Unieważnienie konkursu „Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka”

28 września 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie Uchwały NR 7115/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2023, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka”.

Poznaj cross-border.pl – platformę Krajowej Izby Gospodarczej o e-eksporcie

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) uruchomiła platformę poświęconą tematyce e-eksportu –
cross-border.eu – pierwszy w Polsce internetowy przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, poświęcony tematyce międzynarodowej sprzedaży przez Internet (e-commerce), zawierający kompleksową bazę wiedzy o zagranicznym e-handlu.

Portal cross-border.pl dostarcza przedsiębiorcom MŚP praktyczne know-how na temat kolejnych etapów wdrażania sprzedaży eksportowej w kanałach online, tj. od przygotowania do eksportu, przez opracowanie strategii i dobór kanałów sprzedaży (m.in. poprzez platformy sprzedaży marketplace),
po działania marketingowe. Wśród przydatnych narzędzi dostępnych na portalu są m.in. audyt gotowości do rozpoczęcia e-eksportu oraz pierwsza w Polsce wyszukiwarka europejskich platform marketplace.

W portalu prezentowane są także karty zagranicznych rynków, stworzone na podstawie najważniejszych wskaźników gospodarczych oraz e-commerce. Dostępne są także ważne
z perspektywy e-sprzedawców dane o zagranicznych rynkach, w tym m.in. o popularnych metodach płatności i dostaw, preferencjach i nawykach zakupowych lokalnych konsumentów, czy też przegląd branż cieszących się powodzeniem w e-commerce.

Celem projektu jest stworzenie pomostu między polskimi MŚP, które decydując się na sprzedaż zagraniczną, poszukują wsparcia sprzedażowego, marketingowego, procesowego czy merytorycznego, a firmami B2B, które świadczą takie usługi, m.in. w zakresie logistyki, obsługi sprzedaży, strategii czy marketingu. Portal cross-border.pl jest systematycznie aktualizowany o nowe informacje, artykuły oraz kontakty do firm.

Więcej informacji na stronie: cross-border.pl oraz na profilu LinkedIn: cross-border.pl

 

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

Rekompensaty za straty! Nowy Typ Programu Re_Open UK

Departament Gospodarki informuje o możliwości dofinansowania dla firm z sektora TSL
w związku z nowym typem projektu w Programie Re_Open UK.

O dofinansowanie mogą starać się firmy, które dostarczały towary na teren UK na zlecenie firm z Polski bądź innego kraju.

Program Re_Open pomaga polskim przedsiębiorcom w walce z negatywnymi skutkami brexitu. Przedsiębiorcy mogą wzmocnić swoją obecność na rynkach zagranicznych, zdywersyfikować działalność poprzez nowe inwestycje, czy też przystosować się do nowych warunków wymiany handlowej z Wielką Brytanią, dzięki szkoleniom i doradztwu.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (ŁSSE), która pełni funkcję podmiotu zarządzającego odpowiada za wdrożenie rezerwy, z której korzystają przedsiębiorcy, zgodnie z Programem Re_Open UK.

ŁSSE organizuje m.in. spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, które odbywają się
w poszczególnych makroregionach stacjonarnie oraz on-line. Szczegółowe informacje na temat Programu Re_Open UK znajdują się na stronie internetowej: www.reopen.biz

Więcej informacji pod numerem telefonu Infolinia: 42 275 50 89 a także e-mail: info@reopen.biz

Zgromadzenie Ogólne Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

17 maja 2023 r. podczas Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, podobnie jak rok temu, odbyło się Zgromadzenie Ogólne Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Przewodniczący WPW Pan Jacek Bogusławski, witając przybyłych podkreślił, że czas i miejsce spotkania nie są przypadkowe, bowiem celem H2POLAND, podobnie jak Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, jest prezentacja stanu wiedzy i rozwiązań na świecie w zakresie całego łańcucha gospodarki wodorowej. Cieszy zainteresowanie tematyką wodorową coraz liczniejszej grupy przedsiębiorców, naukowców, samorządowców. Nasza wodorowa rodzina liczyła w maju ubiegłego roku 107 osób, dzisiaj jest nas 142. Najliczniejszą grupę wodorowych entuzjastów stanowią członkowie Panelu Biznesu – 78 osób, następnie przedstawiciele nauki – 25 osób, w Panelu Obywatelskim pracują 24 osoby, a 15 członków wchodzi w skład Panelu Liderów Samorządowych.
Podsumowując w wielkim skrócie ubiegły rok, a także minione miesiące tego roku, na szczególną uwagę zasługują działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego służące budowie sieci współpracy z zagranicznymi podmiotami, których wiedza i doświadczenie są istotne w tworzeniu regionalnego ekosystemu gospodarki nisko i zeroemisyjnej, takie jak: stoisko regionalne H2Wielkopolska na targach Hydrogen + Fuel Cells EUROPE w Hanowerze, stoisko regionalne H2Wielkopolska na targach International Hydrogen & Fuel Cell Expo w Tokio, wizyta studyjna
z udziałem przedstawicieli wielkopolskiego biznesu do Wielkiej Brytanii, w tym m.in. w Manchester Fuel Cell Innovation Centre, działającej w ramach Manchester Metropolitan University – jednostce badawczej zajmującej się rozwojem technologii wodorowych ogniw paliwowych we współpracy
z biznesem, wizyta studyjna w Goteborgu w ramach konkursu Edukacja Wodorowa z udziałem nauczycieli Szkoły Wodorowej, przystąpienie do platformy European Hydrogen Valleys S3 Partnership, wizyta w Cottbus i Brukseli, w tym m.in. udział w 2. Polsko-Niemieckim Spotkaniu Energetycznym, konferencji Go Green – Hydrogen Solutions from Poland and Belgium.
Korzystając z okazji Pan Jacek Bogusławski raz jeszcze podziękował za udział w konsultacjach społecznych oraz zgłaszanie cennych wniosków i uwag do „Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040”, uwzględniającej potrzeby wszystkich kluczowych interesariuszy oraz regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
Spotkanie zakończyły wystąpienia przewodniczących poszczególnych Paneli prezentujące przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty związane z gospodarką wodorową podjęte przez poszczególne podmioty, których przedstawiciele zasiadają w Wielkopolskiej Platformie Wodorowej.

Drugi nabór Interreg Europe 2021-2027  – aktualności

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że drugi nabór wniosków o dofinansowanie
w programie Interreg Europa 2021-2027, bez ograniczeń tematycznych, trwa do 9 czerwca 2023 roku.

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa uprzejmie przypomina o możliwości skorzystania
z konsultacji indywidualnych ze Wspólnym Sekretariatem, które odbędą się 16 maja 2023 r.
w Warszawie. https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-wnioskow-interreg-europa-konsultacje-indywidualne-ze-wspolnym-sekretariatem-w-warszawie/

 

W dalszym ciągu można także rejestrować się na spotkanie informacyjne na temat drugiego naboru wniosków z udziałem Wspólnego Sekretariatu (będzie tłumaczone na język polski), które odbędzie 16 maja 2023 r. w Warszawie. https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rejestracja-na-spotkanie-na-temat-naboru-wnioskow-interreg-europa-16-maja-warszawa/

 

Informacje o programie i naborze po polsku

 

Wspólny Sekretariat Interreg Europa (m.in. ocenia wnioski) prowadzi szkolenia dla zainteresowanych udziałem w projektach w charakterze partnerów i partnerów wiodących. Nagrania z webinariów, sesji pytań i odpowiedzi oraz tutoriale są dostępne na stronie programu Interreg Europa (w języku angielskim).

Możemy posłuchać:

 

Kolejne sesje pytań i odpowiedzi prowadzone przez Wspólny Sekretariat w formule online odbędą się:

 

XVII finał Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej

19 kwietnia 2023 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbył się XVII finał Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej.
W tegorocznej edycji udział wzięło 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, reprezentujących 13 powiatów Województwa Wielkopolskiego. Do finału zakwalifikowało się 46 uczestników, którzy zmierzyli się z 75 pytaniami z zakresu prawa konsumenckiego. Wyłoniono pięcioro najlepszych. Komisja Konkursowa przyznała również pięć wyróżnień.

W klasyfikacji drużynowej na podium stanęli uczniowie reprezentujący powiat pleszewski.
Olimpiada, organizowana przez Delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej, na trwałe wpisała się w kalendarz imprez związanych z propagowaniem wiedzy w zakresie praw konsumenckich.

Więcej szczegółowych informacji pod linkiem:

https://uokik.gov.pl/komentarze_wyjasnienia_i_stanowiska.php?news_id=19522

 

X edycja ogólnopolskiego konkursu „GRUNT NA MEDAL” 2023

Departament Gospodarki informuje, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Obsługi Inwestora oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, rozpoczyna X edycję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2023.

Celem konkursu jest promocja i wybór najlepszych terenów pod inwestycję w każdym z województw. Do udziału w konkursie zapraszamy wielkopolskich starostów powiatów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.

Termin zgłaszania ofert do konkursu – 14 kwiecień 2023 r.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Szczegóły dostępne na stronie.  

 

 

Wizyta studyjna nt. przemysłu 4.0 organizowana przez Biuro NCBR w Brukseli

Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) organizuje wizytę studyjną w Brukseli
w dn. 11-12 maja br. (w załączeniu agenda wizyty).

Wizyta organizowana jest przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach i naukowcach. Tematem spotkania jest rozwój technologiczny w kontekście przemysłu 4.0. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną zarówno europejskie polityki dot. przemysłu 4.0 (m.in. w kontekście Zielonego Ładu czy ekosystemów innowacji) i możliwości finansowania badań i innowacji
z Horyzontu Europa, jak również kluczowe europejskie inicjatywy, stowarzyszenia oraz partnerstwa.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w wydarzeniu, rejestracja otwarta jest do 14 kwietnia br. i odbywa się za pośrednictwem załączonego poniżej formularza, formularz należy odesłać na adres: brussels@ncbr.gov.pl podając w tytule korespondencji: Wizyta studyjna: Przemysł 4.0.

Podmioty z Wielkopolski, które zamierzają się zgłosić do udziału w wizycie, prosimy również
o przesłanie takiej informacji
do Departament Gospodarki UMWW na adres: magdalena.bielazik@umww.pl.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim, tłumaczenie nie jest przewidziane.

NCBR pokrywa koszty organizacji wydarzenia, natomiast koszty podróży i zakwaterowania leżą po stronie uczestników. Udział w wydarzeniu daje możliwość otrzymania sprawdzonych informacji, jak również nawiązania i rozwinięcia kontaktów z osobami i podmiotami w Brukseli zajmującymi się polityką wsparcia UE dla Przemysłu 4.0.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Departamentem Gospodarki, tel.: 61 626 62 64.

Przewodnik inwestora dot. elektromobilności i budowy stacji ładowania pojazdów – publikacja ENEA SERWIS

Ostatnia nowelizacja Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadziła dla właścicieli lub zarządców budynków niemieszkalnych, z którymi związane jest co najmniej 20 miejsc postojowych, obowiązek zainstalowania co najmniej jednego punktu ładowania oraz przygotowania infrastruktury do instalacji kolejnych punktów. Do 1 stycznia 2025 r. duże przedsiębiorstwa muszą umożliwić przy swoich obiektach funkcję ładowania. Pozostałe firmy mogą zaoferować takie rozwiązanie dobrowolnie, aby utrzymać konkurencyjność własnej lokalizacji.

ENEA SERWIS Sp. z o.o., w związku z tymi zmianami, w oparciu o doświadczenie w prowadzeniu projektów pilotażowych, wdrażaniu oraz rozbudowie sieci stacji ładowania pojazdów, udostępniła darmowy „Przewodnik Inwestora 2023-2024. Misja Elektromobilność”, który można pobrać na stronie:

 https://sklep-ev.enea.pl/poradnik-inwestora   

W razie pytań odnośnie przewodnika prosimy o kontakt z ENEA SERWIS:

tel.: +48 523 131 728, +48 523 131 741

e-mail: ese.rozwoj@enea.pl

Rumuńsko – Polskie Forum Biznesu, Bukareszt, 28 marca 2023 r. – zaproszenie Krajowej Izby Gospodarczej

Szanowni Państwo.

Departament Gospodarki uprzejmie informuje o zaproszeniu Krajowej Izby Gospodarczej i Izby Przemysłowo-Handlowej Rumunii do udziału w Rumuńsko – Polskim Forum Biznesu, które odbędzie się w Bukareszcie w dniu 28 marca 2023 r. z udziałem Premierów obu państw. Wydarzenie organizowane jest w związku Rumuńsko-Polskimi Konsultacjami Międzyrządowymi.

Forum otworzą Premierzy obu krajów: Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów RP oraz Nicolae Ciucă Premier Rumunii.

Celem wydarzenia jest przedstawienie potencjału Rumunii i Polski oraz zacieśnienia możliwości wzajemnej współpracy handlowej i inwestycyjnej między przedsiębiorcami i instytucjami. Po części oficjalnej, w programie przewidziana, jest sesja indywidualnych rozmów handlowych pomiędzy firmami. Forum biznesu oraz spotkania b2b będą odbywały się w języku angielskim.

Do najbardziej perspektywicznych dziedzin współpracy polsko-rumuńskiej wskazanych przez naszego partnera należą następujące sektory: przemysł obronny, energetyka, przemysł spożywczy, IT/C, transport i logistyka oraz Smart Cities i urban mobilities.

Misja na Forum w Bukareszcie organizowana jest przy ścisłej współpracy z Izbą Przemysłowo- Handlową Rumuni, Bilateralną Izbą Polsko-Rumuńską oraz przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu.

Szczegóły dotyczące organizacji wydarzenia oraz link do rejestracji na stronie: https://kig.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-polsko-rumunskim-forum-biznesu-28-03-2023/

Ze względu na harmonogram przygotowań i krótki czas do rozpoczęcia wydarzenia KIG prosi
o potwierdzenie udziału w misji do 16 marca br.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich i inne wydarzenia w ramach EWT

Szanowni Państwo.

Departament Gospodarki uprzejmie informuje o nadchodzących wydarzeniach, organizowanych
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

⇒ Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Rozpoczęła się rejestracja wydarzeń i atrakcji do 10. jubileuszowej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE).

DOFE to wyjątkowa akcja, podczas której różnorodne instytucje i firmy z całego kraju prezentują swoje funduszowe projekty. W tym roku największa impreza Funduszy Europejskich w Polsce odbędzie się 12-14 maja br. Jej organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Beneficjenci, którzy zgłoszą swoje atrakcje (w ramach realizowanych projektów) mogą zwiększyć rozpoznawalność projektu oraz swojej organizacji oraz otrzymać pakiet darmowych materiałów promocyjnych dla zgłoszonych wydarzeń. Projekt zostanie opublikowany również na mapie Europe in My Region na stronie Komisji Europejskiej.

Atrakcje można zgłaszać na stronie DOFE do 31 marca na dwa sposoby:

  • założyć swoje konto i zalogować się do panelu na stronie dniotwarte.eu (zobacz: STREFA ORGANIZATORA na górze strony).
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie dniotwarte.eu.

Więcej informacji: dniotwarte.eu

⇒ Rada Państw Morza Bałtyckiego uruchomiła nabór na dofinansowanie projektów wzmacniających
    współpracę w regionie Morza Bałtyckiego.

Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) opublikowała informację o rozpoczęciu naboru wniosków
w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2023 (Project Support Facility, PSF), otwartego dla spełniających warunki konkursu podmiotów z Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski i Szwecji (szczegóły).

Z dofinansowania mogą skorzystać instytucje z całej Polski. W realizację projektu muszą być zaangażowani partnerzy z co najmniej trzech ww. państw. Dofinansowanie projektu z Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2023 może wynieść do 65 tys. euro. Wnioski można składać na specjalnym formularzu do 31 marca 2023 r. Przewidziany jest tylko jeden nabór, a kwota do rozdysponowania to ok. 300 tys. EUR.

Więcej informacji : https://cbss.org/psf/

⇒ Forum Współpracy Młodzieży w regionie Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region Youth Forum,
    BSRYF).

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami o Forum Współpracy Młodzieży. Jest to inicjatywa zorganizowana przez Radę Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), której celem jest umożliwienie młodym ludziom z krajów bałtyckich: wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów oraz rozwijania projektów i inicjatyw, które przyczyniają się do zwiększenia integracji i współpracy
w regionie.

W ramach forum organizowane są różne projekty, takie jak warsztaty, szkolenia, konkursy oraz spotkania, w których młodzi ludzie mogą działać wspólnie nad rozwojem swoich umiejętności
i pomysłów. Forum Współpracy Młodzieży jest także okazją do podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska, promocji zdrowego stylu życia czy rozwoju kultury i sztuki.

W środę – 15 marca br. o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych udziałem w pracach BSRYF. Link do spotkania: Click here to join the meeting

Więcej informacji: https://cbss.org/regional-identity/youth/

Aktualności z drugiego naboru Interreg Europe 2021-2027

Szanowni Państwo.

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że w serwisie Interreg pojawiły się nowe informacje  związane z drugim naborem wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027:

  • 28 marca Krajowy Punkt Kontaktowy EWT zaprasza na Krajowy Dzień Informacyjny (trwa rejestracja):

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/aktualnosci/drugi-nabor-wnioskow-interreg-europa-28-marca-zapraszamy-na-krajowy-dzien-informacyjny/

  • KPK EWT udostępnia również pomocnicze, polskie wersje językowe drugiej wersji podręcznika programu i warunków 2. naboru wniosków:

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/aktualnosci/drugi-nabor-wnioskow-interreg-europa-2021-2027-polskie-wersje-dokumentow/

  • Od 1 marca 2023 roku wnioskodawcy wiodący mogą konsultować ze Wspólnym Sekretariatem swoje pomysły na projekty. Konsultacje odbywają się w języku angielskim, w trybie online, pisemnie lub osobiście, podczas wydarzeń na temat naboru. Uwaga! O konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem można ubiegać się tylko jeden raz podczas naboru. Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji i ubiegania się o konsultacje są dostępne na stronie programu: Ask for feedback:

https://www.interregeurope.eu/ask-for-feedback

Drugi nabór wniosków w programie Interreg Europe 2021-2027

Szanowni Państwo.

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że zbliża się termin drugiego naboru wniosków
w programie Interreg Europe 2021-2027. Na stronie https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call dostępny jest już pakiet aplikacyjny do drugiego naboru wniosków, który odbędzie się w terminie 15 marca –  9 czerwca 2023 roku, bez ograniczeń tematycznych.

The application pack (pakiet do naboru):

  1. Second call terms of reference (warunki drugiego naboru wniosków).
  2. Annex 01 – Interreg Europe 2014-2020 – topics of approved projects (aneks nr 1 do warunków naboru – tematyka zatwierdzonych projektów Interreg Europa 2014-2020).
  3. Annex 02 – NUTS2 regions (aneks nr 2 do warunków naboru – lista regionów NUTS2 niezaangażowanych w projekty zatwierdzone w pierwszym naborze).
  4. Annex 03 – Declaration template (aneks nr 3 do warunków naboru – wzór deklaracji).
  5. Programme manual – version 2, December 2022 (podręcznik programu, wersja 2., grudzień 2022 r.).

Wnioskodawców obowiązują wyłącznie angielskie wersje dokumentów opublikowane na Portalu. Polskie, pomocnicze wersje (tłumaczenia robocze) podręcznika programu i warunków drugiego naboru zostaną opublikowane w serwisie Interreg. https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/

Trwa drugi nabór wniosków na projekty główne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Departament Gospodarki uprzejmie informuje, że do 14 marca br. trwa drugi nabór wniosków na projekty główne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do programu zapraszamy do skorzystania z platformy do kojarzenia partnerów, na której obecnie znajduje się ok. 1200 osób reprezentujących różne organizacje.

Informacja o platformie i jej najważniejszych funkcjach oraz film instruktażowy dotyczący efektywnego korzystania z tego narzędzia dostępny jest na stronie: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/aktualnosci/jeden-krok-do-innowacyjnego-i-ekologicznego-regionu/

 

Oferta współpracy w ramach Interreg Europa Środkowa_Miasto Ulm (Niemcy)

Szanowni Państwo.

Departament Gospodarki przedstawia ofertę współpracy Miasta Ulm w ramach programu Interreg. Propozycja pochodzi od zespołu, który zajmuje się innowacyjnym, cyfrowym rozwojem miast
i tematyką Smart City. Opisany wyżej zespół pragnie pozyskać dla miasta europejskie know-how
i jednocześnie podzielić się swoją wiedzą.

Miasto Ulm złożyło już projekt jako lider w pierwszym naborze wniosków w programie Interreg Region Dunaju 2021-2027, na temat „Miejskiego eko-monitoringu wraz z obywatelami” (trwa drugi etap naboru).

Duże możliwości współpracy zespół Miasta Ulm widzi również w programie Interreg Europa Środkowa w zakresie np. wspólnego opracowania rozwiązań dla zielonej i cyfrowej transformacji przestrzeni miejskiej. Pod uwagę brana jest możliwość współpracy we wszystkich trzech priorytetach programu.

W załączeniu znajduje się wizytówka z opisem działań i obszarów zainteresowań Miasta Ulm wraz
z kontaktem do strony niemieckiej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy zapoznania się  z ofertą współpracy.

20230116_City of Ulm Profile