Zgromadzenie Ogólne Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

17 maja 2023 r. podczas Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, podobnie jak rok temu, odbyło się Zgromadzenie Ogólne Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Przewodniczący WPW Pan Jacek Bogusławski, witając przybyłych podkreślił, że czas i miejsce spotkania nie są przypadkowe, bowiem celem H2POLAND, podobnie jak Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, jest prezentacja stanu wiedzy i rozwiązań na świecie w zakresie całego łańcucha gospodarki wodorowej. Cieszy zainteresowanie tematyką wodorową coraz liczniejszej grupy przedsiębiorców, naukowców, samorządowców. Nasza wodorowa rodzina liczyła w maju ubiegłego roku 107 osób, dzisiaj jest nas 142. Najliczniejszą grupę wodorowych entuzjastów stanowią członkowie Panelu Biznesu – 78 osób, następnie przedstawiciele nauki – 25 osób, w Panelu Obywatelskim pracują 24 osoby, a 15 członków wchodzi w skład Panelu Liderów Samorządowych.
Podsumowując w wielkim skrócie ubiegły rok, a także minione miesiące tego roku, na szczególną uwagę zasługują działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego służące budowie sieci współpracy z zagranicznymi podmiotami, których wiedza i doświadczenie są istotne w tworzeniu regionalnego ekosystemu gospodarki nisko i zeroemisyjnej, takie jak: stoisko regionalne H2Wielkopolska na targach Hydrogen + Fuel Cells EUROPE w Hanowerze, stoisko regionalne H2Wielkopolska na targach International Hydrogen & Fuel Cell Expo w Tokio, wizyta studyjna
z udziałem przedstawicieli wielkopolskiego biznesu do Wielkiej Brytanii, w tym m.in. w Manchester Fuel Cell Innovation Centre, działającej w ramach Manchester Metropolitan University – jednostce badawczej zajmującej się rozwojem technologii wodorowych ogniw paliwowych we współpracy
z biznesem, wizyta studyjna w Goteborgu w ramach konkursu Edukacja Wodorowa z udziałem nauczycieli Szkoły Wodorowej, przystąpienie do platformy European Hydrogen Valleys S3 Partnership, wizyta w Cottbus i Brukseli, w tym m.in. udział w 2. Polsko-Niemieckim Spotkaniu Energetycznym, konferencji Go Green – Hydrogen Solutions from Poland and Belgium.
Korzystając z okazji Pan Jacek Bogusławski raz jeszcze podziękował za udział w konsultacjach społecznych oraz zgłaszanie cennych wniosków i uwag do „Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040”, uwzględniającej potrzeby wszystkich kluczowych interesariuszy oraz regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
Spotkanie zakończyły wystąpienia przewodniczących poszczególnych Paneli prezentujące przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty związane z gospodarką wodorową podjęte przez poszczególne podmioty, których przedstawiciele zasiadają w Wielkopolskiej Platformie Wodorowej.

Wybrano przewodniczących paneli Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

W piątek 28 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Paneli Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, podczas których dokonano wyboru przewodniczących na kadencję 2022-2023. Obecny na spotkaniach Przewodniczący WPW Pan Jacek Bogusławski, podziękował obecnym przewodniczącym za zaangażowanie w rozwój Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w tym trudnym pionierskim okresie i podejmowane działania na rzecz rozwoju czystej energetyki w naszym regionie.

13 stycznia Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą nowy regulamin WPW, dzięki któremu praca na rzecz rozwoju i promocji zeroemisyjnej gospodarki ma stać się jeszcze bardziej efektywna.

– Chciałbym szczególnie zwrócić Państwa uwagę na dwie zmiany, których dokonaliśmy w regulaminie. Pierwsza to oddzielne posiedzenia paneli przez 9 miesięcy w roku. Druga natomiast to 2-letnia kadencyjność przewodniczących, na których spoczywać będzie obowiązek organizacji comiesięcznych spotkań i raportowanie dwa razy w roku wyników pracy poszczególnych paneli. Planujemy też tak jak dotąd, Zgromadzenie Ogólne wszystkich członków Platformy Wodorowej, które będzie jednak odbywać się nie w grudniu a w maju – w przeddzień targów H2Poland. To pozwoli na lepszy networking i nawiązanie dobrych relacji między nami, które z pewnością mogą przełożyć się na wspólne projekty – mówił Przewodniczący WPW.
Obecnie Platforma liczy 103 członków, a już mamy 2 kolejne zgłoszenia.

