KONKURS „PRACODAWCA JUTRA”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w szóstej edycji konkursu na najlepsze inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją, rozwoju pracowników i kształcenia kadr p.n. PRACODAWCA JUTRA. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne.
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

  • „Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu pomocy w rozwoju zawodowym pracowników, rozwoju kompetencji miękkich, systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje;
  • „Dojrzałe Kompetencje” – inicjatywy z zakresu programów rozwojowych dedykowanych grupom pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników, programy mentorskie polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej 50 roku życia;
  • „Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi, tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych/staży/konkursów dla uczniów, zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Termin składania aplikacji upływa w dniu 31 stycznia 2022 r. Szczegółowa informacja o konkursie poniżej:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra