Zapytanie ofertowe

Dotyczy: „Promocja walorów gospodarczych Województwa Wielkopolskiego – realizacja filmu promocyjnego”

Treść zapytania

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 grudnia 2018 roku o godzinie 14:00.