Nowe produkty z Certyfikatem Marki Wielkopolska !

Na posiedzeniu Kapituły Certyfikacyjnej, które odbyło się 4 lutego br. (w formie spotkania online) zostały rozpatrzone kolejne wnioski o przyznanie Certyfikatu Marka Wielkopolska, które wpłynęły od wielkopolskich przedsiębiorców.

Certyfikat jest wyróżnieniem dla firm, które oferują wysokiej jakości produkty lub usługi i z sukcesem prowadzą działalność na rynkach zagranicznych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Przyznawania i Funkcjonowania Certyfikatu Marki Wielkopolska, Certyfikat otrzymują wnioski, które uzyskały minimum 70 pkt za kryteria merytoryczne, liczonych jako średnia arytmetyczna ocen poszczególnych członków Kapituły Certyfikacyjnej.

Kapituła Certyfikacyjna w składzie: Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego; Pani Marta Dzikowska – Przewodnicząca Komisji Gospodarki SWW, Pani Joanna Król-Trąbka – Przewodnicząca Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej SWW; Pan Andrzej Łyko – Prezes Polskiej Izby Gospodarczej, Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Pan Roman Byczyk – przedstawiciel Konińskiej Izby Gospodarczej zadecydowała o przyznaniu Certyfikatu Marki Wielkopolska dla następujących produktów zgłoszonych przez wielkopolskie firmy:

Firmie Primavika Sp. z o.o. z miejscowości Gądki (powiat poznański) za kakaowy krem słonecznikowy  – Vegetella, który jest certyfikowanym produktem vegańskim oraz bezglutenowym, posiadającym międzynarodowe oznaczenie V-Label, przyznawanym produktom, które nie zawierają składników pochodzenia odzwierzęcego. www.primavika.pl

Firmie P.W. Bartesko Bartłomiej Skowroński z Koźmina Wielkopolskiego (powiat krotoszyński) za najnowszej generacji Elektryczne pojazdy transportowe, które mają szerokie zastosowanie w centrach przeładunkowych, szpitalach, kopalniach, jednostkach wojskowych, elektrowniach, lotniskach, ogrodach zoologicznych, w parkach i innych miejscach użyteczności publicznej. Pojazdy transportowo-platformowe napędzane silnikiem o wysokiej sprawności, przeznaczone są do poziomego, wewnętrznego transportu materiałów. www.bartesko.pl

Firmie „Agro-Danmis” Gramowscy Sp. J. z Bukowca (powiat chodzieski) za szereg produktów typu: Kozi ser sałatkowy, Kozie mleko, Kozie serki twarogowe, Kozi ser topiony, Kozie sery twarde dojrzewające, Kozie produkty fermentowane. Wyroby posiadają tzw. „czyste etykiety”, co oznacza, że są wolne od ulepszaczy, wzmacniaczy smaku, stabilizatorów, konserwantów i innych składników chemicznych. Mleko wykorzystywane w produkcji asortymentu oraz użyte dodatki pochodzą od kwalifikowanych hodowców i dostawców, karmiących swoje stada paszami bez GMO. Produkty spełniają wymagania BRC. www.danmis.com.pl

 Wszystkim Laureatom Certyfikatu Marki Wielkopolska gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w zdobywaniu uznania wśród klientów na całym świecie !

Zgodnie z zapisami Regulaminu Przyznawania i Funkcjonowania Certyfikatu Marki Wielkopolska Laureatom Certyfikatu przysługuje prawo do:

  • oznakowania Znakiem promocyjnym Marka Wielkopolska wyróżnionego produktu lub usługi,
  • umieszczania Znaku promocyjnego Marka Wielkopolska obok nazwy i logo Laureata Certyfikatu,
    wraz z informacją „Laureat Certyfikatu” na materiałach promocyjnych oraz wykorzystania w kampaniach reklamowych,
  • udziału w organizowanych wystawach marki Wielkopolska, jeśli Laureat Certyfikatu będzie spełniał wszystkie kryteria formalne naboru (zakwalifikowanie do grona uczestników z pominięciem etapu oceny merytorycznej przez Komisję Konkursową wystawy marki Wielkopolska),
  • otrzymania dodatkowych punktów podczas naborów do udziału w innych wyjazdach zagranicznych, imprezach targowych i wystawienniczych, organizowanych przez Departament Gospodarki,
  • otrzymywania informacji o wydarzeniach o charakterze gospodarczym organizowanych przez UMWW,
  • uzyskania Certyfikatu w formie dokumentu,
  • promocji na stronach internetowych: markaw.pl; umww.pl; iw.org.pl,
  • promocji podczas imprez gospodarczych organizowanych przez Departament Gospodarki.

Przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem Certyfikatu Marki Wielkopolska prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i złożenie stosownego Wniosku, który można składać w trybie ciągłym.

Regulamin Przyznawania i Funkcjonowania Certyfikatu Marki Wielkopolska (od 15.04.2021) Umowa_licencyjna_Marka_Wielkopolska-wzór

WNIOSEK O PRZYZNANIE CERTYFIKATU MARKI WIELKOPOLSKI