Inauguracja II edycji Szkoły Wodorowej

19 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się inauguracja II edycji „Szkoły Wodorowej”. Spotkanie zostało otwarte przez pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. W uroczystości oprócz zaproszonych przedstawicieli szkół wzięli również udział Przewodniczący Paneli Liderów Samorządowych, Nauki oraz Obywatelskiego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, a także laureaci konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategorii wodorowej.

Pan Marszałek zaznaczył, że samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi i umacnia inicjatywy mające na celu poprawę jakości kształcenia w obszarze gospodarki wodorowej, oraz rozpowszechnianie informacji o tej dziedzinie. Kontynuacja inicjatywy „Szkoła Wodorowa” przyczyni się do dalszego wspierania nauczycieli w kształceniu o  wodorze w szkołach ponadpodstawowych, pobudzenia zainteresowania uczniów gospodarką wodorową, energią odnawialną i zwiększenia świadomości młodzieży wobec wyzwań gospodarczych i środowiskowych.

Do II edycji „Szkoły Wodorowej” zgłosiły się 53 szkoły ponadpodstawowe z całego województwa Wielkopolskiego, które będą uczestniczyć m.in. w konferencjach, warsztatach, konkursach, szkoleniach, dedykowanych lekcjach, wyjazdach studyjnych, a także otrzymają materiały edukacyjne o tematyce gospodarki wodorowej.