Województwo Wielkopolskie wystawcą na największym corocznym wydarzeniu poświęconym wodorowi w Europie – Europejski Tydzień Wodoru 2023

W dniach 20-24 listopada w Brukseli miało miejsce największe coroczne wydarzenie poświęcone wodorowi w Europie, którego współorganizatorami są: Komisja Europejska, stowarzyszenie Hydrogen Europe oraz Partnerstwo na Rzecz Czystego Wodoru. Europejski Tydzień Wodoru 2023 zgromadził ponad 8000 uczestników, którzy mieli okazję wziąć udział w ponad 25 sesjach, w ramach konferencji politycznej i forum wysokiego szczebla, forum B2B oraz nawiązać współpracę w trakcie spotkań networkingowych m.in. z podmiotami, które swoją obecność na wydarzeniu zaznaczyły wystawieniem stoisk. Na terenie brukselskiego EXPO zostały zaprezentowane najnowsze technologie wodorowe, elektrolizery i ogniwa paliwowe, a także aplikacje takie jak ciężarówki, samoloty, autobusy i samochody. Wydarzenie zgromadziło decydentów i zainteresowane strony związane z wodorem w celu omówienia najnowszych osiągnięć, wyzwań i możliwości w tym sektorze.

Podczas Europejskiego Tygodnia Wodoru Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pan Jacek Bogusławski, na zorganizowanych spotkaniach, rozmawiał m.in. z dr Tudor Constantinescu, Głównym Doradcą Dyrektora Generalnego ds. Energii w Komisji Europejskiej oraz Jorgo Chatzimarkakis, Dyrektorem Generalnym Hydrogen Europe o działaniach, jakie podejmujemy w Wielkopolsce w obszarze gospodarki wodorowej.  Spotkał się również m.in. z przedstawicielami inicjatywy Baltic Sea Region Hydrogen Council, a także uczestniczył w spotkaniu networkingowym w siedzibie NCBR w Brukseli. Województwo Wielkopolskie jako jedyny polski region znalazło się wśród 207 wystawców
i współwystawców reprezentujących firmy, instytucje naukowe, władze krajowe, regionalne, projekty energetyczne.

Miało miejsce również robocze spotkanie wyłonionych w konkursie Instytucji Zarządzających do otrzymania pomocy technicznej w celu stworzenia synergii z Partnerstwem na Rzecz Czystego Wodoru. Wielkopolska jest jedynym regionem z Polski, który otrzymał możliwość skorzystania ze wsparcia.

Nasz region jest w trakcie procedury przystąpienie do Hydrogen Europe – najbardziej reprezentatywnej sieci wodoru i ogniw paliwowych w Europie liczącej ponad 500 członków, w tym ponad 38 europejskich regionów. Będziemy pierwszym regionem z Polski reprezentującym wielkopolskich interesariuszy w tym ważnym europejskim gremium.

Europejski Tydzień Wodoru 2023 w liczbach:

Zwiedzający: ponad 8000

Wystawcy i współwystawcy: 207

Hale wystawiennicze: 2

Polskie stoiska: 3

Polscy wystawcy i współwystawcy: 7

Sesje: ponad 25

Prelegenci: ponad 200

Reprezentowane kraje: 26

Następujące kraje miały swoje stoisko na Europejskim Tygodniu Wodoru: Szwajcaria, Belgia, USA, Niderlandy, Hiszpania, Norwegia, Polska, Francja, Niemcy, Dania, W. Brytania, Włochy, Japonia, Szwecja, Zach. Macedonia, Brazylia, Grecja, Czechy, Austria, Finlandia, Południowa Korea, Luksemburg, Węgry, Portugalia, RPA, Kanada

 Agenda forum wysokiego szczebla objęła min. takie kwestie jak:

 • Magazynowanie czystego wodoru w Europie
 • Bank wodoru
 • Zwiększanie skali produkcji elektrolizerów
 • Zapewnienie odpornego łańcucha dostaw wodoru w UE poprzez plan przemysłowy Zielonego Ładu
 • Rola wodoru w dekarbonizacji transportu drogowego
 • Wyzwanie związane z importem wodoru: strategiczna rola portów UE
 • Budowa i zwiększanie skali dolin wodorowych w Europie

Forum B2B poświęcone było m.in.:

 • Regulacjom, kodeksom i standardom: Przewodnik po handlu wodorem
 • Finansowaniu globalnego ekosystemu wodorowego
 • Skroplony wodór: niewykorzystany potencjał?
 • Pochodne i nośniki wodoru
 • Wodór dla budynków i ciepłownictwo przemysłowe
 • Ścieżki produkcji wodoru (elektroliza w wysokiej temperaturze, piroliza biomasy i metanu)