Wystawa Narodowa „Made in Moldova”

Na prośbę Ambasady RP w Kiszyniowie, Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o organizowanej przez Izbę Handlowo-Przemysłową Republiki Mołdawii, corocznej Wystawie Narodowej „Made in Moldova”, której celem jest promowanie lokalnych produktów i usług. Wystawa pozwala na nawiązanie nowych partnerstw biznesowych z firmami mołdawskimi.

XX edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 1-5 lutego 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym „MOLDEXPO” w Kiszyniowie.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 stycznia 2023 r. pod adresem mailowym: inga.leontean@chamber.md. lub telefonicznie pod numerem: +373 22 22 26 26 – osoba kontaktowa Pani Inga Leontean Izba Przemysłowo-Handlowa Republiki Mołdawii