– To dużo i to cieszy. Nie chodzi nam jednak o liczby, lecz o jakość naszej pracy. Dlatego o to zaangażowanie w tym roku – bardzo istotnym dla rozwoju gospodarki wodorowej – bardzo Państwa proszę. W tym roku opracujemy naszą regionalną Strategię Wodorową, która będzie podstawą m.in. do sięgania po środki unijne dla biznesu w nowym programie regionalnym. Będziemy również organizować pierwsze Targi Wodorowe. To będzie okres istotny, ale i pracowity dla nas wszystkich – zaapelował do uczestników posiedzeń Pan Jacek Bogusławski.

Wybory przewodniczących poprzedziło mailowe zgłaszanie kandydatów, a niepubliczne głosowanie odbyło się na czacie.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: przewodniczącym Panelu został Pan Damian Michalak, Panelu Nauki – Pan Robert Przekop, Panelu Liderów Samorządowych – Pan Piotr Głowski, natomiast Panelu Obywatelskiego – Pan Andrzej Bobrowski.

Pracowity rok Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

14 grudnia 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne, które zwieńczyło pracę Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w mijającym roku. Spotkaniu przewodniczył Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący WPW – Pan Jacek Bogusławski.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, posiedzenia Paneli w 2021 roku odbywały się online. Wśród zaproszonych gości – prelegentów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, związanych z szeroko pojętą gospodarką wodorową, znaleźli się przedstawiciele nauki, biznesu, instytucji z sektora rządowego. Wśród wielu istotnych tematów poruszanych podczas spotkań dotyczących przede wszystkim szeroko pojętej gospodarki wodorowej, sporo uwagi poświęcono opiniowaniu Polskiej Strategii Wodorowej oraz opracowaniu założeń do „Strategii rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030”. Na uwagę zasługuje także spotkanie wyjazdowe na Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako 2021 w Gdańsku, które odbyło się w pierwszym na świecie pasażerskim pociągu wodorowym Coradia iLint.

Podsumowując prace WPW, Przewodniczący Jacek Bogusławski, jako jedną z najbardziej istotnych inicjatyw podjętych w tym roku wymienił podpisanie 5 lipca 2021 roku Deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, której sygnatariuszami zostali przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego na czele z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem, Prezydenci Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego, przedstawiciele władz wielkopolskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz środowiska biznesu: Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., SOLARIS BUS & COACH sp. z o. o., Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. Jak podkreślił Pan Jacek Bogusławski, deklaracja pozwoli wzmocnić pozycję Wielkopolski, jako istotnego gracza w nowo tworzącym się przemyśle wodorowym.
Przedstawiciele WPW wzięli również udział w październiku tego roku w Hydrogen Technology Expo Europe w Bremie – jednych z największych w Europie i na świecie wydarzeń skupiających specjalistów z branży technologii wodorowych oraz przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i wodorowej.

W 2021 roku WPW pozyskała 49 osób i obecnie liczy 96 członków, w tym 44 skupionych w Panelu Biznesu, 19 w Panelu Nauki, 11 w Panelu Liderów Samorządowych oraz 22 w Panelu Obywatelskim.

Podczas spotkania Przewodniczący Jacek Bogusławski zrelacjonował także wyjazd do Szczecina, gdzie trwa remont jachtu s/y Polonus, zwodowanego w 1991 roku dla środowiska żeglarskiego skupionego wokół wielkopolskiego AZS, który z powodu awarii utknął na Antarktydzie. Zakupiony przez Fundację Żegluj z Nami Wielkopolsko ma szansę na odbudowę, w której pomoc zaangażowali się wspólnie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnika Poznańska. Zmodernizowany jacht zyskać ma innowacyjne rozwiązania w postaci napędu wodorowego, o których opowiedział Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką PP prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski.

Zgromadzenie Ogólne zakończyły wystąpienia przewodniczących poszczególnych Paneli prezentujące przedsięwzięcia, inicjatywy, projekty związane z gospodarką wodorową podjęte przez poszczególne podmioty, których przedstawiciele zasiadają w WPW.

