Najważniejsze wydarzenia

7-9 listopada 2016 r.
Słupca

Warsztaty
dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej

"Czas na biznes - czas na zmiany"

Więcej informacji

15,16,18 listopada 2016 r.
Wągrowiec

Warsztaty
dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej

"Czas na biznes - czas na zmiany"

Więcej informacji

28-29 listopada 2016 r.
Poznań

Warsztaty
dla Instytucji Otoczenia Biznesu

"Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez projektowanie i wdrażanie nowych usług związanych z komercjalizacją technologii"

Więcej informacji

29.11-1.12.2016 r.
Pleszew

Warsztaty
dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej

"Czas na biznes - czas na zmiany"

Więcej informacji

5-6 grudnia 2016 r.
Poznań

Warsztaty
dla Instytucji Otoczenia Biznesu

"Od pomysłu do sukcesu - efektywne usługi biznesowe dla start-upów"

Więcej informacji

7-8 grudnia 2016 r.
Poznań

Warsztaty
dla Instytucji Otoczenia Biznesu

"Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez projektowanie i sprzedaż nowych usług na bazie narzędzi ICT"

Więcej informacji

7-9 grudnia 2016 r.
Chodzież

Warsztaty
dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej

"Czas na biznes - czas na zmiany"

Więcej informacji

12-13 grudnia 2016 r.
Poznań

Warsztaty
dla Instytucji Otoczenia Biznesu

"Jak opakować produkt by wzbudzić zainteresowanie? Nowoczesne wzornictwo opakowań w ofercie IOB dla firm."

Więcej informacji

14-15 grudnia 2016 r.
Poznań

Warsztaty
dla Instytucji Otoczenia Biznesu

"Projektowanie przestrzeni publicznej - nowa atrakcyjna usługa dla firm w ofercie instytucji otoczenia biznesu." "

Więcej informacji

Wielkopolska jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów kraju i charakteryzuje się wysoką koncentracją zaangażowanego kapitału zagranicznego. Sytuacja gospodarcza regionu stanowi konsekwencję równomiernego rozwoju przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz wysokim poziomie technologicznym. Atrakcyjność inwestycyjną województwa potwierdzają kolejne duże inwestycje lokowane w regionie. Na ten efekt wpływ mają takie czynniki jak wysoki poziom specjalistycznego kształcenia na wielkopolskich uczelniach, a także liczba potencjalnych kooperantów i dostawców.

W Wielkopolsce funkcjonują uczelnie wyższe, kształcące wykwalifikowanych pracowników. W Poznaniu, będącym jednym z największych ośrodków akademickich w kraju, siedzibę ma 38 uczelni, spośród nich wymienić należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, w którym naukę pobiera ponad 43 tysiące studentów, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny. W całej Wielkopolsce studiuje blisko 143 tysiące studentów. Oprócz Poznania uczelnie wyższe znajdują się w Gnieźnie, Jarocinie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Poznańskie uczelnie oferują ciekawe kierunki, m.in. zarządzanie i inżynierię produkcji, informatykę czy bioinformatykę, ekonomię, finanse i rachunkowość, biotechnologię, neurobiologię, farmację, elektronikę i komunikację, elektrotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, inżynierię materiałową, inżynierię biomedyczną, towaroznawstwo oraz wiele innych. W roku 2013 województwo wielkopolskie zajmowało 3. miejsce w Polsce w ilości lokowanego kapitału zagranicznego – było to 8,3% (ponad 17 mld zł). Obecnie w Wielkopolsce działają 406 753 podmioty gospodarcze (stan na 30 VI 2015 r.), w tym 7 060 z udziałem kapitału zagranicznego.