ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE EKSPERTYZY I DORADZTWA W ZAKRESIE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „GOSPODARNA 2050 – H2WIELKOPOLSKA”

Szanowni Państwo,

Departament Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza do składania ofert na powyższe zapytanie.  

Termin składania ofert: do 1 marca 2022 r. , mailowo: blanka.blajer@umww.pl

Kwota przeznaczona na zamówienie: 19 269,49 zł brutto

Warunki oraz kryteria oceny ofert, opis przedmiotu zamówienia jaki inne ważne informacje, w tym terminy, istotne postanowienia umowne zawarte są w zapytaniu ofertowym. Oferty należy składać zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.

Najistotniejsze informacje:

  1. Należy wykazać tylko 1 eksperta, który musi dysponować doświadczeniem zarówno z obszaru wodorowego (3 przykłady)  jak i obszaru biznesowego (3 przykłady) – spełnienie warunku oceniane jest na podstawie doświadczenia zgodnego z katalogiem przedstawionym w zapytaniu ofertowym
  2. Po spełnieniu warunku przyznawana jest punktacja: 15 pkt. za cenę, max. 85 pkt. za dodatkowe doświadczenie (obszar wodorowy – 55 pkt., obszar biznesowy – 30 pkt.) – łącznie 100 pkt. Należy wykazać tego samego eksperta, który został wskazany przy spełnieniu warunku.
  3. Kwalifikuje się doświadczenie w obszarze wodorowym z lat 2005-2022, w obszarze biznesowym z lat 2010 – 2022.
  4. Zamówienie składa się z 2 części: 1 cześć opracowanie (termin wykonania 70 dni liczonych od dnia następnego po dniu podpisania umowy) , 2 część doradztwo (termin wykonania do 31 października 2022 r. od dnia następnego po podpisania umowy)

Wiążące zapisy znajdują się w zapytaniu ofertowym. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Blanka Blajer-Kujawa, email: blanka.blajer@umww.pl

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

zapytanie ofertowe_ekspertyza_doradztwo_H2