Inwestowanie w Angoli

W dniu 29 października 2021 roku w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa z Panem Antonio Fernando Claver Pitra, I Sekretarzem, Kierownikiem Sekcji Handlu Ambasady Angoli w Warszawie. Ponadto uczestnikami byli wielkopolscy przedsiębiorcy zainteresowani możliwościami biznesowymi w Angoli, a także przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju.

Przypomniano historię współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Prowincją Huila, która rozpoczęła się w 2016 roku i zaowocowała podpisaniem Listu Intencyjnego, wspierającego współpracę w dziedzinach gospodarczej, technicznej, rolniczej, ochrony środowiska, naukowej oraz społeczno-kulturalnej. Pan Claver Pitra przedstawił możliwości inwestycyjne w swoim kraju, zachęty ze strony Rządu, a także odpowiedział na pytania dotyczące bezpośrednich kontaktów handlowych.

Pan Sekretarz podkreślił, iż Ambasada Republiki Angoli w Warszawie, a w szczególności on osobiście, pozostają do dyspozycji i będą wspierać wielkopolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu zainteresowane nawiązaniem współpracy handlowej oraz inwestycyjnej.