Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że 30 listopada 2023 r. zakończono nabór do drugiej edycji „Szkoły Wodorowej”, zgłosiły się 53 szkoły. Do udziału zakwalifikowane zostały wszystkie zgłoszone szkoły ponadpodstawowe, które będą uczestniczyć m.in. w konferencjach, warsztatach, konkursach, szkoleniach, dedykowanych lekcjach, wyjazdach studyjnych, a także otrzymają materiały edukacyjne o tematyce gospodarki wodorowej. Poniżej zamieszczamy listę zgłoszonych szkół.

Lista szkół Szkoła wodorowa

 

MAPA W TRAKCIE AKTUALIZACJI

Wraz z ciągłym wzrostem znaczenia i rozpowszechnieniem technologii wodorowych, zwiększa się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników biznesowych i naukowych. Istotne jest, aby poprawić jakość nauczania w zakresie energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnego wodoru. Dobrze wykształcone młode pokolenie będzie mieć w przyszłości szansę uczestniczyć w kreowaniu i wprowadzaniu zmian, które będą zachodzić w Wielkopolsce i na świecie.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi oraz aktywnie wspiera inicjatywy mające na celu poprawę jakości kształcenia w obszarze gospodarki wodorowej oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących gospodarki wodorowej.  Kontynuacja inicjatywy „Szkoła Wodorowa” przyczyni się do dalszego wspierania nauczycieli w kształceniu w obszarze wodoru i technologii wodorowych w szkołach ponadpodstawowych, pobudzenia zainteresowania uczniów gospodarką wodorową, energią odnawialną i zwiększenia świadomości młodzieży wobec wyzwań gospodarczych i środowiskowych.