Monitorowanie Inteligentnych Specjalizacji

Departament Gospodarki zakończył prace nad przygotowaniem dokumentu „Raport z monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030 za 2023 rok”. Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w RIS 2030, z uwzględnieniem zapisów uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6473/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. o zmianie systemu Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030.

Przyjęty system zakłada monitorowanie RIS 2030 na trzech poziomach:
1. monitorowanie poziomu konkurencyjności Wielkopolski na tle Europy i Polski poprzez wybrane wskaźniki kontekstowe, które obrazują pozycję regionu w odniesieniu do wybranych obszarów życia społeczno-gospodarczego;
2. monitorowanie realizacji celów strategicznych i operacyjnych RIS 2030 poprzez analizę działań podejmowanych w regionie przez aktorów systemu innowacji, przede wszystkim przez koordynatora wdrażania RIS 2030, tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego;
3. monitorowanie rozwoju inteligentnych specjalizacji Wielkopolski poprzez badanie sytuacji w ramach poszczególnych inteligentnych specjalizacji przy wykorzystaniu wskaźników dedykowanych.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu. Wszelkie wnioski oraz uwagi, przydatne w dalszych pracach w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania, przekazywać można przez skrzynkę elektroniczną, dostępną w zakładce Inteligentne Specjalizacje, lub bezpośrednio na adres Departamentu Gospodarki: drg.sekretariat@umww.pl.

Raport będzie przedmiotem dyskusji podczas najbliższego spotkania Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji, które odbędzie się 24 września 2024 r.