Rozstrzygnięcie naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach IDF Oman 2022

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. o godzinie 12:00 zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach IDF Oman 2022, Maskat (Oman), odbywających się w dniach 16-18 maja 2022 r., wpisanych w Obszar Inteligentnych Specjalizacji „Wnętrza przyszłości”.

 

Udział w targach planowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

 

Zgodnie z punktem IV.3 Regulaminu ze względu na zgłoszenie się niewystarczającej, wymaganej liczby uczestników, Województwo Wielkopolskie nie weźmie udziału w ww. targach.