Rozstrzygnięcie naboru na targi SIEMA Food Expo 2022, Casablanca (Maroko),13-15 września 2022 r.

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że 6 czerwca 2022 r. zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi SIEMA Food Expo 2022, Casablanca (Maroko) odbywające się w dniach 13-15 września 2022 r. wpisane w Obszary Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł jutra”.

Zgodnie z pkt. II, IV.4 i IV.5 Regulaminu naboru, do udziału w ww. wydarzeniu zakwalifikowane zostały następujące podmioty (kolejność wg wpływu zgłoszeń):

  1. MIPAMA E.Z.SZAFARZ SP. J.
  2. NGK Pharma Sp. z o.o.
  3. Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A.
  4. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Środzie Wlkp. Sp. z o.o.
  5. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy
  6. MICROFOOD S.A.
  7. DANTOM Sp. o.o.

Następujący podmiot został wpisany na listę rezerwową (zgodnie z kolejnością zgłoszeń):

  1. Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski – Stowarzyszenie

Zakwalifikowanie firmy wpisanej na listę rezerwową do udziału w stoisku będzie możliwe
w przypadku niepodpisania w terminie umowy przez firmy zakwalifikowane do udziału
w targach.

   

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.