Wielkopolska Na Targach Space Tech Expo Europe w Bremie

W dniach od 16 do 18 listopada 2021 r. podczas targów Space Tech Expo Europe została zorganizowana wystawa marki WIELKOPOLSKA. Wzięły w niej udział wielkopolskie przedsiębiorstwa, które zaprezentowały swoją ofertę z obszarów Inteligentnych Specjalizacji, takich jak: „Przemysł jutra”, „Wyspecjalizowane Procesy logistyczne” oraz „Rozwój oparty na ICT”. Na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego obecni byli przedstawiciele firm: DevPark, ITTI, NGK Pharma oraz Politechniki Poznańskiej i Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

Space Tech Expo Europe to największe na kontynencie wydarzenie poświęcone łańcuchowi dostaw i inżynierii w zakresie produkcji, projektowania, testowania i usług inżynieryjnych dla statków kosmicznych, podsystemów i komponentów kwalifikujących się do wykorzystania w przestrzeni kosmicznej. Wystawa i konferencja przyciągają tysiące liderów przemysłu, decydentów, inżynierów i kupujących, którzy spotykają się z producentami w całym łańcuchu dostaw dla komercyjnych, rządowych i wojskowych przestrzeni kosmicznych.

Podczas trwania targów odbyło się szereg spotkań, między innymi z Panią  Kristina Vogt, Senator Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy ds. Gospodarki, Pracy i Europy, Andreas Gerber, Dyrektor Międzynarodowy w Bremen Invest, Panem Pawłem Jaworskim, Konsulem Generalnym RP w Hamburgu, Panem Grzegorzem Wrochna, Prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej, a także przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Niemiec oraz  Województwa Pomorskiego.

Wielkopolskie stoisko cieszyło się również dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających.

Niezwykle istotną częścią 3-dniowych targów były spotkania B2B, które umożliwiły wielkopolskim uczestnikom poszerzenie istniejących oraz nawiązanie nowych kontaktów.

Udział w targach został zrealizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.