Odwołanie naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach PLMA 2022, Amsterdam (Niderlandy)

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że zgodnie z pkt. VII.1 Regulaminu naboru Województwo Wielkopolskie nie weźmie udziału w targach PLMA 2022, Amsterdam (Niderlandy) odbywających się w dniach 31 maja – 01 czerwca 2022 r.

Udział w targach planowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4:2 Promocja gospodarcza regionu. 

 

 

Rozstrzygnięcie naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targach PLMA 2022, Amsterdam

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje,
że 13 marca 2022 r. zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi PLMA 2022, Amsterdam (Niderlandy) odbywające się w dniach 31 maja – 01 czerwca 2022 r., wpisane w Obszary Inteligentnych Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Zgodnie z pkt. II Regulaminu naboru do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność wg wpływu zgłoszeń):

  1. SEMCO SP. Z O.O. SP. K.
  2. AGRICO DTL SP. Z O.O.
  3. MŁYN NIEDŹWIADY SP. Z O.O. SP. K.
  4. „AGRO-DANMIS” GRAMOWSCY SP.J.
  5. RUDOPAL SP. Z O.O.
  6. NORIS SP. Z O.O. SP. KOM.
  7. BELIN POLAND SP. Z O.O.
  8. ZAKŁAD PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH „ROWITA” SP. Z O.O.
  9. „MICROFOOD” S.A.
  10. ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO MALPOL SP. Z O.O.

Zgodnie z kolejnością zgłoszeń przedsiębiorstwa FERMY DROBIU MIZGIER oraz GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW ŁUK-MAR SP. Z O.O. zostały wpisane na listę rezerwową.

Zakwalifikowanie firm wpisanych na listę rezerwową, do udziału w targach na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego, będzie możliwe w przypadku niepodpisania umowy przez firmy zakwalifikowane do udziału w targach.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

Nabór na Targi PLMA 2022

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi: PLMA 2022 odbywające się w dniach od 31 maja do 01 czerwca 2022 r. w Amsterdamie (Niderlandy), wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Więcej informacji: https://www.plmainternational.com/

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wpis firmy do Stowarzyszenia Producentów Marek Prywatnych PLMA oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: dorota.naparta-kupisz@umww.pl lub pocztą, do 13 marca 2022 r. (niedziela) (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka udziału w targach 3 dni przed wyjazdem na targi PLMA 2022. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Warunkiem obligatoryjnym wzięcia udziału w wydarzeniu jest wyrażenie zgody na wpisanie firmy do Stowarzyszenia Producentów Marek Prywatnych na okres 12 miesięcy. Wpis do Stowarzyszeniu nie generuje żadnych dodatkowych obowiązków wynikających z członkostwa. Szczegółowe informacje dotyczące Stowarzyszenia są dostępne na stronie: https://www.plmainternational.com/about

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 62 66 260, e-mail: dorota.naparta-kupisz@umww.pl).

Formularz zgłoszeniowy_PLMA 2022

Regulamin_PLMA 2022

Oświadczenie_wpis do Stowarzyszenia PLMA

Wzór umowy – PLMA 2022

Oświadczenie o pomocy deminimis

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis

Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka