Spotkania online Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje
o spotkaniach online organizowanych przez  Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO)
w ramach cyklu pn. „Roving Seminars”, które mają na celu udostępnienie informacji o inicjatywach oraz programach dostępnych w czasie pandemii COVID 19.

Pierwsze wydarzenie odbędzie się 26 maja 2020 r. o godz. 17:00 i dedykowane będzie uczestnikom
z Europy, Azji Środkowej i Ameryki Północnej.

Podczas spotkań on-line specjaliści z WIPO przedstawią informacje na temat usług świadczonych przez tę instytucję w ramach m.in:
– systemu madryckiego międzynarodowej rejestracji znaków towarowych,
– traktatu o współpracy patentowej,
– porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych,
– alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Dodatkowo zaprezentowane zostaną wybrane działania WIPO, które mają na celu walkę ze skutkami COVID 19.

Rejestracja: https://register.gotowebinar.com/register/6187422926709210126
Miejsce: online
Czas trwania: ok. 90 minut
Język: angielski

Źródło: Urząd Patentowy RP