POSIEDZENIE PLENARNE WIELKOPOLSKIEJ RADY TRZYDZIESTU

W dniu 21 czerwca 2023 r. , w gościnnych progach Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju w Poznaniu, na swoim kolejnym posiedzeniu plenarnym spotkali się członkowie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30).

Obrady prowadzili Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pan Wojciech Kruk, Przewodniczący WR30.

W gronie członków Rady powitany został oficjalnie Pan Mateusz Kowalewski, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej w Koninie, któremu Pan Marszałek Jacek Bogusławski wręczył akt powołania.

W trakcie spotkania członkowie Rady, będącej organem opiniotwórczo-doradczym Zarządu Województwa Wielkopolskiego, zapoznali się z celami i misją działania Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o. oraz oferowanymi instrumentami wsparcia finansowego dla sektora MŚP, które przedstawili Pan Wojciech Marcinkiewicz, Prezes Zarządu WFR oraz Pani Katarzyna Kierzek-Koperska, Wiceprezes Zarządu spółki.

Ofertę konferencyjną Zamku Wielkopolskiego w Rokosowie przedstawiła członkom Rady Pani Martyna Włudarczyk, dyrektor obiektu.

Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja nt. działań podejmowanych przez podmioty zrzeszone w organizacjach reprezentowanych w Radzie na rzecz współpracy (bieżącej i przyszłej) z partnerami ukraińskimi. Przeprowadzona debata stanowiła kontynuację wymiany poglądów, które zawarte zostały we wcześniejszym stanowisku WR30 w sprawie możliwości współpracy gospodarczej między małymi  oraz średnimi firmami Ukrainy i Polski, które przyjęte zostało przez Radę w marcu 2023 r.