Członkowie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu uczestniczyli w XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W dniach 5-7 września 2023 r. członkowie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, wraz
z przedstawicielami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, uczestniczyli
w XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Reprezentacja regionu wzięła udział w sesjach plenarnych oraz szeregu paneli dyskusyjnych.

Tegoroczna edycja Forum została zorganizowana pod hasłem przewodnim „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Główny partnerem wydarzenia było Województwo dolnośląskie. W trakcie Forum zaprezentowany został m.in. doroczny Raport Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego 2023, w którym przedstawione zostały kluczowe problemy i wyzwania stojące przez gospodarkami państw Europy Środkowo-wschodniej.

Stojący na czele delegacji Województwa Wielkopolskiego, Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, znalazł się w gronie panelistów dyskusji okrągłego stołu „EURO 7, Zielona Energia, zależności motoryzacji i energetyki” oraz debaty „Doliny wodorowe – trampolina do ogólnopolskiej gospodarki wodorowej”.