KONKURS O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

„i-WIELKOPOLSKA – INNOWACYJNI DLA WIELKOPOLSKI” (EDYCJA 2021)

Uprzejmie informujemy, że Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” (2021) oceniła w ramach
I etapu oceny merytorycznej 15 wniosków konkursowych, które przeszły ocenę formalną.
12 spośród poddanych ocenie wniosków mieści się w kategorii konkursowej „Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski”, w tym:

 • 2 wnioski w obszarze IS „ Rozwój oparty na ICT”,
 • 5 wniosków w obszarze IS „ Przemysł jutra”,
 • 2 wnioski w obszarze IS „ Nowoczesne technologie medyczne”,
 • 2 wnioski w obszarze IS „ Wnętrza przyszłości”,
 • 1 wniosek w obszarze IS „ Wyspecjalizowane procesy logistyczne”.

3 kolejne wnioski złożone zostały w kategorii konkursowej „H2 Wielkopolska”.

Zgodnie z § 11.2 a) Regulaminu Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska-Innowacyjni dla Wielkopolski” (edycja 2021) do oceny merytorycznej II etapu zostały zakwalifikowane wnioski następujących 11 kandydatów
(w kolejności uzyskania punktów):

W kategorii Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski:

 1. NGK Pharma Sp. z o. o.
 2. GENXONE S. A.
 3. ROB-TECH Sp. z o. o.
 4. Veolia Energia Poznań S. A.
 5. Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o. o.
 6. DORA METAL Sp. z o. o.
 7. STEICO CEE Sp. z o. o.
 8. Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S. A.

W kategorii H2 Wielkopolska:

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o.
 2. HHO-Power inż. Damian Michalak
 3. Cegielski – Fabryka pojazdów szynowych Sp. z o. o.