Nabór wniosków w konkursie Clean Hydrogen Partnership

Departament Gospodarki UMWW informuje o rozpoczęciu naboru w konkursie dotyczącym badań nad wodorem, ogłoszonego przez Clean Hydrogen Partnership.

Łączna pula środków dostępnych w 2024 r. wynosi 113,5 mln euro z programu „Horyzont Europa” oraz do 60 mln euro dodatkowego finansowania z budżetu REPowerEU dla projektów dolin wodorowych. 

Nabór dzieli się na 20 obszrów tematycznych:

  1. Produkcja wodoru z OZE (5 obszarów);
  2. Magazynowanie i dystrybucja wodoru (5 obszarów);
  3. Transport (4 obszary);
  4. Energetyka i ciepłownictwo (2 obszary);
  5. Integracja z innymi sektorami – cross-cutting issues (2 obszary);
  6. Doliny wodorowe (2 obszary).

Wnioski w naborze można składać do 17 kwietnia 2024 r., pod wskazanym linkiem: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&callIdentifier=HORIZON-JTI-CLEANH2-2024

Szczegóły dostępne są tutaj

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska