacje, a także wzmacnianie regionalnego ekosystemu innowacji.

Wielkopolska została wyróżniona tytułem Regionalnej Doliny Innowacji w obszarze „Zmniejszenie uzależnienia od paliw kopalnych, w szczególności w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej”.

Mapa, obrazująca zainteresowanie inicjatywą, dostępna jest pod linkiem poniżej (strona angielskojęzyczna): link

Komisja Europejska wprowadza mechanizm pilotażowy dla rynku wodoru

Komisja Europejska inauguruje pięcioletni mechanizm pilotażowy, aby przyspieszyć inwestycje na rynku wodoru w ramach pakietu dotyczącego gazów zdekarbonizowanych. Nowa inicjatywa, będąca częścią Europejskiego Banku Wodoru, ma poprawić zrozumienie rynku i usprawnić współpracę między dostawcami a odbiorcami.

Komisja podejmuje dalsze kroki w celu wsparcia rozwoju europejskiego rynku wodoru poprzez rozpoczęcie prac nad mechanizmem pilotażowym. Nowy mechanizm został utworzony w ramach niedawno przyjętego pakietu dotyczącego gazów zdekarbonizowanych i wodoru i ma na celu przyspieszenie inwestycji poprzez zapewnienie jaśniejszego obrazu sytuacji rynkowej zarówno odbiorców, jak i dostawców oraz ułatwienie kontaktów między nimi. Będzie on działał przez pięć lat i będzie częścią Europejskiego Banku Wodoru.

Pilotażowy mechanizm wodorowy będzie gromadził, przetwarzał i zapewniał dostęp do informacji na temat popytu i podaży wodoru odnawialnego, niskoemisyjnego i pochodnych, umożliwiając europejskim odbiorcom dopasowanie zarówno do europejskich, jak i zagranicznych dostawców. Komisja będzie gromadzić i przetwarzać dane rynkowe dotyczące rozwoju przepływów i cen wodoru. Rozpoczęto dziś procedurę udzielania zamówień publicznych, aby znaleźć dostawcę usług, który opracowałby platformę informatyczną do obsługi mechanizmu pilotażowego. Komisja planuje podpisać umowę do końca bieżącego roku, tak aby mogła rozpocząć działalność do połowy 2025 r.

W Europie trwają już prace nad pierwszymi wielkoskalowymi elektrolizerami i podpisano pierwsze umowy odbioru. Poprawa widoczności popytu między dostawcami a konsumentami pomoże przyspieszyć ostateczne decyzje inwestycyjne w Europie i przyczyni się do zawarcia umów odbioru. Wodór odegra ważną rolę w osiąganiu celów Zielonego Ładu, stopniowym wycofywaniu rosyjskich paliw kopalnych oraz wspieraniu dekarbonizacji i konkurencyjności przemysłu europejskiego.

Pilotażowy mechanizm wodorowy stanowi część trwających prac Komisji nad utworzeniem europejskiej platformy wieloproduktowej na rzecz wspólnego zakupu towarów strategicznych, która w przyszłości mogłaby obejmować towary takie jak surowce strategiczne.

Szczegółowe informacje w materiale przygotowanym przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli: https://wielkopolska.eu/178-slider/5192-komisja-europejska-wprowadza-mechanizm-pilotazowy-dla-rynku-wodoru

Poznańska Konferencja H2 2024 „Wodór Paliwem Przyszłości w Transporcie Zbiorowym”

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Poznaniu zaprasza na Poznańską Konferencję H2 2024, która odbędzie się 10 – 11 czerwca 2024 r.

Tematem przewodnim wydarzenia będą zagadnienia dotyczące perspektywy wykorzystania wodoru w transporcie zbiorowym i jego produkcji, a także planowane regulacje prawne w zakresie produkcji, transportu i magazynowania wodoru, bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów i stacji tankowania oraz przepisów ppoż.

Konferencja jest adresowana do:

– środowisk akademickich,

– biur konsultingowych,

– administracji zarządzających rozwojem transportu w instytucjach samorządowych,

– producentów taboru komunikacji miejskiej i regionalnej,

– producentów i dystrybutorów wodoru,

– organizatorów i operatorów transportu.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdziecie Państwo na stronie Oddziału SITK w Poznaniu.

Poznańska Konferencja H2 2024 (sitk-poznan.org)

Zgromadzenie Ogólne Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

24 kwietnia 2024 r. o godz. 9:00 odbyło się Zgromadzenie Ogólne Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w ramach Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND.

W Zgromadzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich Paneli WPW. Spotkanie otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który powitał uczestników
i podziękował za dotychczasową współpracę i zaangażowanie. Pan Marszałek podkreślił znaczenie rozwoju sektora wodorowego dla ekosystemu innowacji Wielkopolski oraz aktywny udział samorządu w organizację tegorocznego Forum H2Poland. Następnie przewodniczący poszczególnych Paneli WPW – Nauki, Biznesu oraz Obywatelskiego podsumowali zeszłoroczną działalność Platformy i przedstawili propozycje działań w kolejnych miesiącach. Po sesji mentoringowej, spotkanie zakończono wspólnym pamiątkowym zdjęciem, a następnie członkowie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej udali się na obrady Forum w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Konferencja Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

22 marca 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja Wielkopolskiej Platformy Wodorowej – wspólne posiedzenie wszystkich Paneli WPW. Tematem przewodnim spotkania były produkcja i przesył wodoru – lokalne, regionalne, krajowe i europejskie perspektywy. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Paneli WPW, a także zaproszeni prelegenci – wójt Gminy Wapno, przedstawiciel HYDRO-GEO-TERM, GAZ-SYSTEM S.A., Hydropolis United Sp. z o.o., Powerhouse Energy Group PLC, Scottish Development International, a także Centrum Technologii Wodorowych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki.

Spotkanie otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który powitał uczestników i podkreślił znaczenie sektora wodorowego jako części ekosystemu innowacji, który w najbliższych latach będzie odgrywał znaczącą rolę w tworzeniu nowoczesnego modelu gospodarki Wielkopolski.

Podczas spotkania prelegenci zaprezentowali kierunki swoich działań, realizowane projekty, perspektywy, wyzwania z jakimi spotykają się na co dzień. Uczestnicy dowiedzieli się o: potencjale wodorowym na terenie Gminy Wapno w oparciu o zasoby nieeksplorowanego wysadu solnego, projektowanej infrastrukturze wodorowej, możliwościach produkcyjnych wodoru z odpadów z tworzyw sztucznych, projektach w zakresie produkcji i wykorzystywania zielonego wodoru w Szkocji, a także o badaniach i analizach prowadzonych w Centrum Technologii Wodorowych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki.

Wydarzenie zakończyła dyskusja na rzecz budowania innowacyjnej gospodarki wodorowej w Wielkopolsce.

Konferencja Produkcja i przesył wodoru – lokalne, regionalne, krajowe i europejskie perspektywy


Departament Gospodarki UMWW zapraszam na stacjonarne posiedzenie połączonych Paneli Wielkopolskiej Platformy Wodorowej – konferencję WPW, która odbędzie się 22 marca 2024 r. (piątek) w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań).

Tematem przewodnim konferencji będzie „Produkcja i przesył wodoru – lokalne, regionalne, krajowe i europejskie perspektywy”. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej agendzie.

W celu wzięcia udziału w powyższym wydarzeniu prosimy o zapisanie się poprzez formularz rejestracyjny w terminie do 18 marca do godz. 11:30.
Link do formularza – https://cloud.umww.pl/apps/forms/s/kpyartTFj5e4C7cSpFP9fWJY 

Konferencja jest otwarta, ze względów organizacyjnych liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. 

Agenda Konferencja WPW 22.03.2024 Produkcja i przesył wodoru

II Konferencja Zielone Miasta

13 marca 2024 r. w Wałczu odbyła się II Konferencja Zielone Miasta.

Podczas konferencji podpisana została Deklaracja Ponadregionalnej Współpracy w zakresie utworzenia ogólnokrajowej bazowej sieci wodorowej na fundamencie Baltic Sea Hydrogen Collector. Sygnatariuszami deklaracji był Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej oraz Pani Anna Bańkowska, Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) to projekt mający na celu stworzenie pierwszej w Europie morskiej infrastruktury rurociągów wodorowych w regionie Morza Bałtyckiego, łączących Finlandię, Szwecję, Niemcy i potencjalnie Danię. Wodór będzie produkowany w procesie elektrolizy z energii elektrycznej pochodzącej z morskich farm wiatrowych i przesyłany później do krajów docelowych. BHC będzie wspierać wschodzący europejski rynek wodoru poprzez stworzenie wydajnej, zharmonizowanej i niezawodnej infrastruktury, która łączy zarówno podaż i popyt na rozwiązania wodorowe we wszystkich krajach objętych siecią.

Jak zaznaczył Pan Marszałek Jacek Bogusławski: – Uwzględnienie Polski w projekcie BHC jest szansą na zwiększenie skali rozwoju wykorzystania wodoru w zachodniej części kraju. Utworzenie ogólnopolskiej sieci wodorowej na fundamencie Baltic Sea Hydrogen Collector stworzyłoby dla Województw możliwość szybszego rozwoju gospodarczego na podstawie wykorzystania technologii wodorowych.

Program wydarzenia uzupełnił cykl wystąpień związanych z rozwojem nisko emisyjnej gospodarki i nowoczesnych technologii, m.in. Gospodarka wodorowa epokową szansą dla Polski, Autobusy w transporcie publicznym, Zielona transformacja w biznesie – źródła finansowania, Zielony Wałcz 2.0.  

 

Wręczenie nagród w konkursie „Z wodorem w przyszłość”

1 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Z wodorem w przyszłość”.

Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji wizualnej obrazującej wykorzystanie wodoru w Wielkopolsce, wpływ  technologii wodorowych na życie mieszkańców.  Celem Konkursu była popularyzacja wiedzy o rozwiązaniach z zakresu gospodarki wodorowej oraz podnoszenie świadomości dotyczącej wyzwań związanych z transformacją gospodarczą wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, które podpisały porozumienia o współpracy w ramach inicjatywy  „Szkoła Wodorowa” edycja 2024.

Kapituła konkursu pod przewodnictwem pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej wybrała 5 triumfatorów konkursu, w tym czterech wyróżnionych oraz jednego laureata. Zdobywcą pierwszego miejsca został Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie za przygotowanie pracy: „ Implementacja technologii wodorowych w Wielkopolsce”. W skład zespołu weszli uczniowie:  Blanka Balcer, Kacper Karolczak, Zofia Banaszak. Nauczycielem prowadzący i koordynującym prace była Agata Marecka-Migacz. Wyróżnienia w Konkursie otrzymały: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie.

Nagrodami w konkursie były pamiątkowe dyplomy dla uczniów i szkół, oraz zestawy edukacyjne Horizon Educational, które obrazują produkcję i wykorzystanie bezemisyjnego wodoru. Wyróżnione zespoły otrzymały zestawy Horizon Educational HORIZON FCJJ-23. Laureat  otrzymał dla szkoły zestaw Horizon Educational HORIZON FCJJ-40, który jest kompletnym zbiorem pomocy dydaktycznych demonstrujących zasadę działania odnawialnych źródeł energii i ogniw paliwowych oraz sposób współpracy tych systemów. Ponadto zwycięska szkoła weźmie udział w wyścigach modeli samochodów napędzanych wodorowym ogniwem paliwowym pn. H2GP SPRINT, które odbędą się podczas Forum H2Poland, 24-25.04.2024 r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W ramach spotkania nauczyciele odbyli również wizytę w zajezdni autobusowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu, gdzie mogli zobaczyć stację tankowania wodoru oraz zapoznać się z budową i funkcjonowaniem nowoczesnych autobusów z wodorowym ogniwem paliwowym.

Konkurs „Z wodorem w przyszłość” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród szkół ponadpodstawowych uczestniczących w Szkole Wodorowej edycja 2024. W konkursie zostało przesłanych 175 prac z 31 szkół.

Nabór wniosków w konkursie Clean Hydrogen Partnership

Departament Gospodarki UMWW informuje o rozpoczęciu naboru w konkursie dotyczącym badań nad wodorem, ogłoszonego przez Clean Hydrogen Partnership.

Łączna pula środków dostępnych w 2024 r. wynosi 113,5 mln euro z programu „Horyzont Europa” oraz do 60 mln euro dodatkowego finansowania z budżetu REPowerEU dla projektów dolin wodorowych. 

Nabór dzieli się na 20 obszrów tematycznych:

 1. Produkcja wodoru z OZE (5 obszarów);
 2. Magazynowanie i dystrybucja wodoru (5 obszarów);
 3. Transport (4 obszary);
 4. Energetyka i ciepłownictwo (2 obszary);
 5. Integracja z innymi sektorami – cross-cutting issues (2 obszary);
 6. Doliny wodorowe (2 obszary).

Wnioski w naborze można składać do 17 kwietnia 2024 r., pod wskazanym linkiem: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&callIdentifier=HORIZON-JTI-CLEANH2-2024

Szczegóły dostępne są tutaj

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Wielkopolska członkiem Hydrogen Europe

8 stycznia 2024 r. Województwo Wielkopolskie zostało oficjalnie członkiem Hydrogen Europe.

Hydrogen Europe jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit reprezentującym europejskie firmy oraz innych interesariuszy, w tym regiony, którzy są zaangażowani w budowę gospodarki wodorowej w Europie. W skład Hydrogen Europe wchodzi ponad 300 firm i 30 stowarzyszeń krajowych, obejmujących cały łańcuch dostaw i wartości ekosystemu wodorowego. Wśród polskich członków należy wskazać np. Solaris Bus and Coach, PKN Orlen oraz Poleneregia, Grupa Azoty.

Zadaniem Hydrogen Europe jest m.in. budowa i przyspieszenie rozwoju poszczególnych elementów europejskiego łańcucha dostaw i wartości w zakresie czystych technologii wodorowych, przyczyniając się tym samym do tworzenia zrównoważonych, niskoemisyjnych systemów energetycznych i transportowych.

Wielkopolska będzie uczestniczyć w pracach Filaru Regionalnego, który powstał w styczniu 2022 r. Obecnie należy do niego 39 członków – są to m.in. regiony z Czech, Niderlandów, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Bułgarii, Norwegii. Głównymi celami Filaru Regionalnego są m.in. ułatwianie tworzenia projektów finansowanych przez UE, promowanie regionalnego i lokalnego wsparcia inwestycji w wodorowym łańcuchu dostaw i wartości, promowanie współpracy między przemysłem, a władzami regionalnymi i lokalnymi oraz rozwijanie wspólnych działań z pozostałymi członkami Hydrogen Europe.

 

Inauguracja II edycji Szkoły Wodorowej

19 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się inauguracja II edycji „Szkoły Wodorowej”. Spotkanie zostało otwarte przez pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. W uroczystości oprócz zaproszonych przedstawicieli szkół wzięli również udział Przewodniczący Paneli Liderów Samorządowych, Nauki oraz Obywatelskiego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, a także laureaci konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategorii wodorowej.

Pan Marszałek zaznaczył, że samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi i umacnia inicjatywy mające na celu poprawę jakości kształcenia w obszarze gospodarki wodorowej, oraz rozpowszechnianie informacji o tej dziedzinie. Kontynuacja inicjatywy „Szkoła Wodorowa” przyczyni się do dalszego wspierania nauczycieli w kształceniu o  wodorze w szkołach ponadpodstawowych, pobudzenia zainteresowania uczniów gospodarką wodorową, energią odnawialną i zwiększenia świadomości młodzieży wobec wyzwań gospodarczych i środowiskowych.

Do II edycji „Szkoły Wodorowej” zgłosiły się 53 szkoły ponadpodstawowe z całego województwa Wielkopolskiego, które będą uczestniczyć m.in. w konferencjach, warsztatach, konkursach, szkoleniach, dedykowanych lekcjach, wyjazdach studyjnych, a także otrzymają materiały edukacyjne o tematyce gospodarki wodorowej.     

      

Wielkopolska na H2Forum 2023 w Ostrawie

Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego wziął udział w konferencji H2Forum 2023, która odbyła się w Ostrawie 23-24 października 2023 r.

Wydarzenie jest największą dwudniową konferencją poświęconą technologiom wodorowym i rozwojowi gospodarki wodorowej w Republice Czeskiej, organizowaną przez kraj morawsko-śląski. W ramach H2Forum 2023 odbyła się prezentacja kluczowych interesariuszy z Europy, dyskusje, networking, popularyzacja i budowa świadomości o rozwoju technologii nisko i zeroemisyjnych. Władze regionu zaprezentowały również założenia strategii rozwoju gospodarki wodorowej, która ma opierać się na wykorzystaniu wodoru w transporcie, przemyśle. Technologie wodorowe mają pomóc w transformacji sektora energetycznego w kraju morawsko-śląski, który jest obecnie oparty na wykorzystaniu surowców kopalnych, głównie węgla.

Podczas konferencji Pan Marszałek Jacek Bogusławski wziął udział w panelu dyskusyjnym pn. „Przyszłości europejskich dolin wodorowych”, gdzie zaprezentował prowadzone działania na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Wielkopolsce. W panelu uczestniczyli również goście ze Słowacji i Czech.

Wielkopolska beneficjentem naboru dotyczącego otrzymania Pomocy Technicznej w celu wygenerowania synergii z Partnerstwem na rzecz Czystego Wodoru

Samorząd Województwa Wielkopolskiego został beneficjentem naboru dotyczącego otrzymania Pomocy Technicznej w celu wygenerowania synergii z Partnerstwem na rzecz Czystego Wodoru.

Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru (Clean Hydrogen Partnership – CHP) jest to partnerstwo publiczno-prywatne wspierające badania i innowacje w zakresie technologii wodorowych w Europie. Celem organizacji, w której skład wchodzi Komisja Europejska, Hydrogen Europe oraz Hydrogen Europe Research, jest wzmocnienie i integracja potencjału naukowego UE, na rzecz przyspieszenia rozwoju i zastosowania czystego wodoru.

Nabór dotyczący otrzymania Pomocy Technicznej skierowany był do jednostek szczebla centralnego oraz regionalnego, w ramach których funkcjonuje Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi oraz tych, które mają lub deklarują wprowadzenia zapisu o rozwoju technologii wodorowych w swoim Regionalnym Programie Operacyjnym, lub Strategii Inteligentnej Specjalizacji.

Wyłonione podmioty otrzymają ukierunkowane wsparcie techniczne w celu rozwoju współpracy z CHP w kluczowych obszarach w zakresie badań i innowacji oraz wdrażania technologii wodorowych, w tym: pomocy technicznej przy realizacji założonych działań, zarządzania wiedzą oraz finansowania. W ramach współpracy zostaną podpisane umowy, które będą odzwierciedlać ocenę różnych sposobów synergii wraz z konkretnymi zobowiązaniami w zakresie wdrażania.

Zakres oferowanego wsparcia może w istotny sposób przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarki wodorowej w województwie, w szczególności w realizacji projektów infrastrukturalnych, a także wzmocnienia pozycji Wielkopolski w Europie – regionu zaangażowanego w rozwój gospodarki wodorowej.

W naborze wybranych zostało 10 beneficjentów z UE oraz krajów stowarzyszonych. Zgodnie z kryteriami wyboru połowa wybranych instytucji pochodzi z co najmniej 5 różnych krajów UE-13 – rozszerzenia z 2004 roku. Ponadto pomoc udzielona została tylko dla jednego podmiotu z danego kraju.

