H2Wielkopolska z wizytą studyjną w Wielkiej Brytanii

Wielkopolskie firmy zainteresowane udziałem w regionalnym ekosystemie gospodarki wodorowej wzięły udział w dniach 11-12 października br. w wizycie studyjnej projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” w Północnej Anglii. Delegacji złożonej z przedstawicieli 6 przedsiębiorstw – PHU „TRANS-KOL” Zenon Sobczak Sp. z o.o., LafEnergy Sp. z o.o., Virtud Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Badań i Analiz Energetycznych ENERGOTHERM Sp. z o.o., DTJ sp. z o.o., Sevencomp Marcin Indrzejczak – przewodził Pan Jacek  Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

W pierwszym dniu wizyty delegacja odwiedziła Manchester Fuel Cell Innovation Centre (MFCIC), jednostkę naukowo-badawczą na Manchester Metropolitan University, która od wielu lat rozwija współpracę z biznesem, przemysłem i samorządem. Uczestnicy wizyty mogli się zapoznać z działalnością centrum, zwiedzili laboratorium ogniw paliwowych, jak również wymienili doświadczenia z brytyjskimi rozmówcami, do których należeli m.in. Amer Gaffar, Prof. Peter Kelly, Prof. Bamidele Adebisi oraz Dr Justyna Kulczyk-Małecka. Amer Gaffar, dyrektor MFCIC, poinformował m.in. o wyzwaniach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem regionalnej strategii wodorowej dla aglomeracji Greater Manchester. Podobne wyzwania stoją przed Wielkopolską – przygotowywana jest właśnie regionalna strategia wodorowa, dokument ma być gotowy w przyszłym roku.

Drugiego dnia wizyty delegaci obejrzeli Hydrogen Home w okolicach Newcastle upon Tyne. Ten należący do operatora gazowego Northern Gas Networks obiekt służy testowaniu rozwiązań i technologii wodorowych w mieszkalnictwie. Obecnie znajdują się tam domy modułowe, w których używane są wodorowe kuchenki, piecyki i bojlery. Na terenie obiektu znajduje się również instalacja gdzie mieszane są gaz ziemny (80%) z wodorem (20%). Paliwo gazowe jest następnie przesyłane istniejącą siecią gazową do domów w pobliskim Winlaton. Eksperyment potwierdza, że możliwe jest mieszanie gazu ziemnego z wodorem w takich proporcjach bez zmiany istniejącej infrastruktury służącej przesyłowi i aplikacjom na użytek domowy. W najbliższej perspektywie ma powstać osiedle złożone z typów domów reprezentujących najczęściej występujące w Wielkiej Brytanii budownictwo – w celu przeprowadzenia dalszych testów w większej skali.

Udział w wizycie realizowany był w ramach projektu konkursowego „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Część z firm uczestniczących w wizycie korzystała lub korzysta z pakietu wsparcia doradczego H2BIZNES 2 w ramach tego samego projektu.