WIELKOPOLSKA RADA TRZYDZIESTU

Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR30) jest zespołem opiniotwórczo-doradczym działającym przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z Uchwałą nr 2601/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 maja 2009 r. Rada stanowi platformę współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z regionalnymi organizacjami gospodarczymi. Stanowi to podstawę do włączenia w jej pracę animatorów życia gospodarczego, reprezentatywnych dla wszystkich subregionów i środowisk zawodowych regionu – przedstawicieli wiodących regionalnych struktur samorządu gospodarczego oraz zawodowego..

Obszar aktywności Wielkopolskiej Rady Trzydziestu obejmuje problematykę rozwoju gospodarczego regionu oraz wyzwań stojących przed przedsiębiorcami w obliczu globalizacji gospodarki. Zakres działania Rady to budowanie stabilnej gospodarki regionalnej, rozwój Marki Wielkopolska oraz opiniowanie dokumentów programowych i strategicznych związanych z rozwojem gospodarczym Wielkopolski. W bieżącej kadencji Rady (2021-2004) uwaga zostanie skupiona również na tematyce wsparcia przedsiębiorczości i zmian klimatycznych oraz obostrzeń wynikających z zagrożeń powstałych w skutek COVID-19.

Obecny skład osobowy (patrz poniżej) Wielkopolskiej Rady Trzydziestu ustanowiony został Uchwałą nr 3751/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.06.2021 r.

Obsługę organizacyjną funkcjonowania Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30) zapewnia Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowego Województwa Wielkopolskiego.