Województwo Wielkopolskie wystawcą na największym corocznym wydarzeniu poświęconym wodorowi w Europie – Europejski Tydzień Wodoru 2023

W dniach 20-24 listopada w Brukseli miało miejsce największe coroczne wydarzenie poświęcone wodorowi w Europie, którego współorganizatorami są: Komisja Europejska, stowarzyszenie Hydrogen Europe oraz Partnerstwo na Rzecz Czystego Wodoru. Europejski Tydzień Wodoru 2023 zgromadził ponad 8000 uczestników, którzy mieli okazję wziąć udział w ponad 25 sesjach, w ramach konferencji politycznej i forum wysokiego szczebla, forum B2B oraz nawiązać współpracę w trakcie spotkań networkingowych m.in. z podmiotami, które swoją obecność na wydarzeniu zaznaczyły wystawieniem stoisk. Na terenie brukselskiego EXPO zostały zaprezentowane najnowsze technologie wodorowe, elektrolizery i ogniwa paliwowe, a także aplikacje takie jak ciężarówki, samoloty, autobusy i samochody. Wydarzenie zgromadziło decydentów i zainteresowane strony związane z wodorem w celu omówienia najnowszych osiągnięć, wyzwań i możliwości w tym sektorze.

Podczas Europejskiego Tygodnia Wodoru Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pan Jacek Bogusławski, na zorganizowanych spotkaniach, rozmawiał m.in. z dr Tudor Constantinescu, Głównym Doradcą Dyrektora Generalnego ds. Energii w Komisji Europejskiej oraz Jorgo Chatzimarkakis, Dyrektorem Generalnym Hydrogen Europe o działaniach, jakie podejmujemy w Wielkopolsce w obszarze gospodarki wodorowej.  Spotkał się również m.in. z przedstawicielami inicjatywy Baltic Sea Region Hydrogen Council, a także uczestniczył w spotkaniu networkingowym w siedzibie NCBR w Brukseli. Województwo Wielkopolskie jako jedyny polski region znalazło się wśród 207 wystawców
i współwystawców reprezentujących firmy, instytucje naukowe, władze krajowe, regionalne, projekty energetyczne.

Miało miejsce również robocze spotkanie wyłonionych w konkursie Instytucji Zarządzających do otrzymania pomocy technicznej w celu stworzenia synergii z Partnerstwem na Rzecz Czystego Wodoru. Wielkopolska jest jedynym regionem z Polski, który otrzymał możliwość skorzystania ze wsparcia.

Nasz region jest w trakcie procedury przystąpienie do Hydrogen Europe – najbardziej reprezentatywnej sieci wodoru i ogniw paliwowych w Europie liczącej ponad 500 członków, w tym ponad 38 europejskich regionów. Będziemy pierwszym regionem z Polski reprezentującym wielkopolskich interesariuszy w tym ważnym europejskim gremium.

Europejski Tydzień Wodoru 2023 w liczbach:

Zwiedzający: ponad 8000

Wystawcy i współwystawcy: 207

Hale wystawiennicze: 2

Polskie stoiska: 3

Polscy wystawcy i współwystawcy: 7

Sesje: ponad 25

Prelegenci: ponad 200

Reprezentowane kraje: 26

Następujące kraje miały swoje stoisko na Europejskim Tygodniu Wodoru: Szwajcaria, Belgia, USA, Niderlandy, Hiszpania, Norwegia, Polska, Francja, Niemcy, Dania, W. Brytania, Włochy, Japonia, Szwecja, Zach. Macedonia, Brazylia, Grecja, Czechy, Austria, Finlandia, Południowa Korea, Luksemburg, Węgry, Portugalia, RPA, Kanada

 Agenda forum wysokiego szczebla objęła min. takie kwestie jak:

 • Magazynowanie czystego wodoru w Europie
 • Bank wodoru
 • Zwiększanie skali produkcji elektrolizerów
 • Zapewnienie odpornego łańcucha dostaw wodoru w UE poprzez plan przemysłowy Zielonego Ładu
 • Rola wodoru w dekarbonizacji transportu drogowego
 • Wyzwanie związane z importem wodoru: strategiczna rola portów UE
 • Budowa i zwiększanie skali dolin wodorowych w Europie

Forum B2B poświęcone było m.in.:

 • Regulacjom, kodeksom i standardom: Przewodnik po handlu wodorem
 • Finansowaniu globalnego ekosystemu wodorowego
 • Skroplony wodór: niewykorzystany potencjał?
 • Pochodne i nośniki wodoru
 • Wodór dla budynków i ciepłownictwo przemysłowe
 • Ścieżki produkcji wodoru (elektroliza w wysokiej temperaturze, piroliza biomasy i metanu)

 

Wielkopolska na H2Forum 2023 w Ostrawie

Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego wziął udział w konferencji H2Forum 2023, która odbyła się w Ostrawie 23-24 października 2023 r.

