Szkoła wodorowa

Realizujemy zadania, które mają na celu rozwój alternatywnych źródeł energii i sposobów ich wykorzystania w budowie ekologicznie przyjaznych społeczeństw. Jednym z tych działań jest projekt pod nazwą „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru”.

„Szkoła wodorowa” realizowana w tym projekcie adresowana jest zarówno do nauczycieli, jak i do uczniów szkół ponadpodstawowych, wykraczając poza tradycyjną tematykę przedmiotów ścisłych i zapewniając interdyscyplinarne podejście do edukacji wodorowej. Inicjatywa ma poprawić jakość kształcenia w zakresie energii odnawialnej, edukować świadomych konsumentów, kształtować postawy przedsiębiorcze, tworzyć wykwalifikowane kadry dla tego wymagającego, lecz bardzo przyszłościowego sektora gospodarki.

W ramach „Szkoły Wodorowej” przekazane zostaną zestawy materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych (m.in. podręczniki, prezentacje multimedialne) do wykorzystanie ich w pracy z młodzieżą.

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

Szkola wodorowa – szkoly srednie czesc 1

Szkola wodorowa – szkoly srednie czesc 2

Podręcznik dla uczelni wyższych dostępny jest do pobrania tutaj.

Ponadto  zorganizowane zostaną dla grup szkolnych spotkania prowadzone przez ekspertów w ciekawych miejscach związanych tematycznie z OZE. „Szkoła Wodorowa” to także możliwość podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w ramach spotkań bezpośrednich lub on-line Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

Zainteresowane Szkoły mogą przystąpić do inicjatywy wodorowej a szczegółowych informacji udziela Departament Gospodarki – Wydział Wielkopolska 2050 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (tel. 61 626 62 40, mail: drg.sekretariat@umww.pl).