Zostań członkiem Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

Osoby zainteresowane udziałem w pracach Wielkopolskiej Platformy Wodorowej proszone są o wypełnienie załączonej Deklaracji zaangażowania i przesłanie wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres: sekretariat.drg@umww.pl.

Deklaracja zaangażowania

Regulamin Wielkopolskiej Platformy Wodorowej