Ogłoszenie

Dotyczy zamówienia na: „Opracowanie i wykonanie strony internetowej wraz z systemem zarządzania treścią oraz usługą administrowania”.

Szczegóły dostępne pod adresem:
https://bip.umww.pl/292—648—k_74—ogloszenia-o-zamowieniu-na-usluge-pn

Działanie realizowane w ramach Projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.