Badają i analizują

Podczas dzisiejszego posiedzenia Wielkopolskiej Platformy Wodorowej zaprezentowany został  Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, pierwszy w Polsce interdyscyplinarny ośrodek badawczy, przygotowujący raporty i rekomendacje na poziomie politycznym, gospodarczym i społecznym dotyczące wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

Spotkaniu przewodniczył Pan Jacek Bogusławki – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Witając uczestników spotkania, a w szczególności 19 nowych członków, Pan Jacek Bogusławski nawiązał do wystąpienia Thomasa Goletza, prelegenta  naszego poprzedniego webinarium, który stwierdził, żeMówiąc o wodorze mamy głębokie przekonanie, że dzięki niemu świat może stać się lepszym miejscem, może dać nowe szanse całej ludzkości. Aby tak się stało, potrzebujemy faktycznego zobowiązania ze strony wszystkich ludzi”.

Połowa Polaków uważa, że rzadsze korzystanie z samochodu w dużym stopniu przyczynia się do zapobiegania zmianom klimatu, a ponad 60% deklaruje gotowość ograniczania tej czynności – wynika z badania Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, które przeprowadzone zostało w ubiegłym roku na reprezentatywnej grupie ponad 1000 osób. Jak twierdzi dr Alicja Pawłowska-Piorun – p.o. Kierownika Zakładu Niskoemisyjnego Transportu Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, było to pierwsze tego typu badanie na tak szeroką skalę zrealizowane w czasie pandemii.

Ośrodek dostarcza wiedzę ekspercką i rozwiązania w zakresie problematyki zmian klimatu, zajmując się badaniami i rozwojem, polityką klimatyczną i regulacjami prawnymi, edukacją i komunikacją oraz analizą danych. Działa w obszarach sprawiedliwej transformacji, gospodarki o obiegu zamkniętym, kształtowania zmian klimatu, zielonych umiejętności, niskoemisyjnego transportu, bezpieczeństwa klimatycznego, smart cities, adaptacji do zmian klimatu, zielonych innowacji i źródeł finansowania oraz mitygacji.

– Współpracujemy z instytutami badawczymi, biznesem, sektorem publicznym, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi, a także szkołami i uczelniami wyższymi – mówiła dr Pawłowska-Piorun, prezentując ofertę ośrodka.

Nasz prelegent zaprosił także do udziału w projekcie „Miasto z Klimatem”, którego realizacja ma się przyczynić do poprawy jakości życia mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie analizy działań podejmowanych przez miasta, prowadzącej do zaprezentowania efektów we wdrażaniu polityki ekologicznej i klimatycznej.

Podkreślono rolę wodoru w komunikacji zbiorowej dla obniżenia emisyjności transportu. W tym kontekście z uwagą Członkowie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej wysłuchali wystąpienia Pana Wojciecha Tulibackiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu, który  opowiedział o wniosku złożonym przez Miasto Poznań 0 84 autobusy wodorowe. Ponadto, Pani Anna Szóstakiewicz, ekspert Zakładu Niskoemisyjnego Transportu Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu zachęciła do współpracy z Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne, koncentrującym się na badaniach konwersji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.