Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji (WOI) to oddział funkcjonujący w ramach Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Badamy i Analizujemy

 • regularne badanie potrzeb wielkopolskich przedsiębiorstw
 • analiza i badania zmian w obszarach specjalizacji
 • analiza wyzwań stojących przed Wielkopolską
 • analiza nowych obiecujących sektorów

Monitorujemy

 • wdrażanie Regionalnej StrategiI Innowacji dla Wielkopolski (RIS3), w tym programów strategicznych – obszary inteligentnych specjalizacji Wielkopolski
 • dane statystyczne w zakresie procesów innowacyjnych
 • wsparcie udzielane w ramach programów krajowych i międzynarodowych podmiotom z Wielkopolski – benchmarking krajowy i międzynarodowy

Konsultujemy i Rekomendujemy

 • razem z Wielkopolskim Forum Inteligentnych Specjalizacji oraz z grupami roboczymi Forum tworzymy rekomendacje w zakresie aktualizacji polityki innowacji – proces ten nazywamy przedsiębiorczym odkrywaniem (PPO)

Badamy i Analizujemy

 • koordynujemy wdrażanie i promujemy RIS3, w tym programy strategiczne
 • działamy na rzecz rozwój obszarów specjalizacji
 • upowszechniamy wyniki badań, ekspertyz i analiz
 • przekazujemy informacje o dostępnym wsparciu