Grupy Robocze Forum spotkały się w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje działania związane z szeroko pojętą polityką innowacyjną regionu ujętą w „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020”, w którą wpisują się obszary inteligentnych specjalizacji. Nieodłącznym elementem
realizacji założeń RIS3 jest prowadzenie stałego dialogu ze światem nauki i gospodarki, m.in. w ramach Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji. W dniu 25 kwietnia br. w Instytucie Obróbki Plastycznej (INOP) w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie Grup Roboczych Forum ds. IS, które otworzyli Pan Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pan dr inż. Stanisław Ziółkiewicz – Dyrektor INOP. Podczas spotkania przekazano uczestnikom informacje na temat prac nad Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2021-2027 oraz o krajowych i regionalnych programach wsparcia dla przedsiębiorców w obszarze innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Przedstawiciele Instytutu zaprezentowali możliwości współpracy INOP z przedsiębiorcami i naukowcami w zakresie medycyny, biotechnologii, produkcji żywności i biosurowców.

Podczas spotkania zaproszono uczestników do udziału  w targach EXPOPOWER (7-9 maja br.) odbywających się na Międzynarodowych Targach Poznańskich szczególnie na konferencję Meet Hydrogen: H2 Wielkopolska (8 maja br.) poświęconą tematyce związanej z wodorem jako odnawialnym źródłem energii.  Konferencja, ta stanowi doskonałą okazję, by zgłębić temat zastosowania wodoru w Polsce i na świecie.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia laboratorium badań INOP, które dzięki m.in. inwestycji z WRPO 2014+ stanie się nowoczesnym centrum służącym profesjonalnym badaniom.

W załączeniu prezentacje.