Wynik otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2024, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 8079/2024 z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2024, pod nazwą „Świadomy konsument 60+ – kupowanie bez ryzyka” wybrał ofertę p.n. „Srebrny Konsument 2.0.” złożoną przez FUNDACJA LEXCULTURA.

Dokumentacja dostępna na stronie BIP