 

 

Rozwiń biznes w obszarze nowych technologii

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego organizuje 28 października br. w godz. 9:30 – 14:30 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Start-up Day – wydarzenie skierowane do osób przedsiębiorczych z Wielkopolski, które chcą rozwijać i realizować swoje projekty biznesowe w obszarze nowych technologii.

W ramach Start-up Day odbędą się spotkania w formie warsztatów na temat prowadzenia, rozwijania i budżetowania projektu biznesowego wpisującego się w łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej, a także networking ze startupami działającymi bezpośrednio w branży energetyki niskoemisyjnej.

Wydarzenie skierowane jest do:

 • młodych ludzi szukających swojej ścieżki kariery, zainteresowanych przedsiębiorczością oraz nowymi technologiami związanymi z gospodarką niskoemisyjną,
 • osób chcących pozyskać wiedzę w zakresie rozwijania swoich pomysłów na biznes oraz potencjału technologii nisko i zeroemisyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wodoru,
 • ekspertów i firm działających w obszarze energetyki niskoemisyjnej lub chcących wdrożyć nowe technologie związane z tym sektorem w swoich firmach.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie: https://startupdaywielkopolska.pl/

 

Posiedzenie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej w Coradia iLint

W czwartek 23 września odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej z udziałem jej Przewodniczącego Pana Jacka Bogusławskiego. Członkowie WPW spotkali się w Gdańsku, a dokładnie w pierwszym na świecie pasażerskim pociągu wodorowym sprawdzonym w eksploatacji pasażerskiej.

Coradia iLint zaprezentowany został na 14. Międzynarodowych Targach Kolejowych Trako 2021
w Gdańsku – największej w Polsce i drugiej co do wielkości w Europie imprezie poświęconej branży kolejowej.

Posiedzenie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej we wnętrzu pociągu możliwe było dzięki uprzejmości Pana Artura Fryczkowskiego – Prezesa Zarządu spółki Alstom Konstal, gdzie produkowane są pudła pojazdów wodorowych.

Coradia iLint to całkowicie bezemisyjny pociąg, którego ogniwa paliwowe przetwarzają wodór na energię elektryczną, emitując parę wodną i wodę. Pojazd może osiągnąć prędkość 140 km/h i zabrać na pokład 300 pasażerów (150 miejsc siedzących i 150 stojących).

– Pociąg ma wszystkie atrybuty klasycznego pojazdu z silnikiem diesla, a na jednym tankowaniu 260 kg wodoru może pokonać dystans ponad 1000 km – wyjaśniał Prezes Artur Fryczkowski.  

Alstom jest na etapie rozmów z kilkoma województwami w Polsce zainteresowanymi zakupem pociągu wodorowego. Okres od podpisania umowy do momentu dostarczenia pociągu to obecnie 2,5 roku.

– Jeśli pojawią się zamówienia z polskich regionów, planujemy w całości produkcję pociągów w naszym kraju, a chcąc uatrakcyjnić cenowo pojazd będziemy poszukiwać lokalnych dostawców poszczególnych elementów – zapewniał Prezes Fryczkowski. – Obecnie pudła pociągu i elementy konstrukcyjne produkowane są w Chorzowie, skąd trafiają do Niemiec, gdzie odbywa się montaż pociągu.

 

Edukacja wodorowa

27 sierpnia podczas webinarium Wielkopolskiej Platformy Wodorowej zaprezentowano materiały edukacyjne wprowadzające w świat gospodarki wodorowej dla nauczycieli, uczniów i studentów wielkopolskich szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych, które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przygotowała firma „Meet Hydrogen”.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele szkół oraz uczelni, które podpisały Porozumienie o współpracy w ramach Szkoły Wodorowej – zadania realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a mającego na celu m.in. poszerzenie programu nauczania o zagadnienia związane z gospodarką wodorową, energią odnawialną i zwiększeniem świadomości wobec wyzwań gospodarczych i środowiskowych.

Szkoła Wodorowa wykracza poza tradycyjną tematykę przedmiotów ścisłych, zapewniając interdyscyplinarne podejście do edukacji wodorowej. Inicjatywa ma poprawić jakość kształcenia w zakresie energii odnawialnej, edukować świadomych konsumentów, kształtować postawy przedsiębiorcze, tworzyć wykwalifikowane kadry dla tego wymagającego, ale bardzo przyszłościowego sektora gospodarki.

Jak podkreślił Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej,  rozpoczynamy etap społecznego uświadamiania wodorowego poprzez edukację, stąd już w nowym roku szkolnym będziemy mogli zaoferować wielkopolskim szkołom pomocne materiały. Szeroka edukacja dotycząca zarówno zalet, jak i wyzwań dotyczących wodoru jest niezbędna, by gospodarka mogła skorzystać z tej szansy, jaką oferują technologie wodorowe.

Materiały zostały tak przygotowane, aby umożliwić ich modyfikację i dopasowanie do planu zajęć. Jak podkreślali Jakub Zwoliński i dr inż. Łukasz Lindner – przedstawiciele „Meet Hydrogen”, każdy nauczyciel, wykładowca powinien współtworzyć, rozwijać, a przede wszystkim uaktualniać zawarte w podręcznikach informacje, chociaż niektóre z zaprezentowanych rozwiązań mają charakter ponadczasowy, jak np. koncepcja ogniwa paliwowego.

– Dzięki skutecznej edukacji możemy oferować młodzieży szansę na stabilną i interesującą pracę. Przyszłe kadry dla rozwoju gospodarki to nie tylko inżynierowie i naukowcy, ale także technicy. Już dzisiaj firmy borykają się z brakiem wyspecjalizowanych pracowników. Szkoła Wodorowa pokazuje młodym ludziom, że mogą znaleźć swoje miejsce w gospodarce wodorowej – czy jako pracownik, czy też tworząc własne biznesy w całym łańcuchu wartości – podkreślił Pan Jacek Bogusławski. 

Nowi członkowie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

8 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał nowych członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej:

 • Pana Marka Golę, Przewodniczącego Rady Nadzorczej MZK Konin, Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (Panel Obywatelski),
 • Pana Andreasa Golombek, Dyrektora Generalnego go&management GmbH S.K. (Panel Biznesu),
 • Pana Krystiana Kinastowskiego, Prezydenta Miasta Kalisza (Panel Liderów Samorządowych),
 • Pana Daniela Knapika, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Polska Grupa Transformacji Wodorowej” (Panel Obywatelski),
 • Pana Wojciecha Nowaka, Kierownika projektu Veolia Energia Polska S.A. (Panel Biznesu),
 • Pana Bartłomieja Pawluka, Dyrektora ds. Rozwoju, Członka Zarządu Veolia Energia Poznań S.A. (Panel Biznesu),
 • Pana Dominika Szymańskiego, Redaktora prowadzącego miesięcznik „Energia i Recykling”, ABRYS sp. z o.o. (Panel Obywatelski),
 • Pana Macieja Szymańskiego, Właściciela STER Instytut Maciej Szymański (Panel Nauki),
 • Pana Krzysztofa Zamasza, Dyrektora Handlowego Grupy Veolia w Polsce, Członka Zarządu, Veolia Energia Polska S.A. (Panel Nauki).

Jednocześnie na wniosek Pani Anny Szóstakiewicz, dotychczasowego eksperta Zakładu Niskoemisyjnego Transportu, Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, wprowadzono zmianę związaną z zajmowanym stanowiskiem i miejscem zatrudnienia tj. Koordynator projektów wodorowych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN/KEZO CB PAN. Również na wniosek Pana Macieja Sytka, Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, dokonano uzupełnienia o pełnioną funkcję Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

Wodorowy Start-up Day

W poniedziałek 31 maja odbyło się spotkanie online osób chcących realizować swój biznes w obszarze nowych technologii (Start-up Day), realizowane w ramach projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (BSW-H2)”.

Każde nowe technologie, a takie właśnie w najbliższych latach będą związane z rozwojem alternatywnych do obecnych źródeł i nośników energii i ich wykorzystaniu, kreują nowe potrzeby na rynku pracy. Może więc czas na założenie albo chociaż zaplanowanie własnej, na początek małej firmy i osiągnięcie szybkiego sukcesu finansowego, najlepiej w Wielkopolsce postrzeganej jako miejsce ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych. Pamiętajmy, że konkurencja nie śpi, a każdego roku w Polsce i na świecie przybywa ludzi mających pomysły na innowacyjne produkty i usługi – powiedział otwierając spotkanie Pan Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.   

Celem wydarzenia było wsparcie osób przedsiębiorczych w realizacji swoich marzeń i idei. W spotkaniu udział wzięło 127 osób, w tym uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w warsztatach zachęcających do rozważenia, założenia lub zmiany modelu biznesowego/produktu, usługi na wpisujące się w łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej. Kilkugodzinne warsztaty prowadzili trenerzy: Maria Tyka-Majewska, Anna Wojcieszczak, Jacek Lipski, Paweł Maj oraz Paweł Puzio, którzy zaprezentowali następujące tematy: „Weryfikacja założeń biznesowych i praca z modelem biznesowym oraz kanały sprzedaży”, „Budżetowanie i szacowanie kosztów i przychodów oraz zarządzanie ceną produktów i usług”, „Pozyskiwanie inwestora (rozmowa z inwestorem, przygotowanie pitch decka) oraz prezentacja pomysłu – pitchowanie”, „Zdefiniowanie potencjalnych klientów (customer development)”, „Sposoby pozyskiwania kapitału na rozwój firmy od najprostszych (rodzina, znajomi itp.) do bardziej zaawansowanych (crowdsourcing)”.

Start-up Day był także okazją do generowanie nowych pomysłów biznesowych, wymiany doświadczeń i kontaktów oraz zacieśnianie współpracy ze start-upami działającymi w obszarze produktów i usług z zakresu energetyki, energii odnawialnej, nowych technologii np. wodorowych oraz usług i produktów wspomagających te obszary: Hydrum, Stream Energy, Co2energystorage.com, Hydrogen First, Instar Energy Lab S.A.

Spotkanie, zainspirowane dobrą praktyką wypracowaną w projekcie RELOS3, pozwoliło spojrzeć szerzej na możliwości biznesowe otwierające się przed osobami jeszcze niezaangażowanymi w gospodarkę wodorową, jak również potrzebę inwestowania w rozwój rozwiązań niskoemisyjnych.

Mobilność zasilana wodorem

We wszystkich większych miastach Polski planujemy budowę stacji tankowania wodoru, a jego cena będzie dużo niższa niż u naszych zachodnich sąsiadów – zapewniali podczas dzisiejszego posiedzenia Wielkopolskiej Platformy Wodorowej przedstawiciele PKN ORLEN – Pan Józef Węgrecki – Członek Zarządu ds. Operacyjnych oraz Pan Grzegorz Jóźwiak – dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych. Spotkaniu przewodniczył Pan Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.  

Najbardziej rozwijanym obecnie przez PKN ORLEN kierunkiem wykorzystania wodoru jest jego zastosowanie w transporcie. W pierwszej kolejności paliwa wodorowe znajdą zastosowanie w pojazdach ciężarowych (śmieciarki, zamiatarki), komunikacji miejskiej (autobusy) i pociągach.
W Wielkopolsce podpisanych zostało już kilka listów intencyjnych o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy wodorowe z samorządami i miejskimi spółkami – Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu, Gminą Piła i Miejskim Zakładem Komunikacji w Pile.  Efektem działań prowadzonych w ramach porozumień ma być między innymi stworzenie infrastruktury tankowania wodoru, przeznaczonej dla pojazdów komunikacji miejskiej. Pierwsze stacje na potrzeby transportu publicznego powstaną w Poznaniu i Katowicach.

Jesteśmy otwarci na współpracę przy tworzeniu niskoemisyjnych rozwiązań opartych o wodór, wspólne warsztaty, podczas których możemy zdefiniować zakres tej współpracy, jak i sposoby realizacji założonych celów – zapewniali goście piątkowego spotkania. Zakres naszej działalności obejmuje wytwarzanie i dostarczanie wodoru zarówno dla potrzeb transportu, ale także lokalnych rozwiązań obniżających emisyjność – stwierdził dyrektor Grzegorz Jóźwiak.  

Na początku przyszłego roku planowane jest testowanie systemu z wykorzystaniem mobilnych stacji wodorowych, które trafią do miejscowości dysponujących 6-10 autobusami „przyjaznymi środowisku”. Następnie podjęta zostanie decyzja o budowie w danej lokalizacji stacji tankowania wodoru.  W przyszłości mobilna stacja będzie przysłowiowym kołem ratunkowym zapewniającym ciągłość dostaw tego alternatywnego paliwa w przypadku remontu, awarii, przeglądu stacji.

Podczas spotkania zaprezentowano także założenia i parametry dla stacji, które wyposażone mają być w stanowiska tankowania H350 i H700, będą one ogólnodostępne, a więc również dla samochodów osobowych, szybkość tankowania to około 120 kg/godz., pojemność magazynowa dostosowana zostanie do potrzeb danej lokalizacji, jak również liczba stanowisk i infrastruktury dla klientów.

Jeszcze w tej dekadzie gotowe mają być stacje tankowania wodoru obsługujące transport kolejowy. Obecnie trwają rozmowy z przedstawicielami PKP oraz dostawcami pociągów, czego przykładem może być współpraca naftowego koncernu z PESA Bydgoszcz, która najprawdopodobniej we wrześniu zaprezentuje lokomotywę napędzaną wodorem.

PKN ORLEN liczy na dofinansowanie budowy infrastruktury wodorowej w Polsce, którego wielkość przełoży się na cenę wodoru.

Próbujemy optymalizować koszty, zmierzamy w kierunku, by cena ta była dużo niższa niż w Niemczech, gdzie za kilogram wodoru trzeba zapłacić 9,5 euro –  zapewnił dyrektor Jóźwiak.

Pan Jacek Bogusławski zaprosił PKN ORLEN do współpracy w zakresie wsparcia wielkopolskich MŚP, między innymi poprzez realizację warsztatów związanych z gospodarką wodorową.

 

Postaw na innowacje w ekoenergetyce

31 maja w godz. 10:00-17:30 odbędzie się Startup Day, wydarzenie pomagające osobom przedsiębiorczym w realizacji ich marzeń i idei związanych z gospodarką niskoemisyjną 

W ramach Startup Day:
– weźmiesz udział w szkoleniach, które wzbogacą Twoją wiedzę na temat prowadzenia i rozwijania swojego pomysłu lub projektu biznesowego
– skonsultujesz swoje pomysły z ekspertami biznesowymi podczas konsultacji indywidualnych
– spotkasz się ze startupami działającymi bezpośrednio w branży energetyki niskoemisyjnej i nawiążesz cenne znajomości

Dowiesz się:
– jak weryfikować założenia biznesowe i pracować z modelem biznesowym
– jak budżetować oraz szacować koszty i przychody
– jak zdefiniować potencjalnych klientów
– jakie są sposoby pozyskiwania kapitału na rozwój firmy oraz jak pozyskać inwestora

Wydarzenie odbędzie się online 💻

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja: http://startupacademy.pl/startup-day/

 

Badają i analizują

Podczas dzisiejszego posiedzenia Wielkopolskiej Platformy Wodorowej zaprezentowany został  Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, pierwszy w Polsce interdyscyplinarny ośrodek badawczy, przygotowujący raporty i rekomendacje na poziomie politycznym, gospodarczym i społecznym dotyczące wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

Spotkaniu przewodniczył Pan Jacek Bogusławki – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej. Witając uczestników spotkania, a w szczególności 19 nowych członków, Pan Jacek Bogusławski nawiązał do wystąpienia Thomasa Goletza, prelegenta  naszego poprzedniego webinarium, który stwierdził, żeMówiąc o wodorze mamy głębokie przekonanie, że dzięki niemu świat może stać się lepszym miejscem, może dać nowe szanse całej ludzkości. Aby tak się stało, potrzebujemy faktycznego zobowiązania ze strony wszystkich ludzi”.

Połowa Polaków uważa, że rzadsze korzystanie z samochodu w dużym stopniu przyczynia się do zapobiegania zmianom klimatu, a ponad 60% deklaruje gotowość ograniczania tej czynności – wynika z badania Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, które przeprowadzone zostało w ubiegłym roku na reprezentatywnej grupie ponad 1000 osób. Jak twierdzi dr Alicja Pawłowska-Piorun – p.o. Kierownika Zakładu Niskoemisyjnego Transportu Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, było to pierwsze tego typu badanie na tak szeroką skalę zrealizowane w czasie pandemii.

Ośrodek dostarcza wiedzę ekspercką i rozwiązania w zakresie problematyki zmian klimatu, zajmując się badaniami i rozwojem, polityką klimatyczną i regulacjami prawnymi, edukacją i komunikacją oraz analizą danych. Działa w obszarach sprawiedliwej transformacji, gospodarki o obiegu zamkniętym, kształtowania zmian klimatu, zielonych umiejętności, niskoemisyjnego transportu, bezpieczeństwa klimatycznego, smart cities, adaptacji do zmian klimatu, zielonych innowacji i źródeł finansowania oraz mitygacji.

– Współpracujemy z instytutami badawczymi, biznesem, sektorem publicznym, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi, a także szkołami i uczelniami wyższymi – mówiła dr Pawłowska-Piorun, prezentując ofertę ośrodka.

Nasz prelegent zaprosił także do udziału w projekcie „Miasto z Klimatem”, którego realizacja ma się przyczynić do poprawy jakości życia mieszkańców. Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie analizy działań podejmowanych przez miasta, prowadzącej do zaprezentowania efektów we wdrażaniu polityki ekologicznej i klimatycznej.

Podkreślono rolę wodoru w komunikacji zbiorowej dla obniżenia emisyjności transportu. W tym kontekście z uwagą Członkowie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej wysłuchali wystąpienia Pana Wojciecha Tulibackiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu, który  opowiedział o wniosku złożonym przez Miasto Poznań 0 84 autobusy wodorowe. Ponadto, Pani Anna Szóstakiewicz, ekspert Zakładu Niskoemisyjnego Transportu Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu zachęciła do współpracy z Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne, koncentrującym się na badaniach konwersji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Nowi członkowie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

Uchwałą nr 3426/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. do Wielkopolskiej Platformy Wodorowej dołączyło kolejnych 19 osób, w tym 7 weszło w skład Panelu Biznesu, 3 – Panelu Nauki, 3 – Panelu Liderów Samorządowych i 6 – Panelu Obywatelskiego.

Członkowie Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

W kierunku lepszego świata

Mówiąc o wodorze mamy głębokie przekonanie, że dzięki niemu świat może stać się lepszym miejscem, może dać nowe szanse całej ludzkości. Aby tak się stało, potrzebujemy faktycznego zobowiązania ze strony wszystkich ludzi – twierdzi Thomas Goletz – współzałożyciel Meet Hydrogen, który był gościem piątkowego posiedzenia Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.  

Meet Hydrogen to międzynarodowa społeczność propagująca ekosystem wodorowy, współpracująca z regionami, gminami i przedsiębiorstwami różnej wielkości w celu opracowywania i wdrażania strategii biznesowych dotyczących czystej energii i wodoru.

Podczas prelekcji Thomas Goletz, mówiąc o możliwościach biznesowych, jakie daje wodór, posłużył się dwoma pojęciami: popytu i potrzeby. Potrzeba to wodór i odnawialne źródła energii. Z kolei zapotrzebowanie na energię odnawialną to trzy czynniki: społeczne – zdrowe życie i poprawa jego jakości, ekonomiczne – lokalne wytwarzanie energii i jej niezależne dostawy, a także czynniki środowiskowe pozwalające tworzyć lepsze środowisko, czyli prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i odpadów.

Kiedy przyjrzymy się tym przesłankom to oczywistym staje się, że czysta energia jest czymś czego nie zapewni pojedyncza osoba, jest to zadanie, które stoi przed całym społeczeństwem – powiedział T. Goletz.   

Potrzeba istnieje. Zarówno rządy poszczególnych krajów, jak i obywatele zdają sobie sprawę z potrzeby, by mieć dostęp do odnawialnych źródeł energii i wodoru, a to czego brakuje to właśnie popytu. Popyt jest kluczowym elementem pozwalającym na transformację w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Czy jest to możliwe? Zdaniem naszego prelegenta tak, pod warunkiem, że każdy z nas zmieni swoje życie. Jest to perspektywa skupiająca się na pojedynczym konsumencie. Ludzie są bowiem świadomi, jakie wyzwania w obszarze ekologii stoją przed nimi, uważając jednocześnie, że przejście w kierunku niskoemisyjności musi być zaplanowane przez lokalne samorządy i rządy krajowe.

Z przeprowadzonych badań wynika, że aby ludzkość poszła w kierunku zmian potrzebuje stabilnych ram prawnych obejmujących także zmiany podatkowe. Innymi słowy,  potrzebne są rekompensaty związane z różnicą w kosztach zużycia energii ze źródeł kopalnych i źródeł odnawialnych. Zdaniem T. Goletza, w jak największym stopniu należy otwierać rynki i pozyskiwać energię z różnych źródeł.

