Nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi IDF Oman 2022

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2022 r. na targi: IDF Oman 2022 (Interior Design Furnishing Expo), Maskat (Oman), odbywające się w dniach 16-18 maja 2022 r. wpisane
w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”.

Wystawa skupia się na akcesoriach, sztuce wystroju, materiałach budowlanych, dekoracjach, meblach
i wyposażeniu oraz wystroju wnętrz.

                                 Więcej informacji: https://www.idfoman.com/exhibition-profile.php

 

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: magdalena.walerczak@umww.pl lub pocztą, do 16 marca 2022 r. (środa) do godziny 12:00 (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka udziału w targach 3 dni przed wyjazdem na targi IDF Oman 2022. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Przy wjeździe do Omanu dla osób w pełni zaszczepionych wymagane jest ubezpieczenie, które zakresem ochrony obejmuje ryzyka związane z COVID-19 przez okres co najmniej jednego miesiąca – są to obostrzenia obowiązujące na razie do 31 marca br. (https://www.omanairports.co.om/news/update-on-travel-restrictions-related-to-covid-19/ ). Po przylocie do Polski z kwarantanny zwolnione są osoby, które są w pełni zaszczepione oraz mają wynik negatywny testu na COVID-19 (https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-spoza-strefy-schengen ). Przepisy do czasu wyjazdu mogą ulec zmianie.

Przed wejściem na teren targów sprawdzane są certyfikaty szczepienia!

Do wjazdu do Omanu wymagana jest również wiza.

20220304133232_formularzinformacjiprzedstawianychprzyubieganiusieopomocdeminimis Formularz_zgloszeniowy_IDF_Oman 2022

Oswiadczenie_uczestnika_IDF Oman 2022

Oswiadczenie-o-pomocy-deminimis-1

Wytyczne organizatorów dot. Covid-19

Wzor_umowy_IDF Oman 2022

Regulamin_IDF Oman 2022