Informacja dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami brexit

Departament Gospodarki informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.

Środki z rezerwy przeznaczone są dla przedsiębiorców negatywnie dotkniętych skutkami brexit. Wsparcie może obejmować wydatki poniesione i opłacone przez poszkodowane podmioty w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (ŁSSE), która pełni funkcję podmiotu zarządzającego odpowiada za wdrożenie rezerwy, z której korzystają przedsiębiorcy, zgodnie z Programem Re_Open UK.

ŁSSE organizuje m.in. spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, które odbywają się
w poszczególnych makroregionach stacjonarnie oraz on-line. Szczegółowe informacje na temat Programu Re_Open UK znajdują się na stronie internetowej: www.reopen.biz.

 

Osobą do kontaktu ze strony ŁSSE jest Pani Anna Jankowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorstw, tel. 885 801 404, e-mail: anna.jankowska@sse.lodz.pl.

 

Zachęcamy do skorzystania ze środków z rezerwy.