Konkurs o status Krajowego Klastra Kluczowego

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w dniach 31.05.-13.09.2021 r. udostępniło możliwość składania wniosków o nadanie lub odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

Wnioski mogą składać klastry, które spełniają warunki określone w regulaminie konkursu, działające przynajmniej 3 lata i skupiające nie mniej niż 51 członków.

Poprzednie edycje Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego pozwoliły na wyłonienie wiodących klastrów, o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Podobnie jak w poprzednich latach, celem obecnej, V edycji konkursu, będzie wyłonienie klastrów, które będą partnerami w realizacji celów polityk publicznych i budowaniu przewag konkurencyjnych Polski. Konkurs składa się z trzech etapów, a klastry oceniane są w pięciu obszarach: Zasoby ludzkie, infrastrukturalne i finansowe, Potencjał gospodarczy klastra, Tworzenie i transfer wiedzy, Działania na rzecz polityk publicznych i Orientacja na klienta.

Więcej informacji dostępnych poniżej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/konkurs-o-status-krajowego-klastra-kluczowego