Nowe produkty z Certyfikatem Marka  Wielkopolska !

Kapituła Certyfikacyjna na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2022 r. przyznała Certyfikaty Marka Wielkopolska dwóm firmom za ich usługi i prowadzoną z sukcesem działalność na rynkach zagranicznych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Przyznawania i Funkcjonowania Certyfikatu Marki Wielkopolska, Certyfikat otrzymują wnioski, które uzyskały minimum 70 pkt za kryteria merytoryczne, liczonych jako średnia arytmetyczna ocen poszczególnych członków Kapituły Certyfikacyjnej.

Kapituła Certyfikacyjna w składzie: Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego; Pani Marta Dzikowska – Przewodnicząca Komisji Gospodarki SWW, Pan Kazimierz Chudy – Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej SWW oraz Pan Roman Byczyk – przedstawiciel Wielkopolskiej Rady Trzydziestu zadecydowała o przyznaniu Certyfikatu Marka Wielkopolska następującym firmom:

Polskie Plecionkarstwo Ewa Świątkowska-Papińska z miejscowości Golina (powiat koniński) za wytwarzanie wyrobów wiklinowych – wikliniarstwo i plecionkarstwo.

Firma oferuje ręcznie wyplatane wyroby, produkowane w 100% z polskiej wikliny, pochodzącej z własnego gospodarstwa wikliniarskiego. Plantacje wikliny są wieloletnie, przy jej uprawie nie stosuje się pestycydów,
a wykonane wyroby są biodegradowalne. Wyroby wiklinowe są trwałe i znajdują zastosowanie zarówno w domu jak i w ogrodzie. Produkty eksportowane są między innymi do Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Danii, Finlandii, Czech. www.polskieplecionkarstwo.pl

 

Noris Sp. z o.o. Sp. kom. z miejscowości Drawski Młyn (powiat czarnkowsko-trzcianecki) za usługi związane z mrożeniem owoców, warzyw, grzybów i ziół oraz nową formę przetworzenia grzybów uprawnych i leśnych.

Spółka działa na rynku 30 lat i eksportuje do ponad 30 krajów na całym świecie. Opracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń technologia przetwórstwa gwarantuje wysoką jakość i niepowtarzalne walory smakowe i odżywcze owocom, warzywom, grzybom i ziołom. Firma, współpracując z Instytutem w Skierniewicach wdrożyła do produkcji własnej innowacyjne rozwiązanie techniczno-technologiczne, wprowadzając mrożone, grillowane beztłuszczowo grzyby uprawne i leśne. www.grzyby.com

 

Laureatom Certyfikatu Marki Wielkopolska gratulujemy i życzymy wielu sukcesów
w zdobywaniu uznania wśród klientów na całym świecie !

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu Przyznawania i Funkcjonowania Certyfikatu Marki Wielkopolska Laureatom Certyfikatu przysługuje prawo do:

  • oznakowania Znakiem promocyjnym Marka Wielkopolska wyróżnionego produktu lub usługi,
  • umieszczania Znaku promocyjnego Marka Wielkopolska obok nazwy i logo Laureata Certyfikatu,
    wraz z informacją „Laureat Certyfikatu” na materiałach promocyjnych oraz wykorzystania w kampaniach reklamowych,
  • udziału w organizowanych wystawach marki Wielkopolska, jeśli Laureat Certyfikatu będzie spełniał wszystkie kryteria formalne naboru (zakwalifikowanie do grona uczestników z pominięciem etapu oceny merytorycznej przez Komisję Konkursową wystawy marki Wielkopolska),
  • otrzymania dodatkowych punktów podczas naborów do udziału w innych wyjazdach zagranicznych, imprezach targowych i wystawienniczych, organizowanych przez Departament Gospodarki,
  • otrzymywania informacji o wydarzeniach o charakterze gospodarczym organizowanych przez UMWW,
  • uzyskania Certyfikatu w formie dokumentu,
  • promocji na stronach internetowych: markaw.pl; umww.pl; iw.org.pl,
  • promocji podczas imprez gospodarczych organizowanych przez Departament Gospodarki.

Przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem Certyfikatu Marki Wielkopolska prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i złożenie stosownego Wniosku, który można składać w trybie ciągłym.

– Regulamin Przyznawania i Funkcjonowania Certyfikatu Marki Wielkopolska obowiązujący od 15.04.2021r.

– Wniosek o przyznanie Certyfikatu Marka Wielkopolska

– Umowa licencyjna Marka Wielkopolska

WNIOSEK O PRZYZNANIE CERTYFIKATU MARKI WIELKOPOLSKI

Umowa_licencyjna_Marka_Wielkopolska-wzór

Regulamin Przyznawania i Funkcjonowania Certyfikatu Marki Wielkopolska (od 15.04.2021)