Wodorowe autobusy w Poznaniu

Od września br. MPK Poznań wprowadziło do swojej floty pierwsze autobusy zasilane wodorowym ogniwem paliwowym. Łącznie w Poznaniu będzie jeździć 25 takich pojazdów. 

Autobusy wyróżniają się bardzo niskim poziomem hałasu i wibracji. Napędzane są energią pochodzącą z wodoru, przetwarzaną na prąd w ogniwie paliwowym. Urządzenie funkcjonuje jak mała elektrownia na pokładzie pojazdu, czerpiąc paliwo ze zbiorników na wodór umieszczonych na dachu. Reakcja chemiczna zachodząca w ogniwie jest niezwykle czysta, jej produktami ubocznymi są woda i ciepło.

Wraz z zakupem autobusów w Poznaniu zostanie otwarta ogólnie dostępna stacja tankowania wodoru przy ul. Warszawskiej 231. Paliwo do autobusów wodorowych dostarczy PKN Orlen.

– Stacja tankowania wodorem w Poznaniu, którą Orlen planuje uruchomić za kilka tygodni, znajduje się w pobliżu pętli tramwajowej Miłostowo. Obiekt będzie dostępny publicznie, co oznacza, że z możliwości tankowania będą korzystać nie tylko autobusy MPK Poznań, ale też wszyscy użytkownicy pojazdów napędzanych paliwem wodorowym. Wodór dla poznańskiej stacji pochodzi z własnych mocy wytwórczych Grupy i będzie dostarczany w bateriowozach (trailerach), które pełnią jednocześnie funkcję magazynów. Każdy z nich ma pojemność ok. 500 kg. W ciągu doby klienci będą mogli zatankować w sumie ponad jedną tonę wodoru. To ilość, która pozwala napełnić 34 autobusy miejskie. Orlen udostępni kierowcom trzy dystrybutory. Dwa o ciśnieniu 350 bar będą służyć do tankowania autobusów i pojazdów ciężarowych, natomiast dodatkowy dystrybutor, o ciśnieniu 700 bar, będzie przeznaczony dla pojazdów osobowych – podaje w komunikacie Orlen.

Zakup autobusów został dofinansowany z programu Zielony Transport Publiczny prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: MPK Poznań 

grafika: https://www.mpk.poznan.pl/autobusy-wodorowe-wyjezdzaja-na-ulice-poznania/#pid=2 

 

Konferencja: Wielkopolska Północna, Transformacja Gospodarki i Inteligentne Specjalizacje

4 sierpnia br. w Hotelu Arche w Pile odbyło się spotkanie pn. Wielkopolska Północna, Transformacja Gospodarki i Inteligentne Specjalizacje. Konferencję otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który wspomniał o wyzwaniach i perspektywach związanych z postępującymi zmianami gospodarczymi, w szczególności w zakresie sektora energetycznego. Pan Marszałek zaznaczył, że istotną kwestią w dalszym rozwoju Wielkopolski odegrają zielone inwestycje, a Wielkopolska Północna jest regionem z przedsiębiorstwami, które mają duży potencjał, aby prowadzić działalność w obszarze gospodarki wodorowej. 

W ramach spotkania wygłoszono sześć prelekcji, które zostały poprowadzone przez pracowników Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz firmy Signify. Wystąpienia dotyczyły m.in. kierunków oraz możliwości wsparcia, finansowania inwestycji i projektów wodorowych, a także udziału przedsiębiorstw w wodorowym łańcuchu dostaw: 

 • Inteligentne Specjalizacje Wielkopolski – podregion pilski,
 • Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040,
 • Planowane inwestycje wodorowe związane z przesyłem i magazynowaniem wodoru – możliwości dla firm z podregionu pilskiego,
 • Obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstw i raportowanie niefinansowe ESG,
 • Możliwość dofinansowania projektów wodorowych z funduszy unijnych, w tym FEW 21+,
 • Wertykalna integracja komponentowa – zagadnienie zakupów wspólnych przedsiębiorstw w kontekście skracania globalnych łańcuchów dostaw.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki, Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski, Chodzieski Klub Gospodarczy oraz Forum Gospodarcze – Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan.