Ogłoszenie o dodatkowym przedłużeniu naboru do udziału w targach podczas WETEX & Dubai Solar Show 2024

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) oraz instytucji bezpośrednio i pośrednio wspierających przedsiębiorstwa, posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność mieści się w obszarze technologii zero i nisko emisyjnych. Szczegóły wydarzenia na stronie internetowej: https://www.wetex.ae/

Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowegoOświadczenia o pomocy de minimisFormularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz odesłanie podpisanych dokumentów na adres e-mail: drg.sekretariat@umww.pl do 18 lipca 2024 rZgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu.

Dodatkowe informacje: Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel.: 61 626 62 40) e-mail: drg.sekretariat@umww.pl).

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 

Regulamin_WETEX 2024

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o pomocy de minimis formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis 2024

Wzór umowy

Informacja o przekazaniu danych do państwa trzeciego

 

Działanie realizowane w ramach projektu „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych”. Projekt Wielkopolska 2050 realizowany i finansowany jest z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w ramach Priorytetu 1 Fundusze Europejskie dla Wielkopolskiej Gospodarki; Działanie 1.7 Wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania i promocja gospodarki w regionie.