Rozstrzygnięcie naboru na targi MIFF 2022

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 r. zakończono nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi: Malaysian International Furniture Fair (MIFF) 2022 (6-9 lipca 2022 r. Kuala Lumpur, Malezja) – wpisane w Obszar Inteligentnych Specjalizacji „Wnętrza Przyszłości”.

Udział w targach planowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

Zgodnie z punktem IV.3 Regulaminu ze względu na zgłoszenie się niewystarczającej, wymaganej liczby uczestników, Województwo Wielkopolskie nie weźmie udziału w ww. targach.