Wydarzenie jest największą dwudniową konferencją poświęconą technologiom wodorowym i rozwojowi gospodarki wodorowej w Republice Czeskiej, organizowaną przez kraj morawsko-śląski. W ramach H2Forum 2023 odbyła się prezentacja kluczowych interesariuszy z Europy, dyskusje, networking, popularyzacja i budowa świadomości o rozwoju technologii nisko i zeroemisyjnych. Władze regionu zaprezentowały również założenia strategii rozwoju gospodarki wodorowej, która ma opierać się na wykorzystaniu wodoru w transporcie, przemyśle. Technologie wodorowe mają pomóc w transformacji sektora energetycznego w kraju morawsko-śląski, który jest obecnie oparty na wykorzystaniu surowców kopalnych, głównie węgla.

Podczas konferencji Pan Marszałek Jacek Bogusławski wziął udział w panelu dyskusyjnym pn. „Przyszłości europejskich dolin wodorowych”, gdzie zaprezentował prowadzone działania na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Wielkopolsce. W panelu uczestniczyli również goście ze Słowacji i Czech.

Wielkopolska beneficjentem naboru dotyczącego otrzymania Pomocy Technicznej w celu wygenerowania synergii z Partnerstwem na rzecz Czystego Wodoru

Samorząd Województwa Wielkopolskiego został beneficjentem naboru dotyczącego otrzymania Pomocy Technicznej w celu wygenerowania synergii z Partnerstwem na rzecz Czystego Wodoru.

Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru (Clean Hydrogen Partnership – CHP) jest to partnerstwo publiczno-prywatne wspierające badania i innowacje w zakresie technologii wodorowych w Europie. Celem organizacji, w której skład wchodzi Komisja Europejska, Hydrogen Europe oraz Hydrogen Europe Research, jest wzmocnienie i integracja potencjału naukowego UE, na rzecz przyspieszenia rozwoju i zastosowania czystego wodoru.

Nabór dotyczący otrzymania Pomocy Technicznej skierowany był do jednostek szczebla centralnego oraz regionalnego, w ramach których funkcjonuje Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi oraz tych, które mają lub deklarują wprowadzenia zapisu o rozwoju technologii wodorowych w swoim Regionalnym Programie Operacyjnym, lub Strategii Inteligentnej Specjalizacji.

Wyłonione podmioty otrzymają ukierunkowane wsparcie techniczne w celu rozwoju współpracy z CHP w kluczowych obszarach w zakresie badań i innowacji oraz wdrażania technologii wodorowych, w tym: pomocy technicznej przy realizacji założonych działań, zarządzania wiedzą oraz finansowania. W ramach współpracy zostaną podpisane umowy, które będą odzwierciedlać ocenę różnych sposobów synergii wraz z konkretnymi zobowiązaniami w zakresie wdrażania.

Zakres oferowanego wsparcia może w istotny sposób przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarki wodorowej w województwie, w szczególności w realizacji projektów infrastrukturalnych, a także wzmocnienia pozycji Wielkopolski w Europie – regionu zaangażowanego w rozwój gospodarki wodorowej.

W naborze wybranych zostało 10 beneficjentów z UE oraz krajów stowarzyszonych. Zgodnie z kryteriami wyboru połowa wybranych instytucji pochodzi z co najmniej 5 różnych krajów UE-13 – rozszerzenia z 2004 roku. Ponadto pomoc udzielona została tylko dla jednego podmiotu z danego kraju.

Wodorowe autobusy w Poznaniu

Od września br. MPK Poznań wprowadziło do swojej floty pierwsze autobusy zasilane wodorowym ogniwem paliwowym. Łącznie w Poznaniu będzie jeździć 25 takich pojazdów. 

Autobusy wyróżniają się bardzo niskim poziomem hałasu i wibracji. Napędzane są energią pochodzącą z wodoru, przetwarzaną na prąd w ogniwie paliwowym. Urządzenie funkcjonuje jak mała elektrownia na pokładzie pojazdu, czerpiąc paliwo ze zbiorników na wodór umieszczonych na dachu. Reakcja chemiczna zachodząca w ogniwie jest niezwykle czysta, jej produktami ubocznymi są woda i ciepło.

Wraz z zakupem autobusów w Poznaniu zostanie otwarta ogólnie dostępna stacja tankowania wodoru przy ul. Warszawskiej 231. Paliwo do autobusów wodorowych dostarczy PKN Orlen.

– Stacja tankowania wodorem w Poznaniu, którą Orlen planuje uruchomić za kilka tygodni, znajduje się w pobliżu pętli tramwajowej Miłostowo. Obiekt będzie dostępny publicznie, co oznacza, że z możliwości tankowania będą korzystać nie tylko autobusy MPK Poznań, ale też wszyscy użytkownicy pojazdów napędzanych paliwem wodorowym. Wodór dla poznańskiej stacji pochodzi z własnych mocy wytwórczych Grupy i będzie dostarczany w bateriowozach (trailerach), które pełnią jednocześnie funkcję magazynów. Każdy z nich ma pojemność ok. 500 kg. W ciągu doby klienci będą mogli zatankować w sumie ponad jedną tonę wodoru. To ilość, która pozwala napełnić 34 autobusy miejskie. Orlen udostępni kierowcom trzy dystrybutory. Dwa o ciśnieniu 350 bar będą służyć do tankowania autobusów i pojazdów ciężarowych, natomiast dodatkowy dystrybutor, o ciśnieniu 700 bar, będzie przeznaczony dla pojazdów osobowych – podaje w komunikacie Orlen.

Zakup autobusów został dofinansowany z programu Zielony Transport Publiczny prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: MPK Poznań 

grafika: https://www.mpk.poznan.pl/autobusy-wodorowe-wyjezdzaja-na-ulice-poznania/#pid=2 

 

Unieważnienie konkursu „Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka”

28 września 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie Uchwały NR 7115/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2023, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka”.

Członkowie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu uczestniczyli w XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W dniach 5-7 września 2023 r. członkowie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, wraz
z przedstawicielami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, uczestniczyli
w XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Reprezentacja regionu wzięła udział w sesjach plenarnych oraz szeregu paneli dyskusyjnych.

Tegoroczna edycja Forum została zorganizowana pod hasłem przewodnim „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Główny partnerem wydarzenia było Województwo dolnośląskie. W trakcie Forum zaprezentowany został m.in. doroczny Raport Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego 2023, w którym przedstawione zostały kluczowe problemy i wyzwania stojące przez gospodarkami państw Europy Środkowo-wschodniej.

Stojący na czele delegacji Województwa Wielkopolskiego, Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, znalazł się w gronie panelistów dyskusji okrągłego stołu „EURO 7, Zielona Energia, zależności motoryzacji i energetyki” oraz debaty „Doliny wodorowe – trampolina do ogólnopolskiej gospodarki wodorowej”.

   

 

Konferencja: Wielkopolska Północna, Transformacja Gospodarki i Inteligentne Specjalizacje

4 sierpnia br. w Hotelu Arche w Pile odbyło się spotkanie pn. Wielkopolska Północna, Transformacja Gospodarki i Inteligentne Specjalizacje. Konferencję otworzył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który wspomniał o wyzwaniach i perspektywach związanych z postępującymi zmianami gospodarczymi, w szczególności w zakresie sektora energetycznego. Pan Marszałek zaznaczył, że istotną kwestią w dalszym rozwoju Wielkopolski odegrają zielone inwestycje, a Wielkopolska Północna jest regionem z przedsiębiorstwami, które mają duży potencjał, aby prowadzić działalność w obszarze gospodarki wodorowej. 

W ramach spotkania wygłoszono sześć prelekcji, które zostały poprowadzone przez pracowników Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz firmy Signify. Wystąpienia dotyczyły m.in. kierunków oraz możliwości wsparcia, finansowania inwestycji i projektów wodorowych, a także udziału przedsiębiorstw w wodorowym łańcuchu dostaw: 

 • Inteligentne Specjalizacje Wielkopolski – podregion pilski,
 • Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040,
 • Planowane inwestycje wodorowe związane z przesyłem i magazynowaniem wodoru – możliwości dla firm z podregionu pilskiego,
 • Obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstw i raportowanie niefinansowe ESG,
 • Możliwość dofinansowania projektów wodorowych z funduszy unijnych, w tym FEW 21+,
 • Wertykalna integracja komponentowa – zagadnienie zakupów wspólnych przedsiębiorstw w kontekście skracania globalnych łańcuchów dostaw.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki, Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski, Chodzieski Klub Gospodarczy oraz Forum Gospodarcze – Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan.

     

H2Wielkopolska Showroom

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do odwiedzenia mobilnego punktu edukacyjnego H2Wielkopolska Showroom. 

Wydarzenie odbędzie się w dniach:

30.05 – Chodzież, Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży ul. Staszica 19, w godzinach: 10:00-18:00
31.05 – Słupca, Hala MOSIR ul. Kopernika 13, w godzinach: 10:00-18:00
1.06 – Śrem, REHAU Football Park Zamenhofa, w godzinach: 10:00-18:00
2.06 – Bojanowo, Szkoła Podstawowa ul. Lipowa 2, w godzinach 7:00-15:00
3.06 – Sielinko (Krajowe Dni Pola), w godzinach 09:00 – 17:00

Celem wydarzenia jest popularyzacja wiedzy naukowej oraz edukacja społeczeństwa na temat możliwości związanych z wykorzystaniem wodoru. Podczas H2Wielkopolska Showroom przedstawiona zostanie ekspozycja urządzeń wykorzystujących wodorowe ogniwa paliwowe, przeprowadzone zostaną eksperymenty oraz gry i zabawy edukacyjne.

Rejestracja oraz więcej informacji dostępnych jest w linku poniżej:

https://poznajwodor.pl/spotkania/  

 

Kwalifikacja terenów do II etapu ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023

Departament Gospodarki informuje, że  wyniku przeprowadzonej weryfikacji i ocen zgłoszonych terenów inwestycyjnych, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano łącznie 57 ofert. Zgodnie z decyzją komisji konkursowej, do dalszego udziału w konkursie zakwalifikowano z każdego województwa tereny, które uzyskały trzy najwyższe oceny. 

W trakcie audytów, które będą przeprowadzone podczas II etapu konkursu, zaplanowanego na najbliższe miesiące, zostanie wyłonionych 16 terenów – laureatów konkursu Grunt na Medal 2023 r.

Szczegółowe informacje zawarte są załączniku:

Kwalifikacja terenów do II etapu ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023

Zapytanie ofertowe na przygotowanie raportu podsumowującego doświadczenia w projekcie „Standardy obsługi inwestora w JST Województwa Wielkopolskiego”

Departament Gospodarki informuje o opublikowaniu zapytania ofertowego na przygotowanie raportu podsumowującego doświadczenia w projekcie „Standardy obsługi inwestora w JST Województwa Wielkopolskiego” wraz z przedstawieniem prezentacji w Power Point nt. treści raportu podczas spotkania sieciującego w 2 poł. czerwca 2023 r. Na sfinansowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zabezpieczył kwotę 25 000,00 zł brutto. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną do 28 kwietnia 2023 r. na adres mailowy: drg.sekretariat@umww.pl

Całość dokumentacji dostępna pod linkiem:

https://bip.umww.pl/292—648—k_333—zapytanie-ofertowe-na-przygotowanie-raportu-podsumowujacego-1

Postępowanie przetargowe – „System produkujący zielony wodór z farmy fotowoltaicznej, magazynujący go i wykorzystujący w lokalnej stacji tankowania wodorem na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica”

Departament Gospodarki informuje o wszczęciu przez Port Lotniczy Poznań Ławica postępowania przetargowego „System produkujący zielony wodór z farmy fotowoltaicznej, magazynujący go i wykorzystujący w lokalnej stacji tankowania wodorem na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica”.

Zamówienie publiczne jest udzielane w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Opracowanie jest dokumentem organizacyjno-technicznym zawierającym analizę organizacyjną, technologiczną i finansową inwestycji dotyczącej budowy ekosystemu wodorowego realizowanej na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica. System wodorowy jest częścią działań poprawiającej efektywność energetyczną Portu.

Link do postępowania:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/154540

X edycja ogólnopolskiego konkursu „GRUNT NA MEDAL” 2023

Departament Gospodarki informuje, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Obsługi Inwestora oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, rozpoczyna X edycję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2023.

Celem konkursu jest promocja i wybór najlepszych terenów pod inwestycję w każdym z województw. Do udziału w konkursie zapraszamy wielkopolskich starostów powiatów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.

