Wielkopolska na targach Nordic Organic Food Fair w Malmö !

Wielkopolskie przedsiębiorstwa zaprezentowały swoją ofertę na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego na targach Nordic Organic Food Fair w Malmö (Szwecja), w dniach od 17 do 18 listopada 2021 r. Wśród firm z naszego regionu reprezentujących obszar Inteligentnej Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” obecni byli przedstawiciele firmy: Belin Poland Sp. z o.o., „Microfood” S.A., Mipama E.Z. Szafarz Sp. j., Primavika Sp.
z o.o., Semco Sp. z o.o. Nordic Organic Food Fair to największa impreza handlu żywnością i napojami ekologicznymi w regionie skandynawskim. Jest to wydarzenie branżowe dla kupców handlowych, którzy szukają najlepszej certyfikowanej żywności i napojów ekologicznych.

Stoisko Województwa Wielkopolskiego odwiedziła Pani Joanna Hofman, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Szwecji oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy zapoznali się z ofertą wielkopolskich firm i udzielili wskazówek w sprawie pozyskania klienta z krajów skandynawskich.

Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.