Przewodnik inwestora dot. elektromobilności i budowy stacji ładowania pojazdów – publikacja ENEA SERWIS

Ostatnia nowelizacja Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadziła dla właścicieli lub zarządców budynków niemieszkalnych, z którymi związane jest co najmniej 20 miejsc postojowych, obowiązek zainstalowania co najmniej jednego punktu ładowania oraz przygotowania infrastruktury do instalacji kolejnych punktów. Do 1 stycznia 2025 r. duże przedsiębiorstwa muszą umożliwić przy swoich obiektach funkcję ładowania. Pozostałe firmy mogą zaoferować takie rozwiązanie dobrowolnie, aby utrzymać konkurencyjność własnej lokalizacji.

ENEA SERWIS Sp. z o.o., w związku z tymi zmianami, w oparciu o doświadczenie w prowadzeniu projektów pilotażowych, wdrażaniu oraz rozbudowie sieci stacji ładowania pojazdów, udostępniła darmowy „Przewodnik Inwestora 2023-2024. Misja Elektromobilność”, który można pobrać na stronie:

 https://sklep-ev.enea.pl/poradnik-inwestora   

W razie pytań odnośnie przewodnika prosimy o kontakt z ENEA SERWIS:

tel.: +48 523 131 728, +48 523 131 741

e-mail: ese.rozwoj@enea.pl