Monitorowanie Inteligentnych Specjalizacji Wielkopolski

Departament Gospodarki zakończył prace nad przygotowaniem dokumentu „Raport z monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030) za lata 2021 i 2022”. Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w RIS 2030, z uwzględnieniem zapisów uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6473/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. o zmianie systemu Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030.

Przyjęty system zakłada monitorowanie RIS 2030 na trzech poziomach:

1. monitorowanie poziomu konkurencyjności Wielkopolski na tle Europy i Polski poprzez wybrane wskaźniki kontekstowe, które obrazują pozycję regionu w odniesieniu do wybranych obszarów życia społeczno-gospodarczego;

2. monitorowanie realizacji celów strategicznych i operacyjnych RIS 2030 poprzez analizę działań podejmowanych w regionie przez aktorów systemu innowacji, przede wszystkim przez koordynatora wdrażania RIS 2030, tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego;

3. monitorowanie rozwoju inteligentnych specjalizacji Wielkopolski poprzez badanie sytuacji w ramach poszczególnych inteligentnych specjalizacji przy wykorzystaniu wskaźników dedykowanych.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem. Wszelkie wnioski oraz uwagi, przydatne w dalszych pracach w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania, można przekazywać przez skrzynkę e-mail, dostępną w zakładce Inteligentne Specjalizacje.

Raport z monitorowania RIS 2030 za lata 2021 i 2022

Załącznik 2. Karty wskaźników