Termin zgłaszania ofert do konkursu – 14 kwiecień 2023 r.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Szczegóły dostępne na stronie.  

 

 

Konkurs studencki “Pomysł na Start-up wodorowy”

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza Konkurs „STUDENCKI POMYSŁ NA START-UP WODOROWY”, którego celem jest popularyzacja rozwiązań z zakresu gospodarki wodorowej, wsparcie postaw przedsiębiorczych oraz podnoszenie świadomości dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi wśród studentów uczelni publicznych Województwa Wielkopolskiego. Nagrody mają stanowić wyróżnienie dla studentów, którzy stworzą nowatorskie pomysły na wodorowy start-up. Konkurs będzie odbywał się dwuetapowo: na poziomie uniwersyteckim oraz regionalnym, a laureatów poznamy podczas Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND w Poznaniu, które zaplanowano na 16-17 maja 2023 r.

REGULAMIN KONKURSU STUDENCKI POMYSŁ NA START-UP WODOROWY

Marcowe posiedzenie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

3 marca 2023 roku odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej dotyczące konsultacji społecznych “Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030”. Spotkaniu przewodniczył Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący WPW – Pan Jacek Bogusławski. 

Podczas webinarium przedstawiciele firmy Nexus Consultans realizującej pracę nad opracowaniem dokumentu zaprezentowali najważniejsze założenia “Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030”, a także uwagi, które zostały zgłoszone w ramach poprzednich spotkań. Złożone wnioski dotyczyły m.in. podniesienia roli wykorzystania wodoru w zastosowaniach konsumenckich, konieczności przeanalizowania propozycji zapisów ujętych w nowelizacji przepisów pod kątem możliwości rozwoju OZE i wodoru, wskazania perspektywicznych kierunków rozwoju technologii, jako potencjalnych tematów do badań.

W ramach całego cyklu konsultacji społecznych odbyło się 7 spotkań w: Ostrowie Wielkopolskim, Koninie, Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu oraz podczas marcowego posiedzenia WPW. W spotkaniach uczestniczyło około 250 osób – przedstawicieli samorządów, biznesu, nauki i edukacji, IOB, spółek komunalnych oraz organizacji pozarządowych, a także osób prywatnych.

Ostateczna wersja “Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030” zostanie przedstawiona w kwietniu br.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz firma NEXUS Consultants działająca na zlecenie UMWW, zapraszają na konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030. W drugiej połowie lutego w sześciu miastach Wielkopolski odbędą się spotkania, podczas których zaprezentowane zostaną najważniejsze założenia i zagadnienia projektu Strategii, w tym m.in. kluczowe uwarunkowania, cele strategiczne, bilans wodoru dla Wielkopolski pokazujący potencjał oraz prognozę produkcji różnymi metodami oraz szacowany popyt w różnych obszarach.

Uczestnicy spotkań będą mieli okazję zapoznać się i przedyskutować interesujące tematy, podzielić się swoimi uwagami oraz wskazać kluczowe obszary wspomagające realizację Strategii. Zależy nam na Państwa obecności i aktywnym udziale w konsultowaniu Strategii. Pragniemy, aby powstający dokument uwzględniał potrzeby wszystkich kluczowych interesariuszy oraz regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Kalendarz spotkań konsultacyjnych:

 1. Ostrów Wielkopolski, 14 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Centrum Aktywności Lokalnej, Al. Powstańców Wielkopolskich 14
 2. Konin, 15 lutego 2023 r., godz. 12:00-15;00 , Urząd Miasta, Plac Wolności 1
 3. Kalisz, 16 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Babina 1
 4. Leszno, 21 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Miejska Biblioteka Publiczna, plac Jana Metziga 25
 5. Piła, 22 lutego 2023 r., godz. 12:00 -15:00, Regionalne Centrum Kultury, Plac Staszica 1
 6. Poznań, 23 lutego 2023 r., godz. 12:00 – 15:00, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34

Zapraszamy do udziału przedstawicieli regionalnego biznesu, reprezentantów samorządów, nauki, Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wszystkich zainteresowanych.

Zapisy na spotkania konsultacyjne poprzez formularz online. Potwierdzenie uczestnictwa, założenia do projektu Strategii oraz program prześlemy Państwu mailem.

Informacji udziela organizator konsultacji społecznych firma Inny Format: Bartosz Chruścielski, tel. 509 102 373, email: bartosz.chruscielski@innyformat.pl.

„Strategia Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030” realizowana jest w ramach projekt „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski