Postępowanie przetargowe – „System produkujący zielony wodór z farmy fotowoltaicznej, magazynujący go i wykorzystujący w lokalnej stacji tankowania wodorem na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica”

Departament Gospodarki informuje o wszczęciu przez Port Lotniczy Poznań Ławica postępowania przetargowego „System produkujący zielony wodór z farmy fotowoltaicznej, magazynujący go i wykorzystujący w lokalnej stacji tankowania wodorem na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica”.

Zamówienie publiczne jest udzielane w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Opracowanie jest dokumentem organizacyjno-technicznym zawierającym analizę organizacyjną, technologiczną i finansową inwestycji dotyczącej budowy ekosystemu wodorowego realizowanej na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica. System wodorowy jest częścią działań poprawiającej efektywność energetyczną Portu.

Link do postępowania:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/154540