Zapytanie ofertowe na przygotowanie raportu podsumowującego badanie pn. „Analiza procesów promocji inwestycyjnej i obsługi inwestorów w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”, wraz z opracowaniem dotyczącym możliwości i kierunków rozwoju polityki inwestycyjnej JST w Wielkopolsce

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuję o zamieszczeniu Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o zapytaniu ofertowym dot. przygotowania dokumentu „Analiza procesów promocji inwestycyjnej i obsługi inwestorów w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”, wraz z opracowaniem dotyczącym możliwości i kierunków rozwoju polityki inwestycyjnej JST w Wielkopolsce.

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: 

https://bip.umww.pl/292—648—k_304—zapytanie-ofertowe-na-przygotowanie-raportu-podsumowujacego 

W załącznikach poniżej znajduję się towarzysząca dokumentacja. 

zapytanie ofertowe_raport_02.11.2021

Załącznik 1 formularz ofertowy

Załącznik 2 lista raportow

Załacznik 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPOZOSTAWANIU_18.10.2021

Załacznik 4 protokol odbioru