Zapytanie ofertowe na przygotowanie raportu podsumowującego doświadczenia w projekcie „Standardy obsługi inwestora w JST Województwa Wielkopolskiego”

Departament Gospodarki informuje o opublikowaniu zapytania ofertowego na przygotowanie raportu podsumowującego doświadczenia w projekcie „Standardy obsługi inwestora w JST Województwa Wielkopolskiego” wraz z przedstawieniem prezentacji w Power Point nt. treści raportu podczas spotkania sieciującego w 2 poł. czerwca 2023 r. Na sfinansowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zabezpieczył kwotę 25 000,00 zł brutto. Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną do 28 kwietnia 2023 r. na adres mailowy: drg.sekretariat@umww.pl

Całość dokumentacji dostępna pod linkiem:

https://bip.umww.pl/292—648—k_333—zapytanie-ofertowe-na-przygotowanie-raportu-podsumowujacego-1