Ciekawym przykładem jest 10-milionowe miasto Foshan w Chinach, które w roku 2016 osiągnęło poziom zerowej emisji w środkach transportu publicznego, a za cel postawiło sobie wprowadzenie do 2023 roku zakazu poruszania się w transporcie prywatnym pojazdów ze silnikami spalinowymi. Foshan już w 2012 roku ogłosiło się tzw. miastem testowym w kwestii wykorzystania technologii wodorowych. Na początku założono tutaj 5 klastrów start-upowych i od tej pory powstało 2740 firm  działających w branży wodorowej.

Zdaniem Thomasa Goletza, dotacje mogą pomóc, ale tylko w krótkim okresie tzw. rozruchu i nic magicznego nie zadzieje się na rynku jeśli wszyscy nie zadbamy, aby w społeczeństwie wytworzyć prawdziwe zapotrzebowanie na wodór.

 

 

Nowe wyzwania dla Wielkopolski

Podczas dzisiejszego posiedzenia Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji, któremu przewodniczył Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, dyskutowano na temat planowanych działań strategicznych w kontekście regionalnych i subregionalnych inteligentnych specjalizacji, zgodnie z celami zapisanymi w nowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030. 

W spotkaniu udział wzięli Prezydent Leszna Pan Łukasz Borowiak oraz Prezydent Piły Pan Piotr Głowski, którzy wskazali na znaczenie dominujących obszarów specjalizacji w swoich subregionach, które dla rozwoju gospodarczego „małych ojczyzn” mają coraz większe znaczenie i w istotny sposób wzmocnić  mogą konkurencyjność danego podregionu.

Obszary specjalizacyjne podregionu leszczyńskiego obejmują produkcję żywności, produkcję na potrzeby wnętrz i budownictwa oraz produkcję na potrzeby sektorów przemysłu i transportu. Natomiast w podregionie pilskim dominują technologie wodorowe, produkcja artykułów spożywczych, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo i turystyka.

Spotkanie pozwoliło na określenie najważniejszych wyzwań dla północnej i południowej Wielkopolski oraz wyłonienie nowych specjalizacji, np. przemysłu lotniczego w subregionie leszczyńskim. Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju w ramach podregionu pilskiego jest niskoemisyjność, odnawialne źródła energii, innowacyjne metody pozyskiwania i magazynowania energii, w szczególności w postaci wodoru oraz gospodarka obiegu zamkniętego.  

Większość specjalizacji podregionalnych wpisuje się w specjalizacje wytypowane dla całego regionu. Przykładem jest podregion leszczyński czy pilski, w których specjalizacje podregionalne wpisują się
w specjalizacje regionalne tj. „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Wnętrza przyszłości” i „Przemysł jutra”.

Odpowiednio ukierunkowane wsparcie w obrębie wybranych obszarów w nowej perspektywie finansowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pozwoli wzmocnić wielkopolskie ośrodki subregionalne.  

 

 

„Nowa Energia” zaprasza do składania wniosków

Pani Żanna Białek oraz Pan Tomasz Sielamowicz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentowali podczas dzisiejszego posiedzenia Wielkopolskiej Platformy Wodorowej program „Nowa Energia”.

Celem programu jest podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki, bezemisyjnego przemysłu, jak również rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.

W I naborze, który rozpocznie się już 18 marca, będzie realizowany cel tematyczny w obszarze Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru, w ramach którego będą wspierane przedsięwzięcia mające na celu rozwój technologii i produkcji „bezemisyjnego” wodoru oraz technologii przesyłania i wykorzystania wodoru, w tym między innymi technologii:
– dostosowania infrastruktury do transportu wodoru,
– magazynowania wodoru,
– wykorzystania wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym,
– wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów.

Beneficjentami programu, którego budżet w I naborze wynosi 300 mln PLN, mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

„Nowa Energia” zakłada przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjne realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu lub wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności, służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe.

W przyszłym tygodniu ogłoszony zostanie nabór na ekspertów do komisji oceniającej projekty, w skład której wejdą przedstawiciele administracji, nauki i biznesu.